Giải pháp phát triển đảng viên ở Bình Thuận
Ngày 24-12- 2014, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Văn Tí làm việc với Đảng ủy xã Bình Thạnh (Tuy Phong) và Đảng ủy xã Hàm Chính (Hàm Thuận Bắc) về công tác chuẩn bị đại hội điểm đảng bộ cấp cơ sở của tỉnh Bình Thuận.
Đảng bộ tỉnh Bình Thuận hiện có 509 TCCSĐ, 2.229 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với 27.321 đảng viên. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XII (nhiệm kỳ 2010-2015) đặt ra chỉ tiêu hằng năm phát triển 1.400 đảng viên. Thực hiện Nghị quyết, căn cứ điều kiện thực tế của từng đảng bộ, đơn vị, Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch cụ thể về phát triển đảng viên với tinh thần phấn đấu mỗi đảng bộ kết nạp từ 7 đến 8% so với tổng số đảng viên có đến cuối năm. Phấn đấu 100% thôn, khu phố và trường học công lập có đảng viên. Trong tạo nguồn, cần chú ý đến các đoàn viên, hội viên ưu tú, những cốt cán trong lực lượng dân quân, tự vệ, dự bị động viên, những người ưu tú trong công nhân ở các doanh nghiệp, trong nông dân, trí thức, lực lượng vũ trang, đồng bào dân tộc thiểu số, người Hoa, người có đạo, những nơi còn ít hoặc chưa có đảng viên.

Từ đó đến nay, đặc biệt trong năm 2013, đảng bộ các huyện, thị, thành phố và trực thuộc Tỉnh ủy đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức công tác kết nạp đảng viên, góp phần vượt chỉ tiêu kết nạp đảng viên hằng năm do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra. Năm 2013, toàn Đảng bộ tỉnh kết nạp 1.569 đảng viên, tăng 8,9% so với năm 2012, vượt chỉ tiêu 12,1%. Trong đó, đảng viên nữ chiếm 46,1%, nâng tỷ lệ đảng viên nữ chiếm 34% so với đảng viên của toàn Đảng bộ tỉnh. Đảng viên được kết nạp là đoàn viên thanh niên chiếm 64,9%, cán bộ xã, phường, thị trấn chiếm 14,7%.

Năm 2014, đảng bộ các huyện, thị, thành phố và trực thuộc Tỉnh ủy tiếp tục xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu cụ thể cho các TCCSĐ sát hợp với đặc điểm tình hình của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Tổng số chỉ tiêu theo kế hoạch phát triển đảng viên ở 15 đảng bộ huyện, thị, thành phố, đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy là 1.355 đảng viên, bằng 96,8% so với Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh đề ra và chiếm hơn 5% so với tổng số đảng viên đầu năm của toàn Đảng bộ tỉnh. Trong đó có 3/10 đảng bộ (Thị ủy La Gi, Huyện ủy Hàm Tân, Bắc Bình) xây dựng kế hoạch kết nạp đảng viên đúng theo tinh thần chung của tỉnh, chiếm trên 6% so với tổng số đảng viên đầu năm của đảng bộ.

Các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy không chỉ nhận thức rõ tầm quan trọng mà còn thường xuyên thực hiện tốt kế hoạch phát triển đảng viên để không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCSĐ. Do đó, trong nhiều năm liền đảng bộ các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc đã đạt yêu cầu cả về số lượng và chất lượng. Đa số các đảng viên sau khi kết nạp phát huy tốt vai trò và trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Một số đảng viên được xem xét, giới thiệu cho cấp ủy, chính quyền bổ nhiệm vào các chức vụ lãnh đạo, quản lý ở địa phương, đơn vị. Việc tăng số lượng đảng viên giúp toàn tỉnh giảm từ 3 thôn, khu phố chưa có đảng viên (năm 2011) xuống còn 1 thôn (năm 2012). Đến năm 2013, 100% thôn, khu phố đều có đảng viên. Năm 2012, toàn tỉnh có 48 trường học các cấp chưa có đảng viên, đến nay chỉ còn 4 trường mẫu giáo chưa có đảng viên.

Tuy nhiên, công tác phát triển đảng viên chưa đều và chưa mạnh. Một số đảng bộ huyện, thị, thành ủy xây dựng chỉ tiêu kết nạp đảng viên năm 2014 chưa đáp ứng yêu cầu chung của tỉnh: có 4/10 đảng bộ huyện, thị, thành phố xây dựng chỉ tiêu phát triển đảng viên chiếm dưới 6% so với tổng số đảng viên đầu năm của từng đảng bộ; 1 đảng bộ xây dựng kế hoạch kết nạp đảng viên chỉ chiếm 4,7%; 1 đảng bộ chỉ có 3,6% và cá biệt 1 đảng bộ có số lượng đảng viên đông nhất nhưng xây dựng chỉ tiêu phát triển đảng viên của đảng bộ mình thấp nhất (chỉ chiếm 2,9%) so với tổng số đảng viên đầu năm của đảng bộ.

Trong 6 tháng đầu năm 2014 các đảng bộ huyện, thị, thành phố và trực thuộc Tỉnh ủy kết nạp đảng viên chưa đạt 50% so với chỉ tiêu do Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh đề ra. Một số nơi kết nạp đảng viên chưa đạt 30% chỉ tiêu kế hoạch do chính đảng bộ cấp mình đề ra. Khó khăn nhất vẫn là nguồn phát triển đảng viên ở địa bàn dân cư, trong dân quân, tự vệ, dự bị động viên do trình độ học vấn chưa đạt; quần chúng đi làm ăn xa, là người địa phương nhưng không sinh sống, làm việc tại địa phương nên không thể bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng đó phấn đấu vào Đảng... Để hoàn thành tốt công tác kết nạp đảng viên của toàn Đảng bộ tỉnh, nhất là trong năm 2014, các đảng bộ huyện, thị, thành phố và trực thuộc Tỉnh ủy cần:

1. Tích cực chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc rà soát nguồn cảm tình đảng, lập danh sách theo dõi, bồi dưỡng, phân công đảng viên giúp đỡ quần chúng ưu tú trong lực lượng dân quân, học sinh, sinh viên, trường học, trạm y tế xã... Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị ở cơ sở, đặc biệt là vai trò của các tổ chức, đoàn thể quần chúng như đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội nông dân... phát động phong trào hành động thiết thực tại cơ sở thu hút đoàn viên, hội viên vào các hoạt động thực tiễn. Đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt sát với đặc điểm, lợi ích từng đối tượng nhằm nâng cao khả năng tập hợp hội viên... Đồng thời, tiếp tục giáo dục, thử thách, tạo điều kiện cho số đoàn viên, hội viên đã được kết nạp vào Đảng tiếp tục phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hằng năm lấy kết quả công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên ở cơ sở làm căn cứ tính điểm thi đua, khen thưởng cuối năm.

2. Xây dựng TCCSĐ trong sạch, vững mạnh, tạo sức hút và môi trường để quần chúng phấn đấu vào Đảng. Nâng cao trách nhiệm của đảng viên trước chi bộ trong việc chủ động phát hiện, giới thiệu người vào Đảng... Xây dựng kế hoạch kết nạp đảng viên: Tỷ lệ phát triển đảng viên mới của từng đảng bộ phải tương ứng với tỷ lệ phát triển đảng viên chung của tỉnh (khoảng 6% so tổng số đảng viên đầu năm). Riêng các đảng bộ Công an tỉnh, Quân sự tỉnh và Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh cần xác định cụ thể nguồn hiện có để xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên sát với thực tế.

3. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác kết nạp đảng viên của các TCCSĐ, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong tạo nguồn, giáo dục và kết nạp đảng viên. Bảo đảm thực hiện đúng Điều lệ Đảng và nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên. Đảng mạnh không phải chỉ do số lượng đảng viên mà chủ yếu là do chất lượng đảng viên            .

Thực hiện đồng bộ các giải pháp trên sẽ đẩy mạnh được công tác phát triển đảng viên, hoàn thành nhiệm vụ bảo đảm số lượng, cơ cấu và chất lượng công tác phát triển đảng viên của cả Đảng bộ tỉnh.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất