Đảng bộ xã Leng Su Sìn (Mường Nhé) chú trọng công tác phát triển đảng viên
Thiếu tá Mùa A Sùng, Đồn Biên phòng 405 Leng Su Sìn tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước cho bà con bản Leng Su Sìn, xã Leng Su Sìn (Mường Nhé)

Bí thư Đảng ủy xã cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của Huyện ủy Mường Nhé về công tác phát triển đảng viên ở vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc ít người, phấn đấu mỗi chi bộ bồi dưỡng kết nạp ít nhất từ 1 đảng viên trở lên, Đảng bộ xã Leng Su Sìn đã xây dựng nghị quyết và chương trình hành động phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Thông qua các phong trào hoạt động công tác hội, các đoàn thể phụ nữ, thanh niên, nông dân, cựu chiến binh trong xã đã phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp, trong đó Đảng ủy xã đặc biệt chú trọng đến việc kết nạp đảng viên là người dân tộc thiểu số”.

Đồng chí Hoàng Phù Đự, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng Bản Suối Voi cho biết: “Những năm trước đây, việc phát triển đảng viên ở chi bộ gặp nhiều khó khăn do thiếu nguồn, khó khăn lớn nhất là đối chiếu với các tiêu chuẩn để phát triển đảng viên thì trình độ văn hóa của quần chúng chưa đạt  và vi phạm chính sách dân số. Từ năm 2013, thực hiện Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 5-1-2012 của Ban Chấp Hành Trung ương về Một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng và Quy định 173-QĐ/TW ngày 11-3-2013, quy định kết nạp lại đối với đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng, kết nạp quần chúng vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng, nên công tác phát triển đảng viên có thuận lợi hơn, từ đó mỗi năm chi bộ đều phát triển được 1 hoặc 2 đảng viên.

Từ chỉ đạo sát sao của Huyện ủy Mường Nhé, Đảng ủy xã Leng Su Sìn các chi bộ đã coi trọng tạo nguồn trong đối tượng  là đoàn viên, hội viên các đoàn thể, nhất là đối tượng nữ, dân quân, dự bị động viên, thôn đội trưởng, công an viên và đặc biệt quần chúng là người dân tộc thiểu số. 6 tháng đầu năm 2014, Đảng bộ xã Leng Su Sìn đã kết nạp được 5 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 39 đồng chí (trong đó 29 đảng viên nam, 10 đảng viên nữ); có 22 đảng viên là người Hà Nhì, chiếm tỷ lệ 56 %.  100% các điểm bản, trường học, trạm y tế đều có đảng viên, không còn cơ quan, đơn vị và bản “trắng” đảng viên. Đảng viên được kết nạp đã thực sự phát huy được tính tiên phong, gương mẫu trong phát triển kinh tế, xã hội, giảm nghèo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Công tác phát triển đảng viên ở Đảng bộ xã Leng Su Sìn đã thực sự góp phần tạo nguồn cán bộ cho các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đồng thời, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể.

Được sự quan tâm của Huyện uỷ cùng với xã Leng Su Sìn, các xã vùng cao, vùng xa Pá Mỳ, Huổi Lếch, Quảng Lâm đã tổ chức 4 lớp tìm hiểu về Đảng tập trung ngay tại xã để tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng là đồng bào dân tộc thiểu số tham dự. Nhờ đó, tính đến cuối tháng 7 năm 2014, huyện Mường Nhé đã kết nạp được 92 đảng viên, trong đó có 63 đảng viên là người dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ 68%”. Đa số các đảng viên mới được kết nạp đều trẻ, tích cực tham gia sản xuất và hoạt động công tác ở cơ sở, phát huy được vai trò làm nòng cốt trong các đoàn thể quần chúng, đảm bảo tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ở địa phương.       

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất