Kinh nghiệm phát triển đảng viên ở Hoằng Hoá
Lễ phát thẻ đảng viên ở chi bộ Phúc Sơn, thị trấn Bút Sơn

Đảng bộ huyện Hoằng Hoá (tỉnh Thanh Hoá) hiện có 89 tổ chức cơ sở đảng TCCSĐ với gần 12 nghìn đảng viên, trong đó có 49 đảng bộ xã, thị trấn và 9 đảng bộ khối cơ quan. Đồng chí Trương Văn Đào, Trưởng ban Tổ chức Huyện uỷ cho biết: Để nâng cao chất lượng TCCSĐ và đội ngũ đảng viên, Đảng bộ huyện luôn xác định phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng đảng và cần được thực hiện thường xuyên. Nhiệm kỳ 2005-2010, Đảng bộ đã mở 14 lớp tìm hiểu về Đảng cho 1.503 quần chúng ưu tú. Qua bồi dưỡng, theo dõi và thử thách, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã ra quyết định chuẩn y kết nạp 1.011 đồng chí. Bình quân mỗi năm trên 200 đảng viên được kết nạp vào Đảng. Đảng bộ Hoằng Hóa trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh trong công tác này. 100% đảng viên kết nạp ở Hoằng Hoá đều có trình độ THPT và tương đương, trong đó, nhiều đồng chí có trình độ cao về chuyên môn, nghiệp vụ, đa số các đảng viên được kết nạp đều trong độ tuổi sinh hoạt đoàn.

Để tạo nguồn phát triển đảng viên, đặc biệt ở nông thôn, Huyện uỷ đã chỉ đạo các đảng bộ xã, thị trấn tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Từ đây, các tầng lớp nhân dân thấy được vai trò lãnh đạo của Đảng, tạo niềm tin trong thế hệ trẻ, "giữ chân" thanh niên ở lại lập nghiệp tại quê hương.

Nguồn quần chúng để bồi dưỡng, giúp đỡ, tạo điều kiện phấn đấu vào Đảng là bộ đội hoàn thành nghĩa vụ, trưởng thôn, công an viên, dân quân tự vệ, dự bị động viên, y tế thôn, tổ trưởng phụ nữ, cán bộ chi đoàn thôn, nông dân trực tiếp sản xuất... Xác định rõ nguồn, các tổ chức đoàn thể cơ sở phát động nhiều phong trào thi đua với những nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Qua các phong trào đã phát hiện những nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến trong công tác, lao động sản xuất, từ đó có kế hoạch phân công đảng viên bồi dưỡng, giúp đỡ. Đảng viên được phân công đã chủ động giao nhiệm vụ cụ thể cho từng quần chúng ưu tú để từng người có cơ hội được thử thách, rèn luyện, phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng...

Những thôn xóm ít kết nạp được đảng viên, vùng giáo, quần chúng là nữ, quần chúng trực tiếp lao động tại cơ sở, các cấp ủy đảng trực tiếp chỉ đạo để tạo nguồn. Cùng với đó, các địa phương cũng mạnh dạn đề cử những quần chúng có năng lực và nhiệt huyết giữ các chức vụ chủ chốt ở thôn xóm như: Trưởng ban công tác mặt trận xóm, trưởng các chi hội đoàn thể... Qua thực tiễn phấn đấu, nhiều đồng chí được rèn luyện trưởng thành, đủ điều kiện đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Đồng chí Lê Trần Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Hoằng Thịnh cho biết: Những năm qua, Đảng bộ Hoằng Thịnh luôn chỉ đạo các chi bộ và mỗi đảng viên nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu để tuyên truyền, vận động quần chúng ưu tú tự nguyện phấn đấu vào Đảng. Đảng ủy chỉ đạo sâu sát, quán triệt đến cán bộ, đảng viên nắm được các chỉ thị, nghị quyết về công tác xây dựng đảng; tích cực quan tâm công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức cách mạng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Do vậy, trong 5 năm 2005 - 2010 Đảng bộ kết nạp được 30 đảng viên, đa phần là các đồng chí trẻ, có trình độ về văn hoá và chuyên môn, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, góp phần hoàn thành và vượt mức những mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Các đảng viên mới được kết nạp đều có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, phát huy tốt tính tiền phong gương mẫu, đi đầu trong các phong trào, hoạt động ở địa phương, đặc biệt là trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, phát triển kinh tế - xã hội… 

Để làm tốt công tác phát triển đảng viên, nâng cao sức chiến đấu và chất lượng sinh đảng ở các TCCSĐ, những năm qua Ban Thường vụ huyện ủy Hoằng Hoá đã điều động, luân chuyển hàng chục cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện đi cơ sở, trong đó có 4 đồng chí huyện uỷ viên trực tiếp xuống làm cán bộ chủ chốt ở các xã, thị trấn. Công tác luân chuyển, tăng cường cán bộ của huyện xuống các xã, thị trấn đã mang lại hiệu quả lớn. Tại những địa phương có cán bộ của huyện tăng cường, chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên, nền nếp sinh hoạt được bảo đảm. Đảng viên tham gia thảo luận sôi nổi với tinh thần dân chủ, đoàn kết, thống nhất cao. Sau mỗi kỳ sinh hoạt, các chi bộ đều đề ra được nghị quyết bám sát sự lãnh đạo của cấp uỷ cấp trên và tình hình thực tiễn địa phương. Công tác phát triển đảng viên được các chi bộ rà soát thường xuyên và duy trì thực hiện tốt.


Thành công trong công tác phát triển đảng viên ở Hoằng Hoá (Thanh Hóa) là cơ sở để trẻ hóa đội ngũ đảng viên, bảo đảm tính kế thừa, phát triển, tăng cường năng lực lãnh đạo, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của TCCSĐ. Đồng thời, góp phần  thực hiện có hiệu quả những chủ trương, nghị quyết của các cấp uỷ đảng và lãnh đạo thực hiện thành công, vượt mức các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở Hoằng Hoá những năm qua.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất