Đảng bộ Hà Nội mỗi tháng kết nạp hơn 1.000 đảng viên

Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội vừa tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU về "Đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam" và sơ kết công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2011.

Tính đến ngày 19-5-2011, toàn Đảng bộ Hà Nội có trên 60.000 quần chúng ưu tú được giới thiệu để bồi dưỡng, kết nạp đảng. Trong số đó, 26.295 người đã được kết nạp vào Đảng. Tính bình quân mỗi tháng trong thời gian thực hiện Chỉ thị số 10, toàn Đảng bộ kết nạp được 1.011 đảng viên, tăng 10,37% so với bình quân 1 tháng của năm 2008 (trước khi có chỉ thị này).

Để đạt được mục tiêu mà Đại hội XV Đảng bộ Thành phố Hà Nội đã đề ra: Trong nhiệm kỳ kết nạp từ 60.000 đến 65.000 đảng viên mới, yêu cầu các tổ chức cơ sở đảng phải tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Chương trình “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy đảng và đội ngũ đảng viên; năng lực điều hành, quản lý của bộ máy chính quyền, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân các cấp” gắn với việc tiếp tục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Bên cạnh đó, phải gắn công tác phát triển đảng với việc củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên; chú ý kết nạp quần chúng ưu tú là đoàn viên thanh niên, phụ nữ, dân tộc thiểu số, công nhân, trí thức... Ban tổ chức, các cấp ủy đảng chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch cán bộ cho nhiệm kỳ 2015-2020, phấn đấu hoàn thành trong năm nay, để năm 2012 bắt đầu triển khai đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ; sớm tham mưu cho Thành ủy đề án xây dựng 1.000 cán bộ nguồn cho TP.

Tại hội nghị, 71 tổ chức đảng có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 10 đã được khen thưởng.

Nguồn: HaNoimoi/TTXVN

Phản hồi (1)

maiphuong 25/07/2011

La ban doc thuong xuyen vao Xay dung dang dien tu. Toi thay buon qua khi ma Tap chi o ngay giua Thu do, lai la co quan ngon luon cua Ban To chuc Trung uong chuyen ve cong tac to chuc, can bo dang vien... ma khong co duoc thong tin ve ket nap dang vien o HN ma phai di lay lai tu Hanoimoi. Theo toi, Tap chi khong nen lay nhung thong tin nhu vay. No khog phong phu them cho Tap chi ma con lam giam tinh thoi su, nhanh nhay cua Tap chi... Rat mong

1

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất