Hiệu quả từ việc thực hiện Quy định số 76 của Bộ Chính trị (khóa VIII) ở Điện Biên
Cán bộ, phóng viên Tạp chí Xây dựng Đảng tìm hiểu về công tác tổ chức xây dựng đảng ở tỉnh Điện Biên
Thực hiện Quy định số 76 của Bộ Chính Trị (khóa VIII) về việc đảng viên đang công tác ở cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú là việc làm có ý nghĩa quan trọng, vừa giúp đảng viên gần gũi nhân dân, góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân, khắc phục những biểu hiện sống xa dân, thiếu trách nhiệm trong các công việc của nhân dân nơi cư trú, đồng thời giúp các cấp ủy nơi đảng viên đang công tác và nơi đảng viên đang cư trú tăng cường trách nhiệm trong việc quản lý, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên và nghĩa vụ công dân.

Hơn 10 năm thực hiện, các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên trong tỉnh Điện Biên đã có chuyển biến tốt trong nhận thức ý nghĩa, mục đích của việc giới thiệu đảng viên thường xuyên giữ mối liên hệ với chi bộ nơi cư trú. Tính đến 31-6-2011, toàn Đảng bộ tỉnh có 24.394 đảng viên. Trong đó, đảng viên thuộc diện giới thiệu về sinh hoạt, giữ mối liên hệ tại nơi cư trú là 10.288 đảng viên, chiếm 42,1% so với tổng số đảng viên. Các cấp ủy đã giới thiệu về nơi cư trú được 9.793 đảng viên, đạt 95,18%; số đảng viên chưa được giới thiệu về nơi cư trú là 495 đảng viên, chiếm 4,81% so với tổng số đảng viên thuộc diện giới thiệu.

Số đảng viên được giới thiệu về sinh hoạt ở địa bàn dân cư đã được cấp ủy nơi cư trú quản lý và theo dõi chặt chẽ, tổ chức cho đảng viên sinh hoạt bình quân mỗi năm hai lần, hằng năm đều có nhận xét, đánh giá và xếp loại đảng viên để gửi về chi bộ nơi đảng viên đang công tác. Việc nhận xét, đánh giá được thống nhất chia làm 3 loại: loại tốt, khá và chưa tốt. Nội dung nhận xét, đánh giá chủ yếu về việc tham gia tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; về phẩm chất đạo đức; việc thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú và thực hiện các quy định của địa phương. Qua phân loại, loại tốt chiếm 68,5%; loại khá chiếm 28%; chưa tốt chiếm 3,5% so với tổng số đảng viên đã tiếp nhận. Một số cấp ủy cấp trên của tổ chức cơ sở đảng đã có sự chủ động phối hợp chặt chẽ với nhau để sơ kết đánh giá việc giới thiệu đảng viên về nơi cư trú, kịp thời rút kinh nghiệm để tiếp tục chỉ đạo tốt hơn. Điển hình là Đảng bộ TP. Điện Biên Phủ và Đảng bộ Dân chính đảng tỉnh.
        
Qua việc thực hiện Quy định số 76 đã tạo điều kiện cho đảng viên gần gũi nhân dân, khắc phục dần những biểu hiện xa nhân dân, thiếu trách nhiệm với nơi cư trú, góp phần củng cố mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân; nâng cao trách nhiệm và sự phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy nơi đảng viên đang công tác với cấp ủy nơi đảng viên cư trú trong việc quản lý, kiểm tra đảng viên thực hiện nhiệm vụ đảng viên, nghĩa vụ công dân nơi cư trú; giúp các cấp ủy quản lý tốt đảng viên; tạo thêm cơ sở để mỗi đảng viên tự xem xét, đánh giá về mình và cũng là cơ sở để các cấp ủy, các tổ chức đảng nơi đảng viên cư trú có dịp để tham gia góp ý, nhận xét, đánh giá cho mỗi đảng viên.

Thực tế việc đánh giá, nhận xét đảng viên được giới thiệu về giữ mối liên hệ ở nơi cư trú hiện nay đã và đang có tác dụng thiết thực trong việc phân tích, đánh giá chất lượng đảng viên hằng năm của các cấp ủy nơi đảng viên đang công tác, tạo thêm cơ sở cho việc làm quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, bố trí sử dụng, giới thiệu nhân sự tham gia vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân.

Tuy vậy, thời gian qua thực hiện Quy định số 76 vẫn còn số vấn đề cần quan tâm: Việc giới thiệu và tiếp nhận đảng viên đang công tác về sinh hoạt, giữ mối liên hệ, thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú ở một số tổ chức đảng thực hiện chưa thường xuyên; một bộ phận đảng viên chưa tự giác thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú; tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt ở chi bộ nơi cư trú đạt thấp. Hình thức tổ chức, nội dung sinh hoạt và sự phối hợp giữa cấp ủy nơi đảng viên đang công tác với cấp ủy nơi đảng viên cư trú trong việc quản lý, kiểm tra đảng viên thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú chưa thường xuyên. Một số cấp ủy, tổ chức đảng nơi đảng viên cư trú nhận xét đảng viên còn nể nang, chưa sát; việc tham gia sinh hoạt định kỳ, đóng góp ý kiến của đảng viên đối với cơ sở chưa nhiều, chất lượng chưa cao.
   
Để thực hiện có hiệu quả hơn nữa việc đảng viên đang công tác ở các cơ quan đơn vị làm tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú và đưa công tác này ngày càng đi vào nề nếp, Tỉnh ủy Điện Biên đang tập trung chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục tổ chức quán triệt sâu sắc hơn nữa mục đích, yêu cầu, nội dung việc giới thiệu đảng viên đang công tác ở các cơ quan, đơn vị thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Xác định việc thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú vừa là trách nhiệm, vừa là quyền lợi của mỗi đảng viên và của các cấp ủy đảng. Nắm chắc số đảng viên đã giới thiệu, số chưa được giới thiệu, tiếp tục làm các thủ tục để đảm bảo cho mọi đảng viên thuộc diện giới thiệu đều được giới thiệu về sinh hoạt và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú, Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy nơi đảng viên cư trú thường xuyên làm tốt công tác quản lý, giáo dục và nâng cao chất lượng đảng viên. Các cấp ủy, các tổ chức đảng nơi đảng viên cư trú cần đổi mới việc tiếp nhận, bảo đảm tính kịp thời để mọi đảng viên phát huy được quyền lợi và trách nhiệm của mình ở nơi cư trú, duy trì và thực hiện tốt chế độ sinh hoạt đối với đảng viên về thực hiện nghĩa vụ nơi cư trú, lãnh đạo các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở phối hợp thực hiện và tạo điều kiện thuận lợi cho đảng viên thực hiện nghĩa vụ nơi cư trú. Cấp ủy cấp trên phải thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cấp ủy cấp dưới và định kỳ sơ kết, biểu dương kịp thời các tổ chức đảng và đảng viên thực hiện tốt, uốn nắn những nơi làm chưa tốt. Cần coi đây là một trong những tiêu chí để đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hằng năm.  

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất