Đảng ủy LB Nga mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho cảm tình Đảng và đảng viên mới kết nạp
Toàn cảnh lớp học.
Tại khu vực Mát-xcơ-va, trên 60 đồng chí là sinh viên xuất sắc đang học tập ở các trường đại học tại thành phố,  các vùng lân cận và một số học viên do Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam gửi về dự học. Ngoài thành tích học tập tốt, đạo đức tốt, tích cực, chủ động trong các hoạt động của đoàn thanh niên, xây dựng tập thể đơn vị và cộng đồng, các sinh viên này có lập trường tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội do Đảng lãnh đạo và luôn có ý thức phấn đấu trở thành đảng viên.

Học viên được quán triệt, nghiên cứu các nội dung: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; nội dung cơ bản Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Phạm Đức Vinh, Phó Bí thư Đảng ủy tại LB Nga nhấn mạnh ý nghĩa chính trị quan trọng của khóa học lần này, đồng thời yêu cầu các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, cách thức tiếp cận khoa học trong nghiên cứu, học tập để đạt chất lượng tốt và trực tiếp truyền đạt các nội dung của khóa học.
 
Dưới sự hướng dẫn của giáo viên, các học viên trong lớp đã lĩnh hội tốt các nội dung học tập, nhiều đồng chí tích cực phát biểu thảo luận các chuyên đề trong khóa học. Các học viên cũng được nghe giảng viên hướng dẫn giải đáp các câu hỏi liên quan đến thực tế quá trình hình thành và phát triển của Đảng, vai trò lãnh đạo của Đảng trong công cuộc giải phóng dân tộc, xây dựng CNXH, trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước…

Tại lớp học, đồng chí Lê Nho Thạnh, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy tại LB Nga hướng dẫn cho học viên nội dung viết chuyên đề thu hoạch.

Khóa học năm nay, toàn Đảng bộ tại LB Nga có trên 300 học viên là các đồng chí đối tượng đảng và đảng viên mới theo học chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị này. Sau khi nghiên cứu, học tập, các học viên sẽ viết thu hoạch, Đảng ủy tại LB Nga sẽ chấm bài và cấp giấy chứng nhận đối với các học viên hoàn thành chương trình học tập.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất