Điện Biên Phủ coi trọng công tác đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú

Đảng bộ TP.Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) hiện có 48 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) với 3.727 đảng viên, trong đó có gần 1.500 đảng viên đương chức đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia sinh hoạt tại 165 khu dân cư, tổ dân phố của 9 xã, phường.

Thời gian qua, Đảng bộ TP.Điện Biên Phủ đã lãnh đạo, chỉ đạo các TCCSĐ trên địa bàn thực hiện nghiêm túc Quy định số 76 của Bộ Chính trị ngày 15-6-2000 “Về việc đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú”.

Thông qua sinh hoạt tại nơi cư trú đã giúp cho đảng viên đương chức nắm được những thông tin đầy đủ hơn về tình hình kinh tế - xã hội nơi mình sinh sống, đồng thời góp phần giữ mối liên hệ thường xuyên giữa cấp uỷ nơi cư trú và cấp uỷ cơ quan công tác, có nhận thức đầy đủ hơn về trách nhiệm, nghĩa vụ công dân của mình, góp phần củng cố tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể nơi mình cư trú, vận động gia đình, người thân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhiều đảng viên qua các buổi sinh hoạt biết thêm về các đảng viên cùng sinh hoạt đang công tác ở đâu, làm gì và biết cấp uỷ nơi mình cư trú gồm những ai... Từ đó, đảng viên có sự hiểu biết lẫn nhau, đoàn kết, cùng vận động người thân, gia đình và nhân dân nơi cư trú có ý thức hơn trong việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Hằng năm, các TCCSĐ đã tiến hành nhận xét, đánh giá 100% số đảng viên đương chức đang công tác tham gia sinh hoạt tại khu dân cư, đã đem lại hiệu quả thiết thực và là biện pháp quan trọng nhằm tăng cường hiệu quả quản lý, thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên, nhất là việc giám sát quy định những điều đảng viên không được làm; đồng thời cũng trở thành một trong những tiêu chuẩn quan trọng để xem xét, đánh giá chất lượng đảng viên và phân loại TCCSĐ hằng năm.

Trong quá trình tổ chức, triển khai và thực hiện Quy định 76, Đảng bộ TP.Điện Biên Phủ cũng còn những hạn chế như: Một số tổ chức đảng, đảng viên nhận thức chưa đầy đủ nên trong sinh hoạt có lúc, có nơi còn thể hiện sự gò bó, gượng ép, thậm chí còn mang tính hình thức; nội dung sinh hoạt còn đơn điệu; đảng viên dự họp sau khi nghe tình hình của địa phương thì ít có ý kiến đóng góp xây dựng cấp ủy và đảng viên trong chi bộ. Một số cấp ủy khi tổ chức sinh hoạt chỉ thông báo tình hình địa phương, không tiến hành đánh giá tình hình sinh hoạt của đảng viên; khi nhận xét về đảng viên nơi cư trú có những trường hợp không đúng thực chất, nhất là với những đảng viên và gia đình còn thiếu gương mẫu trong việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những quy định của địa phương.

Thời gian tới, Đảng bộ TP.Điện Biên Phủ sẽ chỉ đạo các cấp uỷ đảng, các ban xây dựng Đảng của Thành phố tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc và phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ địa phương trong việc quản lý đảng viên; chú trọng đổi mới, cải tiến nội dung sinh hoạt phù hợp đặc điểm của từng địa phương và chi bộ; gắn việc thực hiện Hướng dẫn số 23 của Ban Tổ chức Trung ương về nội dung sinh hoạt định kỳ của đảng viên nơi cư trú với Chỉ thị số 10 của Bộ Chính trị về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đồng thời, nghiêm túc quán triệt trong việc nhận xét hằng năm, qua đó giúp cấp uỷ cơ quan nơi đảng viên đang công tác trong việc đánh giá, phân loại đảng viên; góp phần vào việc thực hiện tốt quy định của Đảng, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCSĐ và đảng viên trên địa bàn dân cư.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất