Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh: 53,3% số đảng viên mới kết nạp có trình độ đại học, cao đẳng

Năm 2009, Đảng bộ quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh kết nạp 152 đảng viên. Trong đó, 53,3% có trình độ cao đẳng, đại học, trên đại học và 25,7% có trình độ trung học chuyên nghiệp. Có 42 tổ chức cơ sở đảng kết nạp được đảng viên (chiếm 79,2% số tổ chức cơ sở đảng có nguồn kết nạp đảng viên). Về cơ cấu đảng viên mới kết nạp: nữ có 73 đồng chí (chiếm 48,02%); là cán bộ, công chức, viên chức có 91 đồng chí (chiếm 59,9%); là người dân tộc thiểu số có 1 đồng chí (chiếm 0,65%); là sỹ quan, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang có 47 đồng chí (chiếm 30,9%); là công nhân, lao động trong các thành phần kinh tế có 5 đồng chí (chiếm 3,3%). 76 đảng viên mới kết nạp là đoàn viên thanh niên, giảm 5,8% so với năm 2008 và bằng 50% tổng số đảng viên mới kết nạp. Về độ tuổi, 43,4% số đảng viên mới kết nạp từ 18 đến 30 tuổi. Bình quân tuổi của đảng viên mới kết nạp là 32,4.

                                                 

       

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất