Thành ủy TP.Hồ Chí Minh trao tặng Huy hiệu Đảng cho 1.512 đảng viên
Đồng chí Lê Thanh Hải, UVBCT, Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên tại Quận 10

Ban Thường vụ Thành ủy TP.Hồ Chí Minh vừa quyết định trao tặng Huy hiệu Đảng nhân kỷ niệm 66 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 cho 1.512 đảng viên trong Đảng bộ; trong đó Huy hiệu 70 tuổi Đảng cho 1 đảng viên; Huy hiệu 60 tuổi Đảng cho 74 đảng viên; Huy hiệu 50 tuổi Đảng cho 165 đảng viên, Huy hiệu 40 tuổi Đảng cho 332 đảng viên và Huy hiệu 30 tuổi Đảng cho 940 đảng viên.

Đảng bộ Khối dân chính đảng Thành phố đã làm lễ trao tặng Huy hiệu 30, 40, 50 tuổi Đảng cho 35 đồng chí, trong đó có 1 đồng chí Huy hiệu 50 tuổi Đảng, 3 đồng chí Huy hiệu 40 tuổi Đảng và 31 đồng chí Huy hiệu 30 tuổi Đảng.

Quận ủy
quận 10 tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và trao Huy hiệu Đảng cho 72 đảng viên. Trong đó, có 3 đồng chí nhận huy hiệu 60 tuổi Đảng; 13 đồng chí nhận Huy hiệu 50 tuổi Đảng; 20 đồng chí nhận Huy hiệu 40 tuổi Đảng và 36 đồng chí nhận Huy hiệu 30 tuổi Đảng.

Quận ủy quận 8 tổ chức trao Huy hiệu Đảng cho
27 đồng chí. Trong đó, có 3 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 6 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 18 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất