Đảng bộ TP.Hồ Chí Minh: 53% đảng viên được kết nạp có trình độ đại học, cao đẳng
Coi trọng công tác xây dựng đảng ở chi, đảng bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ TP.Hồ Chí Minh

Trong đó có 3.438 đảng viên là nữ (chiếm 41,43%); 4.539 là đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh (54,63%); 4.277 đảng viên dưới 30 tuổi (51,54%); 86 đảng viên là người dân tộc thiểu số; 199 đảng viên là người có đạo; 1.223 đảng viên là giáo viên. Trong số trí thức có 136 đảng viên là y, bác sĩ, dược sĩ; 25 là phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo, đài. Đảng viên là công nhân có 1.403, trong đó có 678 là công nhân trực tiếp sản xuất; 312 tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố, tổ nhân dân từ các xã, phường, thị trấn. Riêng số đảng viên là sinh viên, học sinh được kết nạp có 326 là sinh viên từ đảng bộ các trường đại học. Đảng bộ trường có tỷ lệ quần chúng ưu tú được kết nạp vào Đảng là sinh viên cao như Đại học Kinh tế, Đại học Bách khoa, Đại học Khoa học Tự nhiên TP.Hồ Chí Minh. Theo đánh giá của Ban Tổ chức Thành ủy, chất lượng đảng viên được kết nạp trong năm 2010 tiếp tục được nâng cao hơn trước. Trong tổng số 8.299 đảng viên được kết nạp trong năm, có 8.117 đồng chí có trình độ THPT (chiếm 97,81%), trong số đó trình độ cao đẳng, đại học là 4.443 đồng chí (chiếm 53,54%) và 258 đồng chí có trình độ thạc sỹ, tiến sỹ.

 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất