Nửa thế kỷ phân đoàn thanh niên cứu quốc
Gặp nhau và ôn lại kỷ niệm
Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, xã Hội Phú (nay là 3 xã: Đông Lĩnh, Đông Phong và Đông Huy, huyện Đông Hưng) là một trong những căn cứ kháng chiến của huyện Đông Quan. Với vòng vây dày đặc đồn bốt nhưng giặc Pháp vẫn không thực hiện được việc lập tề. Dưới sự lãnh đạo của chi bộ Đảng, các đoàn thể quần chúng và nhân dân xã Hội Phú đã kiên cường chống giặc bắt lính, động viên thanh niên hăng hái tòng quân giết giặc, tham gia vào dân quân, du kích, dũng cảm chống giặc càn quét. Đi đầu trong các phong trào xã Phú Hội thời kỳ đó là Phân đoàn TNCQ thôn Đông An.
Năm 1951, thực hiện chỉ thị và nghị quyết của Trung ương Đoàn, Tỉnh Đoàn, Phân đoàn TNCQ thôn Đông An được thành lập. Tham gia Phân đoàn là 19 đoàn viên của thôn, hăng hái, nhiệt tình, không sợ khó khăn, gian khổ, sẵn sàng nhận nhiệm vụ trong mọi tình huống. Toàn phân đoàn đã nhất trí cử đồng chí Trần Ngọc Tuyển làm Phân đoàn trưởng. Nhiệm vụ của Phân đoàn là: đi đầu trong các phong trào, gương mẫu thực hiện nhiệm vụ khó khăn, nhất là khi cách mạng yêu cầu. Phân đoàn đã nhiều  lần huy động toàn đoàn viên ban đêm đi phá và đào đường 218 để ngăn cản không cho xe địch đi lại; vận động  được 90% đoàn viên tham gia vào đội du kích của thôn; hàng chục đồng chí đoàn viên cùng du kích đi bao vây các bốt cầu Cất, cầu Gọ, bốt Tìm, tham gia tải thương binh khi bộ đội đánh bốt Tìm và trận ngày 30-6 khi địch rút khỏi Thái Bình; 2 lần cùng du kích chống giặc càn quét vào làng; huy động 100% đoàn viên tham gia chống lũ ở Hoàng Diệu giữ không để nước tràn qua đê thời gian 15 ngày; huy động 100% đoàn viên đi đắp đê muối Quang Lang, huyện Thụy Anh trong gần một tháng trời… Với lòng hăng hái nhiệt tình của tuổi trẻ, Phân đoàn TNCQ thôn Đông An đã góp phần công sức của mình vào công cuộc kháng chiến, với hoạt động đoàn. Cho đến năm 1957 Phân đoàn giải thể (vì sau giảm tô, cải cách ruộng đất, xã Hội Phú chia thành 3 xã: Đông Lĩnh, Đông Phong và Đông Huy.)
Đến nay, Phân đoàn TNCQ thôn Đông An chỉ còn lại 9 đồng chí, hầu hết đã ở tuổi ngoài 70, trong đó có 3 đồng chí 80 và ngoài 80 tuổi. 5 đồng chí được Nhà nước thưởng Huy chương kháng chiến chống Pháp, 100% đồng chí được thưởng Huân huy chương chống Mỹ cứu nước, 1 đồng chí  được tặng Huy hiệu 50 tuổi đảng, 3 đồng chí 49 tuổi đảng, 2 đồng chí 40 tuổi đảng, Phân đoàn có 2 đoàn viên là liệt sỹ.
50 năm qua, cứ vào Ngày kỷ niệm thành lập Đoàn 26-3,  Phân đoàn TNCQ thôn Đông An lại tổ chức gặp mặt, ôn lại truyền thống của Phân đoàn trong thời kỳ khó khăn, gian khổ để cùng nhau động viên, chia sẻ những kỷ niệm đẹp của tuổi thanh xuân. Mặc dù hiện nay tuổi cao sức yếu, nhưng với lòng nhiệt tình và tình cảm sâu nặng với quê hương, đất nước, các cựu đoàn viên trong phân đoàn vẫn tích cực tham gia vào nhiều việc lớn cho thôn, xã như: tham mưu và động viên cán bộ, nhân dân xây dựng nghĩa trang nhân dân; xây dựng đường xá, giúp xã, thôn hoàn thành di tích lịch sử chùa Đông An được UBND tỉnh cấp bằng di tích lịch sử... Trong lịch sử của Đảng bộ xã Đông Lĩnh đã khẳng định rất rõ vai trò và tinh thần xung phong gương mẫu của phân đoàn TNCQ thôn Đông An.       

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất