Lào Cai kết nạp 1.783 đảng viên

Nhờ làm tốt công tác tạo nguồn, năm 2010 Đảng bộ đã thành lập 16 TCCSĐ và kết nạp được 1.783 đảng viên, trong đó có 735 là nữ; 572 là người dân tộc thiểu số; 1.103 kết nạp từ đoàn viên thanh niên, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 30.009 đồng chí sinh hoạt ở 638 TCCSĐ (gồm: 273 đảng bộ, 365 chi bộ với 2.420 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở).

Kết quả công tác phát triển đảng viên đã góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở địa phương.    

Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề cần quan tâm: nhiều chi bộ trực thuộc cấp uỷ cơ sở phải sinh hoạt ghép vì sô lượng đảng viên ít và trong tỉnh cũng còn 10 đầu mối (thôn, bản, tổ dân phố, trường học, trạm y tế) chưa có đảng viên.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất