Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh: Chú trọng công tác phát triển đảng viên trong trường học

Thực hiện Chỉ thị 09-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy TP.Hồ Chí Minh về đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trên địa bàn thành phố Đảng bộ các trường đã quan tâm quán triệt chỉ thị đến cán bộ, giảng viên và sinh viên, xây dựng kế hoạch triển khai, coi trọng công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, rèn luyện quần chúng ưu tú. Đến nay đảng bộ các trường đã kết nạp được 5.192 đảng viên trong đội ngũ giảng viên, viên chức, sinh viên; trong đó có 1.766 đảng viên là sinh viên. Thực hiện Chỉ thị, đảng bộ các trường trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trên địa bàn thành phố đã thành lập được 57 chi bộ sinh viên với hầu hết là những đảng viên - sinh viên ưu tú của lớp, của khoa, là cán bộ đoàn, thanh niên xung kích, tình nguyện…

Đảng bộ các trường xác định tiếp tục tăng cường đầu tư công tác phát triển đảng viên đảm bảo chất lượng. Đồng thời tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ, giúp đỡ trong việc chuyển sinh hoạt cho đảng viên - sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường để các em thuận lợi trong công tác.

Nguồn: Báo SGGP

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất