Đảng bộ TP.Thái Bình kết nạp 333 đảng viên
3 năm qua, Đảng bộ TP.Thái Bình đã mở 9 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú, kết nạp 333 đảng viên. Năm 2010 kết nạp 115 đảng viên, số lượngtrình độ văn hóa, trình độ chuyên môn của các đảng viên mới đều tăng so với 2009. 6 tháng đầu năm 2011, kết nạp 63 đảng viên. Đội ngũ đảng viên mới kết nạp đã phát huy tính tiên phong gương mẫu, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên.
Đạt kết quả trên là do Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành chỉ thị về tăng cường công tác phát triển đảng viên, gắn công tác phát triển đảng viên với thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Trong sinh hoạt chi bộ hằng tháng của các cơ sở đảng đều có nội dung kiểm điểm công tác phát triển đảng viên, đồng thời thường xuyên rà soát, phân công cấp ủy, đảng viên thực hiện kế hoạch phát triển đảng viên. Đây cũng là một trong những tiêu chí xem xét, xếp loại tổ chức đảng được thực hiện hằng năm ở đảng bộ Thành phố.

                                                                                        

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất