Công tác phát triển đảng viên ở Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lào Cai

Năm 2011, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, ngay từ đầu năm, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lào Cai đã quan tâm công tác phát triển đảng viên, từ việc xây dựng kế hoạch tạo nguồn, quan tâm đối tượng là những quần chúng ưu tú trong thanh niên, có năng lực, trình độ học vấn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, bảo đảm chất lượng, đúng tiêu chuẩn.


Năm qua, Đảng bộ đã kết nạp được 160 đảng viên, đạt 133% kế hoạch đề ra. Trong đó, có 73 nữ, 75 là đoàn viên thanh niên; 13 là người dân tộc thiểu số; về trình độ có 9 thạc sỹ, 92 có trình độ đại học, 47 có trình độ cao đẳng và trung cấp. Đến nay toàn Đảng bộ có 2.736 đảng viên, tăng 139 đảng viên so với cuối năm 2010.

 

Phát triển đảng viên ở Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh năm 2011 đã từng bước trẻ hoá, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, góp phần tích cực nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất