Đảng bộ huyện Tân Sơn (Phú Thọ) đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên

    
Đ/c Ngô Đức Thịnh (đứng), TUV, Bí thư Huyện ủy Tân Sơn chia sẻ một số kết quả đạt được trong công tác xây dựng đảng với Đoàn cán bộ, phóng viên Tạp chí Xây dựng Đảng.

Để đẩy mạnh công tác phát triển đảng, hằng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Sơn đã giao Ban Tổ chức Huyện ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng tìm hiểu về Đảng. Căn cứ vào số lượng cụ thể các lớp theo kế hoạch, Đảng bộ huyện giao chỉ tiêu tạo nguồn đối với các chi, đảng bộ trực thuộc, chú trọng chất lượng công tác tạo nguồn về trình độ văn hóa. Đồng thời quan tâm quần chúng là bộ đội xuất ngũ, gia đình chính sách, dân tộc ít người, quần chúng thuộc chi bộ nhiều năm liền không kết nạp được đảng viên, chi bộ ít đảng viên, đơn vị chưa có tổ chức đảng, thôn bản vùng cao…

Huyện ủy phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ phụ trách cụm, các đồng chí Huyện uỷ viên phụ trách xã. Đồng thời giao cho Uỷ ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể huyện phối hợp với các đoàn thể cơ sở tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên làm tốt công tác tạo nguồn phát triển đảng viên trong tổ chức mình. Nhiều đơn vị đã chủ động đề nghị với Huyện ủy mở lớp tại địa phương với số lượng lớn, chất lượng ngày càng nâng cao như đảng bộ các xã: Thu Cúc, Kim Thượng, Lai Đồng, Xuân Đài, Thạch Kiệt, Đảng bộ Công an huyện, Đảng bộ cơ quan khối Đảng - Đoàn thể, Đảng bộ cơ quan khối Chính quyền huyện.

Từ năm 2011 đến nay, Ban Tổ chức Huyện ủy đã phối hợp Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức được 18 lớp bồi dưỡng tìm hiểu về Đảng cho 1.758 quần chúng (bình quân 3 lớp/năm); trong đó có 987 quần chúng là đoàn viên thanh niên, 221 quần chúng là nông dân, 874 quần chúng là phụ nữ, 986 quần chúng là đồng bào dân tộc. Đặc biệt, Ban Thường vụ Huyện ủy đã giao cho Ban Tổ chức Huyện ủy chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện biên soạn bộ tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra nhận thức đối với quần chúng xét kết nạp đảng, nhằm đánh giá sự nhận thức của quần chúng về Đảng Cộng sản Việt Nam, về động cơ mục đích vào Đảng và nhiệm vụ mà quần chúng đang thực hiện tại cơ sở. Đối tượng tham gia kiểm tra nhận thức luôn được Tổ kiểm tra phân loại để có nội dung kiểm tra phù hợp, từ đó góp phần nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên mới.

Theo đó, từ năm 2008 đến năm 2016, toàn Đảng bộ huyện Tân Sơn đã kết nạp được 1.746 đảng viên, bình quân mỗi năm kết nạp được 196 đảng viên. Trong đó, tỷ lệ đảng viên trẻ đều đạt trên 70%; tỷ lệ nữ bình quân đạt 30%; tỷ lệ đảng viên mới là đồng bào dân tộc thiểu số đạt trên 60%; tỷ lệ công nhân đạt 5,4%; tỷ lệ nông dân đạt 34,9% (chưa đạt); đồng bào tôn giáo 0.32%. Đến nay, 100% khu dân cư, trường học có chi bộ độc lập. Bình quân hằng năm đã có trên 90% tổ chức cơ sở đảng và 80% chi bộ có nguồn kết nạp đảng viên mới. Riêng 6 tháng đầu năm 2017, toàn Đảng bộ huyện đã kết nạp được 118 đảng viên mới, trong đó có 52 đảng viên nữ, 92 đảng viên người dân tộc thiểu số. Các đảng viên mới được kết nạp bước đầu đã nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu, góp phần nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, tăng cường mối liên hệ giữa Đảng và quần chúng, tích cực đi đầu trong công tác xoá đói, giảm nghèo ở địa phương.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác phát triển đảng, trong thời gian tới, Đảng bộ huyện Tân Sơn quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tăng cường quán triệt Nghị quyết số 08-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ về tăng cường công tác phát triển đảng viên một cách sâu rộng, góp phần nâng cao hơn nữa nhận thức của cấp uỷ, đảng viên và các đoàn thể chính trị xã hội về ý nghĩa, vai trò của công tác phát triển đảng. Bám sát mục tiêu Nghị quyết số 08-NQ/TU và mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra về công tác phát triển đảng viên.

Hai là, quan tâm phát triển đảng viên mới đối với thế hệ trẻ, nông dân, bộ đội xuất ngũ, phụ nữ, dân tộc, con em các gia đình có công với cách mạng; coi trọng chất lượng, không chạy theo số lượng để bảo đảm chất lượng đảng viên mới khi kết nạp (coi trọng tiêu chuẩn giác ngộ lý tưởng của Đảng, động cơ vào Đảng, đạo đức lối sống, năng lực hoàn thành nhiệm vụ).

Ba là, chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch tạo nguồn, chỉ tiêu kết nạp hàng năm cho các chi bộ, đặc biệt là các tổ chức đảng nhiều năm liền không kết nạp được đảng viên mới, chi bộ ít đảng viên, sinh hoạt ghép. Kiên quyết đưa ra khỏi đảng những đảng viên thoái hóa, biến chất, không thực hiện nhiệm vụ, không đủ tư cách để giáo dục, làm gương cho đảng viên khác; tạo động lực, niềm tin cho quần chúng phấn đấu vào Đảng.

Bốn là, các ban xây dựng Đảng của huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn các doanh nghiệp ngoài nhà nước thành lập tổ chức đảng; củng cố và phát huy vài trò các tổ chức đoàn thể, nhất là vai trò của tổ chức Công đoàn.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất