Về giới thiệu đảng viên sinh hoạt ở nơi cư trú tại Hoài Nhơn

Đảng bộ huyện Hoài Nhơn (Bình Định) hiện có hơn 5.000 đảng viên, trong đó có 740 đồng chí đang làm việc trong các cơ quan, đơn vị, trường học. Trong những năm qua, Huyện uỷ Hoài Nhơn đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trên địa bàn thực hiện nghiêm túc Quy định 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp uỷ và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Đến nay, các tổ chức đảng đã giới thiệu 100% số đảng viên đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về sinh hoạt tại khu dân cư trên địa bàn 16/17 xã, thị trấn.

Theo ý kiến của nhiều đảng viên, việc tham gia sinh hoạt với cấp uỷ nơi cư trú đã giúp các đảng viên biết thêm nhiều thông tin bổ ích, nắm và hiểu rõ tình hình kinh tế - xã hội của địa phương. Thông qua sinh hoạt, hầu hết đảng viên đã nhận thức đầy đủ hơn về trách nhiệm, nghĩa vụ công dân của mình, từ đó góp phần củng cố tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể nơi cư trú. Tham gia các buổi sinh hoạt, các đảng viên biết nơi công tác của nhau, tạo mối quan hệ gần gũi, đoàn kết; cùng vận động người thân và gia đình gương mẫu thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các hoạt động của địa phương.

Qua mối liên hệ với cấp uỷ nơi cư trú, đảng viên đã phát huy vai trò tiên phong trong mọi hoạt động ở nơi cư trú, khắc phục tình trạng xa dân. Trước đây có nhiều đảng viên ít tham gia sinh hoạt cùng nhân dân, không hoàn thành nghĩa vụ với địa phương. Đến nay hầu hết số gia đình đảng viên có chuyển biến tích cực, các nghĩa vụ công dân và gia đình đối với địa phương đều hoàn thành.

Kết quả đạt được góp phần quan trọng trong việc quản lý đảng viên của các tổ chức đảng; đồng thời cũng trở thành một trong những tiêu chuẩn quan trọng để xem xét, phân tích, đánh giá chất lượng đảng viên và phân loại TCCSĐ hằng năm. Nhiều chi bộ, đảng bộ có những cách làm hay, thiết thực, nhất là việc chuẩn bị các nội dung để gợi ý tham gia trong sinh hoạt định kỳ.

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện Quy định 76 tại Hoài Nhơn cũng còn những hạn chế: sinh hoạt còn mang tính hình thức, nội dung sinh hoạt còn đơn điệu. Đảng viên dự họp sau khi nghe tình hình kinh tế - xã hội và những vấn đề bức xúc của địa phương nhưng ít quan tâm, thường là không có chính kiến hoặc ý kiến tham gia chỉ tập trung vào một số đảng viên là cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở các cấp, các ngành.

Nhiều đảng bộ khi tổ chức sinh hoạt chỉ thông báo tình hình địa phương mà không tiến hành đánh giá tình hình sinh hoạt của đảng viên. Đảng viên vắng nhiều trong những buổi sinh hoạt (20-30%) nhưng cấp uỷ nơi đảng viên cư trú không trao đổi với cấp uỷ nơi đảng viên đang công tác hoặc kịp thời góp ý với đảng viên. Một số đảng bộ vì có ít đảng viên nên chỉ tổ chức sinh hoạt 1 lần/năm.

Một số cấp uỷ nơi đảng viên cư trú khi nhận xét về đảng viên thường xuề xòa, nể nang, nhất là với những đảng viên và gia đình thiếu gương mẫu trong việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những quy định của địa phương.

Nguyên nhân của những hạn chế nêu trên là do một số cấp uỷ và đảng viên chưa nhận thức đầy đủ về mục đích, yêu cầu và nội dung Quy định 76 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn 23 của Ban Tổ chức Trung ương. Chưa nhận thức rõ việc thực hiện Quy định này là một trong những biện pháp quản lý đảng viên, gắn bó dân với Đảng.   

Để việc giới thiệu đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp uỷ nơi cư trú đạt hiệu quả cao hơn, các cấp uỷ đảng và đảng viên cần tiếp tục quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương về vấn đề này. Huyện uỷ Hoài Nhơn cần chỉ đạo các cấp uỷ đảng, các ban xây dựng đảng tăng cường công tác kiểm tra, phối hợp chặt chẽ trong việc quản lý đảng viên. Chú trọng đổi mới, cải tiến nội dung sinh hoạt phù hợp đặc điểm của từng đảng bộ và chi bộ. Kết hợp việc thực hiện Hướng dẫn 23 của Ban Tổ chức Trung ương với Chỉ thị số 10 của Bộ Chính trị về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Đảng uỷ các xã, thị trấn phải lập hồ sơ theo dõi, tiếp nhận đảng viên mới kết nạp được giới thiệu đến và đảng viên chuyển đi. Cấp uỷ cơ quan, khi kết nạp đảng viên mới phải thực hiện việc giới thiệu về địa phương cư trú để sinh hoạt; đảng viên kịp thời thông báo cho cấp uỷ nơi cư trú những thay đổi chỗ ở và nơi công tác. Đồng thời, bổ sung quy chế quy định mối quan hệ giữa cấp uỷ cơ quan với cấp uỷ địa phương để phối hợp thực hiện tốt việc quản lý đảng viên.

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất