Đảng bộ Phong Điền: Đoàn kết để vươn lên
Chợ nổi - đặc trưng của Phong Điền, Tp.Cần Thơ
Hiện nay, 4 yếu tố cơ bản là điện, đường, trường, trạm trên địa bàn huyện đã tương đối hoàn chỉnh. Các tuyến giao thông trọng yếu trong huyện với chiều dài 208km đường nhựa được hoàn thành, xây mới 73 cây cầu kiên cố, xóa cầu đường tạm bợ, kéo mới gần 229km điện hạ thế, phục vụ cho gần 12.000 hộ dân. Đảng bộ huyện lãnh đạo trực tiếp chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nông nghiệp chất lượng cao gắn với thương mại, dịch vụ, du lịch sinh thái, phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề truyền thống. Do vậy, tốc độ phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch 5 năm qua đạt 24,84%; tốc độ phát triển nông nghiệp tăng bình quân 5,6% vượt chỉ tiêu 0,5%; sản lượng lương thực bình quân 52.000 tấn/năm, sản lượng cây ăn trái là 57.000 tấn/năm… Cuộc sống người dân được nâng dần lên.

Ngược dòng thời gian, trước đây Phong Điền chuyển dịch cơ cấu kinh tế không đúng hướng dẫn, đầu ra sản phẩm nông nghiệp bấp bênh, không ổn định, giá cả vật tư nông nghiệp tăng nhanh… nên đời sống người dân gặp muôn vàn khó khăn. Nguyên nhân: do đội ngũ cán bộ vừa thiếu, vừa yếu, cán bộ luân chuyển liên tục, công tác lãnh đạo, quản lý, vận động quần chúng hiệu quả chưa cao.

Vậy làm thế nào để Phong Điền chuyển mình, vươn lên. Qua trao đổi với lãnh đạo huyện Phong Điền và gặp gỡ các đảng viên, nhân dân, chúng tôi được biết: Đạt được kết quả trên là do Đảng bộ huyện Phong Điền đã lãnh đạo, phối hợp các tổ chức, đoàn thể, các ngành, các cấp từ huyện đến cơ sở để có những bước đi phù hợp, vững chắc và phát huy được sức mạnh của đoàn kết... Đồng chí Nguyễn Văn Phấn, Phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phong Điền cho biết thêm: Sau hơn sáu năm phát triển, với chiếc chìa khóa vàng là biết phát huy tối đa sức mạnh đại đoàn kết, Phong Điền đã mang lại một diện mạo phát triển mới đầy lạc quan. Anh Phan Ngọc Khối, người dân xã Giai Xuân phấn khởi nói: Sau 6 năm, huyện Phong Điền đã có nhiều đổi mới, phát triển, cuộc sống vật chất, tinh thần của người dân được Đảng bộ, chính quyền chăm lo khá chu đáo.

Huyện ủy tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Các nghị quyết của Đảng bộ Phong Điền đều bám sát mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Các cấp uỷ đã phát huy tối đa nguồn lực quần chúng trên nền tảng đại đoàn kết, biết tin và dựa vào sức dân. Mọi vấn đề đều được bàn bạc công khai, dân chủ. Phong Điền tập trung vào các nhiệm vụ trọng yếu như công tác qui hoạch, quản lý qui hoạch một cách cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm; tiếp tục thực hiện cơ cấu kinh tế: thương mại, dịch vụ, du lịch, gắn với nông nghiệp chất lượng cao, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; phân vùng kinh tế để đầu tư có hiệu quả và đúng hướng. Khuyến khích phát triển kinh tế hộ trên nhiều lĩnh vực khác nhau, xây dựng mô hình kinh tế tư nhân, tập trung vào lĩnh vực thương mại gắn với du lịch sinh thái; thực hiện chiến lược đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài.

Các cấp uỷ, đoàn thể làm tốt công tác vận động nhân dân, nhân rộng những tấm gương cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp trong công tác này. Hệ thống chính trị và bộ máy điều hành của chính quyền được nâng cao chất lượng. Hằng năm, có trên 93% tổ chức cơ sở đảng đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh. Nhiệm kỳ qua kết nạp 1.135 đảng viên, đạt 112% nghị quyết cả nhiệm kỳ. Có 3/7 xã đang thực hiện mô hình bí thư kiêm chủ tịch xã. Cải cách hành chính bước đầu mang lại nhiều kết quả khả quan. Có gần 60% dân số tham gia các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội. Nội dung Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" được cả hệ thống chính trị tập trung thực hiện với trách nhiệm và ý thức tự giác cao. Bình quân có trên 97,5% đảng viên tham gia học tập. Đảng viên Đồng Việt Hùng, xã Trường Long bày tỏ: Qua thực hiện Cuộc vận động, tôi càng ra sức phấn đấu học tập, rèn luyện, cống hiến nhiều hơn để xây dựng quê hương. Học Bác để hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn. Đội ngũ đảng viên đã gương mẫu vận động quần chúng cùng thực hiện với phương châm “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Các tổ chức cơ sở đảng trở thành những trung tâm đoàn kết tập hợp quần chúng.

Đồng thời, Đảng bộ lãnh đạo thực hiện bảo đảm an sinh xã hội trên nền tảng ý Đảng, lòng dân. Công tác dân vận, mặt trận và các đoàn thể đã tạo được phong trào thi đua sôi nổi trong quần chúng. Phong Điền đã hoàn thành tốt các chính sách an sinh xã hội như xóa đói giảm nghèo, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, các chương trình về giáo dục, y tế, bảo hiểm, chăm sóc trẻ em, nhà ở cho người có thu nhập thấp, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, nâng cao hơn chất lượng cuộc sống, chú trọng bảo vệ môi trường. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, quyền làm chủ tập thể của nhân dân, đến nay, Phong Điền đã xây dựng, sửa chữa 460 căn nhà tình nghĩa, 934 nhà đại đoàn kết. Có những mô hình hiệu quả như “Nhà đồng nghiệp” của Liên đoàn Lao động huyện hay mô hình “Nhà đồng đội” của hội Cựu chiến binh, "Nhà đại đoàn kết" của Đoàn TNCS HCM, phụ nữ, nông dân, ngành giáo dục… Anh Hoàng Ngọc Thành, xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền xúc động nói trong ngày được nhận căn nhà đại đoàn kết: Gia đình tôi mãi mãi tri ân Đảng, chính quyền đã cho tôi mái ấm nghĩa tình, hết cảnh một nắng hai sương, giờ rất yên tâm lao động sản xuất.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất