Đồng Tháp, 4 năm kết nạp 20.438 đảng viên
Đó là kết quả 4 năm (2006-2010) thực hiện Nghị quyết 06 của Tỉnh uỷ (khoá VIII) về công tác kết nạp đảng viên, nâng tổng số đảng viên của Đồng Tháp lên 40.687 đồng chí.
Trong số đảng viên mới kết nạp, trình độ chuyên môn trung cấp, cao đẳng, đại học, trên đại học là 11.387 đồng chí (55,7%); trung học phổ thông là 18.049 đồng chí (88,3%). Về cơ cấu: 12.880 đoàn viên (63%); nữ 7.387 đảng viên (36,1%). So với tổng biên chế ngành, tỷ lệ đảng viên y tế chiếm 39%; giáo dục - đào tạo chiếm 40%. Tỷ lệ hiệu trưởng là đảng viên ở các trường học đạt 92,7%; trưởng, phó các đoàn thể xã, phường, thị trấn đạt 86,3%.
Tính đến cuối năm 2010, tỷ lệ đảng viên so với dân số của tỉnh Đồng Tháp đạt 2,43% (Nghị quyết Đại hội VIII đảng bộ Tỉnh đề ra từ 2% trở lên), tăng gần gấp đôi so với năm 2006, công tác phát triển đảng viên có nhiều tiến bộ cả về số lượng và chất lượng. Đó là cơ sở để cấp uỷ các cấp phấn đấu thực hiện mục tiêu nâng tỷ lệ đảng viên so với dân số đạt từ 3% trở lên  trong nhiệm kỳ 2010-2015.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất