Tạo nguồn phát triển đảng viên là người có đạo ở TP. Kon Tum
Cán bộ, phóng viên Tạp chí Xây dựng Đảng tìm hiểu về công tác phát triển đảng viên tại một huyện vùng cao tỉnh Kon Tum

Để tạo nguồn phát triển đảng viên trong đồng bào có đạo, Ban Thường vụ Thành ủy Kon Tum đã chỉ đạo:

Đẩy mạnh các phong trào quần chúng thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Ban Thường ủy Thành ủy trực tiếp làm việc với từng cấp ủy trực thuộc, chỉ đạo rà soát, nắm chắc lực lượng quần chúng có đạo tích cực, tiêu biểu qua các phong trào ở địa phương, đơn vị. Việc lựa chọn những người có uy tín trong cộng đồng, có nguyện vọng vào Đảng, có lịch sử chính trị rõ ràng, đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định để đưa vào dự nguồn kết nạp đảng được tiến hành thường xuyên. Công tác bồi dưỡng, giáo dục, vận động, thuyết phục và giúp đỡ nguồn được giao cho từng chi bộ, từng đảng viên chịu trách nhiệm cụ thể, gắn với tiêu chí đánh giá chất lượng TCCSĐ, đảng viên hằng năm. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện tốt nên kịp thời chỉ đạo xử lý những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở.

Xác định nguồn phát triển đảng viên cần chú trọng hàng đầu là đội ngũ cán bộ xã, phường, thôn, làng, tổ dân phố và cán bộ nữ, trẻ, là người dân tộc thiểu số. Đảng viên có đạo là những người đầu tiên được giao nhiệm vụ phát hiện, bồi dưỡng và giúp đỡ quần chúng ưu tú có đạo. Với nhiều biện pháp tích cực, thời gian qua, số lượng đảng viên mới kết nạp là người có đạo ở Đảng bộ được nâng lên rõ rệt. Riêng trong năm 2010, 20 quần chúng ưu tú có đạo đã được bồi dưỡng và kết nạp vào Đảng. Đến nay, toàn Đảng bộ có 215 đảng viên là người có đạo (trong tổng số 3.442 đảng viên, chiếm 0,06%), trong đó là người dân tộc thiểu số 106, nữ 76. Việc quần chúng ưu tú là người có đạo được kết nạp vào Đảng ngày càng nhiều đã góp phần thực hiện mục tiêu "xóa" thôn, làng chưa có đảng viên, chưa có tổ chức đảng. Đến cuối năm 2010, toàn TP. Kon Tum chỉ còn 1 thôn chưa phát triển được đảng viên tại chỗ.

Từ kết quả kết nạp đảng viên, công tác tạo nguồn, lựa chọn, bố trí cán bộ là người có đạo, người dân tộc thiểu số ở địa phương trở nên thuận lợi hơn. Hiện có 106 đồng chí đang là cán bộ, công chức cấp xã; 62 cán bộ thôn, làng, tổ dân phố; 14 dân quân, công an viên; 14 cán bộ, chuyên viên hành chính, sự nghiệp. Họ đã và đang là cầu nối quan trọng giữa Đảng, chính quyền và nhân dân ở cơ sở, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc và nâng cao năng lực lãnh đạo của các TCCSĐ ở Kon Tum.

Không ngừng đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên là người có đạo, Thành ủy Kon Tum đang tập trung chỉ đạo: Phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống, ổn định chính trị, phát triển giáo dục, tăng cường công tác tư tưởng trong Đảng và trong xã hội; phối hợp đồng bộ nhiều cấp, nhiều ban, ngành, đoàn thể đấu tranh với các lực lượng lợi dụng tôn giáo chống Đảng và Nhà nước, xây dựng khối đoàn kết thống nhất toàn dân tộc; đẩy mạnh các phong trào quần chúng, qua đó làm xuất hiện quần chúng ưu tú trong cộng đồng để bồi dưỡng, kết nạp Đảng; đồng thời coi trọng khắc phục cả các rào cản tâm lý trong quá trình tạo nguồn phát triển đảng viên…

 

Phản hồi (2)

Giàng A Mua 14/04/2011

Tạp chí nên đến những nơi vùng sâu, vùng xa để tìm hiểu về công tác đảng. Nơi đây còn nhiều khó khăn lắm.

quanghuy 09/04/2011

Tôi thấy trong bài viết lại có những bức ảnh của người ở Tạp chí đi nghiên cứu như thế khá thú vị. Nên phát huy. Bạn đọc sẽ yêu qúy Tạp chí hơn, nhất là bạn đọc ở những nơi Tạp chí đã đến làm việc.

1

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất