Tây Ninh thực hiện chính sách hỗ trợ hộ gia đình đảng viên nghèo

Tây Ninh là tỉnh biên giới, bị chiến tranh tàn phá nặng nề, kinh tế chậm phát triển, đời sống của một bộ phận nhân dân gặp nhiều khó khăn.Trong đó không ít đảng viên ở xã, phường, thị trấn chưa có nhà hoặc có nhà ở tạm bợ. Nhiều đảng viên nghèo phải làm nhiều nghề để kiếm sống hoặc có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo đang cần có chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước để vươn lên xoá nghèo, ổn định cuộc sống và an tâm công tác.

Từ tình hình thực tiễn trên, Tỉnh uỷ đã có chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khoá X) về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”. Quá trình thực hiện đặt ra vấn đề cần có chính sách hỗ trợ đối với những gia đình đảng viên nghèo. Thực hiện chủ trương này, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Đề án 773-ĐA/TU về “Chính sách hỗ trợ đối với hộ gia đình đảng viên nghèo giai đoạn 2009-2010”, theo đó: Hỗ trợ về nhà ở cho hộ xây dựng mới là 30 triệu đồng /căn hộ, hỗ trợ sửa chữa là 15 triệu đồng/căn hộ. Hỗ trợ vốn, phương tiện sản xuất, học nghề, tạo việc làm 4,5 triệu / hộ.

Đối với nhà ở, tỉnh giao kinh phí cho huyện, tự phân bổ cho các xã phường, thị trấn, tổ chức xây dựng nhà ở và bàn giao cho các hộ gia đình đảng viên (sau khi đã được cấp thẩm quyền thẩm định đối tượng); hỗ trợ vốn, phương tiện sản xuất, học nghề tạo việc làm và trợ cấp khó khăn.

Qua điều tra, khảo sát, các huyện, thị uỷ đã đề nghị 483 hộ gia đình đảng viên nghèo để có chính sách hỗ trợ, trong đó: Hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người dưới 5 trăm ngàn đồng/tháng là 353 hộ (đề nghị hỗ trợ: về nhà ở 164 hộ, về vốn, phương tiện học nghề, tạo việc làm 49 hộ, trợ cấp khó khăn đột xuất 140 hộ). Hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người từ 5 trăm đến dưới 7 trăm/tháng là 130 hộ (đề nghị hỗ trợ về nhà ở 48 hộ; về vốn, phương tiện học nghề, tạo việc làm 18 hộ; trợ cấp khó khăn đột xuất 64 hộ).

Để thực hiện tốt mục đích, yêu cầu của đề án, Ban chỉ đạo chia thành 2 bước. Trước hết, tập trung thẩm định và tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt chính sách hỗ trợ cho 79 hộ gia đình đảng viên có thời gian tham gia cách mạng trước ngày 30-4-1975 và đã triển khai thực hiện xong trong tháng 1-2010. Hiện nay, đang triển khai đến những đối tượng là đảng viên tham gia cách mạng từ ngày 30-4-1975 trở về sau, có thời gian vào đảng từ năm 1990 trở về trước.

Các huyện, thị uỷ đã có danh sách đề nghị với tỉnh hỗ trợ 79 hộ, trong đó có hỗ trợ về nhà ở, về vốn, phương tiện, học nghề, tạo việc làm và trợ cấp khó khăn đột xuất.


Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất