Nhiều chuyển biến tích cực trong công tác kết nạp đảng viên ở Điện Biên
Lễ kết nạp đảng viên ở Chi bộ Văn phòng, Đảng bộ Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên.

Dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, thời gian qua các cấp uỷ đảng trong tỉnh Điện Biên đã tập trung chỉ đạo có hiệu quả công tác xây dựng, củng cố TCCSĐ, nhất là công tác tạo nguồn phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Từ đầu năm 2016 đến hết tháng 6-2017, toàn tỉnh đã kết nạp được 3.722 đảng viên, vượt trên 30% so với chỉ tiêu tỉnh giao. Tỷ lệ đảng viên mới kết nạp là đoàn viên, thanh niên chiếm 73,67%; đảng viên là nữ 37,1%; đảng viên là nông dân 42,56 %; đảng viên là nguời dân tộc thiểu số 63,86 %; đảng viên có trình độ học vấn THPT 81,3%.

Để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIII đề ra, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU về “Tăng cường xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ và phát triển đảng viên, tổ chức đảng ở cơ sở trực thuộc xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị chưa có đảng viên, chưa có chi bộ, giai đoạn 2016-2020”. Ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy, đảng uỷ trực thuộc đã cụ thể hoá nghị quyết, ban hành các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề về công tác xây dựng đảng và đã có những chủ trương, giải pháp thiết thực, phù hợp để chỉ đạo xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo của TCCSĐ, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị và nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên.

Với chủ trương “sát, trúng, đúng” và đáp ứng được yêu cầu thực tế ở cơ sở, năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017, các chi bộ thuộc TCCSĐ ở xã, phường, thị trấn đã kết nạp được 2.403 đảng viên, chiếm 64,56% so với tổng số đảng viên mới kết nạp. Điểm nhấn đặc biệt của công tác kết nạp đảng viên ở các đảng bộ xã, phường, thị trấn từ đầu năm 2016 đến nay là việc "xóa" thôn, bản “trắng” đảng viên, đã "xóa" được 44 bản “trắng” đảng viên, giảm số thôn, bản “trắng” đảng viên từ 95/1.813 bản xuống còn 51 bản; số thôn, bản chưa có chi bộ đang phải sinh hoạt ghép từ 328 bản nay chỉ còn 271 bản; chia tách và thành lập mới 57 chi bộ thôn, bản.
Đảng bộ huyện Mường Nhé giới thiệu đảng viên ở cơ quan xã về sinh hoạt đảng với thôn, bản ở các xã khó khăn, từng bước tạo nguồn phát triển đảng viên mới. Các cấp uỷ đảng đã rất quan tâm tạo nguồn phát triển đảng viên từ các quần chúng ưu tú là cán bộ, công chức cấp xã, người dân tộc thiểu số, lực lượng đoàn viên, bộ đội hoàn thành nghĩa vụ quân sự, dân quân tự vệ, đội ngũ cán bộ nòng cốt ở các thôn, bản. Đội ngũ đảng viên mới kết nạp từng bước được trẻ hoá, một số thôn, bản trước đây gặp khó khăn trong công tác kết nạp đảng viên thì nay đã tạo được nguồn, một số đảng viên được kết nạp là người sở tại, người dân tộc thiểu số, đã phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, bảo đảm tình hình an ninh, trật tự ở cơ sở.

Tuy nhiên, thực tế hiện nay tại một số đảng bộ, việc kết nạp đảng viên có sự không đồng đều giữa các loại hình chi bộ, chưa tương xứng với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là các chi bộ thuộc khối lực lượng vũ trang, khối hành chính, sự nghiệp ở cấp tỉnh và cấp huyện. Chi bộ thôn, bản hằng năm kết nạp đảng viên gặp nhiều khó khăn do quần chúng chưa đủ tiêu chuẩn về trình độ học vấn, hoặc vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình. Bên cạnh đó vẫn còn một số chi bộ chưa nắm chắc các quy tắc, quy định, quy trình, thủ tục về công tác kết nạp đảng viên; ở một số nơi các đoàn thể chưa tạo được nhiều phong trào thi đua để thu hút quần chúng tham gia nên cũng làm ảnh hưởng không nhỏ đến công tác tạo nguồn phát triển đảng viên.

Đồng chí Mùa A Sùng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Điện Biên cho biết: Để từng bước khắc phục khó khăn này, các tổ chức đảng cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của cấp uỷ đảng cấp trên cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm về công tác phát triển đảng viên; đồng thời chỉ đạo các TCCSĐ xây dựng kế hoạch với chỉ tiêu và giải pháp thiết thực, cụ thể; phân công đảng viên theo dõi giúp đỡ, bồi dưỡng quần chúng ưu tú để kết nạp vào Đảng. Các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở cần phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong việc tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú của đoàn thể mình để giới thiệu cho chi bộ đảng, bảo đảm chất lượng và số lượng. Coi đây là một trong những tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của mỗi tổ chức đảng và của mỗi đảng viên

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất