Đảng bộ Đồng Nai coi trọng công tác phát triển đảng viên

Sáu tháng đầu năm 2011, trong toàn Đảng bộ tỉnh kết nạp 1.497 đảng viên, bằng 3,16% so với tổng số đảng viên cuối năm 2010, nâng tổng số đảng viên của Đảng bộ lên 48.705 đồng chí.

Ngay từ đầu năm, 16/16 đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ đã ra nghị quyết chuyên đề về công tác phát triển đảng viên, xây dựng chương trình, ban hành các kế hoạch, xác định nhiệm vụ cụ thể… Ban thường vụ các cấp ủy trực thuộc đã phân công cấp ủy viên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và chỉ đạo ban tổ chức cấp ủy thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở.

Công tác tạo nguồn được các cấp ủy chú trọng, nhằm phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, có nguyện vọng trở thành đảng viên. Các cấp ủy đã phân công cấp ủy viên theo dõi, hướng dẫn tổ chức sinh hoạt, định kỳ hằng quý có nhận xét, đánh giá và báo cáo cấp ủy về công tác tạo nguồn phát triển đảng. Nhiều đảng bộ làm tốt công tác này như các huyện uỷ Cẩm Mỹ, Nhơn Trạch, Xuân Lộc, Tân Phú, Trảng Bom, Thống Nhất, Thị ủy Long Khánh, Thành ủy Biên Hòa và Đảng ủy Khối dân chính đảng. Đã có 2.298 quần chúng được tham gia tìm hiểu về Đảng, nâng tổng số cảm tình đảng lên là 7.820. Kết quả, đã kết nạp được 1.497 đảng viên, trong đó 645 nữ, (chiếm 43,58%); đảng viên độ tuổi dưới 30 là 866 đồng chí (chiếm 57,8%), người dân tộc 38 (2,5%), người có đạo 101 (6,7%), dân quân 105 (7%). Về thành phần: Đảng viên công tác trong ngành giáo dục 399 đồng chí, (chiếm 26,65). Trong đó, giáo viên là 324 đồng chí, công nhân 135 (9%), đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 817 (54,6%). Về trình độ học vấn: Có 1.406 đồng chí có trình độ THPT (chiếm 93,9%), THCS 90 (6%); tiểu hoc có 1 đồng chí (0,07%, đảng viên người dân tộc thiểu số huyện Định Quán). 14 đảng viên có trình độ thạc sĩ, (chiếm 0,9%), cao đẳng, đại học 692 (46,2%); trình độ trung cấp, công nhân kỹ thuật 429 (28,7%).

Tuy vậy, công tác kết nạp đảng 6 tháng đầu năm 2011 còn có những hạn chế: Việc bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên trong các tổ chức mặt trận, đoàn thể chính trị chưa được chú trọng. Một số ít TCCSĐ chưa quan tâm đúng mức đến công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, giới thiệu quần chúng để chi bộ xem xét kết nạp. Có nơi, công tác xác minh lý lịch gặp khó khăn…

Để tiếp tục làm tốt công tác phát triển đảng viên, Đảng bộ Đồng Nai xác định:

Một là, cấp ủy các cấp chỉ đạo chặt chẽ công tác phát triển đảng viên trong 6 tháng cuối năm, phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề ra.

Hai là, tổ chức hội nghị sơ kết chuyên đề công tác phát triển đảng viên, qua đó biểu dương những TCCSĐ làm tốt, nhắc nhở, đôn đốc những nơi làm chưa tốt, đồng thời chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ tổ chức thực hiện.

Ba là, rà soát nguồn cảm tình đảng, tăng cường công tác bồi dưỡng, giáo dục ý thức phấn đấu và lòng tin tưởng, quyết tâm phấn đấu vào Đảng của quần chúng ưu tú.

Bốn là, hướng dẫn phương pháp thẩm tra, xác minh, kê khai lý lịch rõ ràng. Phân công các đồng chí cấp ủy viên theo dõi, hướng dẫn, hằng quý phải có báo cáo kết quả.

Năm là, tổ chức giám sát, kiểm tra tình hình thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, tăng cường phối hợp các cơ quan tham mưu cấp ủy nắm tình hình để có hướng dẫn thực hiện, đồng thời tham mưu với ban thường vụ cấp ủy có chỉ đạo kịp thời.

Sáu là, các đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước, qua đó lựa chọn quần chúng ưu tú để giới thiệu tổ chức đảng xem xét kết nạp.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất