Điện Biên thực hiện hiệu quả mục tiêu xóa thôn, bản “trắng” đảng viên
Đ/c Lường Văn Kiêm, Bí thư Đảng ủy xã Na Sang, huyện Mường Chà (đầu tiên bên trái) tuyên truyền nâng cao nhận thức về Đảng cho người dân bản Hin 2.

Tính đến 31-12-2017, Đảng bộ tỉnh Điện Biên có 650 tổ chức cơ sở đảng, 2.680 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với 36.894 đảng viên. Toàn tỉnh hiện nay chỉ còn 23 bản “trắng” đảng viên; 208 bản chưa có chi bộ độc lập đang phải sinh hoạt ghép. Để có được kết quả đó là sự quan tâm sát sao của Tỉnh ủy, sự nỗ lực vượt bậc của các cấp ủy Đảng, nhiều cấp ủy, tổ chức đảng với nhiều cách làm hay, sáng tạo với những mô hình điển hình trong công tác xây dựng củng cố tổ chức đảng và phát triển đảng viên.

Ngay từ đầu năm 2017, công tác kết nạp đảng viên mới đã được các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở quan tâm và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng. Để thực hiện tốt nội dung này, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tiếp tục tham mưu có hiệu quả cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết Chuyên đề số 04-NQ/TU ngày 23-5-2016 về “Tăng cường xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ và phát triển đảng viên, tổ chức đảng ở cơ sở trực thuộc xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị chưa có đảng viên, chưa có chi bộ, giai đoạn 2016-2020”; trong đó, chú trọng về công tác phát triển đảng viên mới ở những địa bàn có đông đồng bào DTTS đang sinh sống tại các xã biên giới, khó khăn thuộc các huyện hiện đang thực hiện Đề án 30a của Chính phủ... Do vậy, số lượng đảng viên mới kết nạp trong 2 năm qua (2016,2017) đã tăng cả về số lượng và chất lượng. Tính đến nay, toàn Đảng bộ tỉnh đã kết nạp được 4.846 đảng viên (vượt 21% mục tiêu Nghị quyết); đã thu hẹp khoảng cách bản “trắng” đảng viên từ 95/1.813 bản xuống còn 23/1.813 bản, xóa được 72 bản “trắng” đảng viên; giảm số thôn, bản chưa có chi bộ từ 328 bản xuống còn 208 bản.

Điển hình về công tác phát triển đảng viên ở những thôn bản chưa có đảng viên là các Đảng bộ: huyện Mường Nhé, Nậm Pồ, Mường Chà, huyện Điện Biên… Ở một số nơi cấp ủy đã thành lập Ban chỉ đạo, ra Nghị quyết về phát triển đảng viên, tổ chức đảng tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng DTTS còn thôn bản “trắng” đảng viên và tổ chức đảng; cùng với đó là có sự phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí trong cấp ủy, cho những đảng viên có kinh nghiệm trực tiếp theo dõi, hướng dẫn cấp ủy chi bộ, các tổ chức đoàn thể để thực hiện tốt công tác này.

Với những cách làm sáng tạo, hiệu quả, sát với thực tế ở cơ sở đối với thôn, bản chưa có chi bộ, chưa đủ đảng viên để thành lập chi bộ, thì thực hiện việc bố trí đảng viên là người địa phương đang công tác tại cơ quan xã chuyển chính thức về sinh hoạt với chi bộ thôn, bản nhằm sâu sát cơ sở và trực tiếp lãnh đạo, điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị và tạo “nguồn” để phát triển đảng viên mới… Riêng năm 2017, Điện Biên đã thành lập mới được 210 chi bộ độc lập tại các thôn bản; giảm 76 chi bộ sinh hoạt ghép. Tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác xóa bản “trắng” đảng viên và giảm số thôn, bản chưa có chi bộ. 

Đơn cử như Đảng bộ Mường Chà năm 2016 còn 6 bản trắng đảng viên, đó là các bản: Nậm Cang 1, Nậm Cang 2, Nậm Piền, Huổi Điết xã Mường Tùng; bản Huổi Ít xã Huổi Mí; bản Huổi Hạ xã Na Sang. Để hoàn thành mục tiêu 100% số thôn, bản có đảng viên, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các Đảng bộ xã còn thôn bản chưa có đảng viên, chưa có chi bộ quan tâm công tác phát triển đảng viên; phân công các đồng chí Huyện ủy viên, các Ban Đảng, các ban, ngành, đoàn thể, các đồng chí được phân công phụ trách thôn, bản đưa nội dung phát triển đảng viên, xóa bản “trắng” đảng viên, bản chưa có chi bộ vào chương trình công tác hằng năm. Cả 12/12 Đảng bộ xã, thị trấn đều phân công cấp ủy viên phụ trách thôn, bản; giao nhiệm vụ đảng viên phụ trách theo nhóm hộ và tăng cường, bố trí đảng viên là người địa phương đang công tác tại cơ quan xã chuyển chính thức về sinh hoạt tại chi bộ thôn bản nhằm sâu sát cơ sở và trực tiếp lãnh đạo, điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị và tạo “nguồn” để phát triển đảng viên mới. Nhờ đó, đến cuối năm 2017, Huyện ủy đã hoàn thành mục tiêu 100% thôn bản có đảng viên, đã về đích trước ba năm kế hoạch thực hiện mục tiêu xoá bản “trắng” đảng viên.

Trao đổi về công tác “xóa” các thôn, bản chưa có đảng viên, đồng chí Văn Hữu Bằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Điện Biên cho biết: “Quá trình thực hiện mục tiêu xóa thôn, bản “trắng” đảng viên trên địa bàn tỉnh Điện Biên mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đã đề ra, còn gặp không ít những khó khăn. Một là, do tính bền vững của một số chi bộ thôn, bản ở vùng sâu, vùng xa chưa cao, số lượng đảng viên ít, có nhiều biến động. Hai là, một số đảng viên không có việc làm ổn định nên nguy cơ tái trắng đảng viên, trắng chi bộ dễ xảy ra. Ba là, nguồn kết nạp đảng viên ở các thôn, bản gặp nhiều khó khăn do học xong phổ thông, đoàn viên thanh niên đi học tại các trường chuyên nghiệp hoặc đi làm ăn xa, số còn lại thiếu ý thức tu dưỡng, rèn luyện. Song, vấn đề được quan tâm nhất là, một số cấp ủy vẫn chưa nhận thức đầy đủ và sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên”.

Trước những khó khăn này, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Điện Biên đã tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, cụ thể để thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên. Chú trọng quan tâm tới các thôn, bản chưa có đảng viên, chưa có chi bộ và những địa bàn còn chi bộ sinh hoạt ghép. Đồng thời, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động…Qua đó, phát hiện những nhân tố mới, tích cực để lựa chọn, tạo nguồn cho Đảng. Ngoài ra, định kỳ các cấp ủy, tổ chức Đảng làm tốt công tác sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác phát triển đảng; biểu dương, nhân rộng những mô hình điểm, cách làm hay. 

Thời gian tới, để thực hiện hiệu quả mục tiêu xóa thôn, bản còn “trắng” đảng viên, đảm bảo về số lượng và chất lượng, là điều kiện quan trọng quyết định việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở, góp phần thực hiện có hiệu quả, mục tiêu hằng năm có 45-50% tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh; kết nạp 2.000 đảng viên; giảm 15-20%/năm số thôn, bản chưa có đảng viên, chưa có chi bộ. Từ đó, giúp cho các đảng bộ cơ sở bám sát mục tiêu, thực hiện Nghị quyết gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cả về chiều sâu và chiều rộng; tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác xóa bản “trắng” đảng viên.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất