Trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Nguyễn Thị Bình
Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Nguyễn Thị Bình, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước.

Đồng chí Nguyễn Thị Bình (tên khai sinh là Nguyễn Châu Sa) sinh trưởng trong một gia đình giàu truyền thống yêu nước. Kế thừa truyền thống tốt đẹp của gia đình, đồng chí đã sớm giác ngộ lý tưởng cách mạng. Năm 1944, khi mới 17 tuổi, đồng chí đã tham gia lãnh đạo phong trào học sinh, sinh viên, phong trào phụ nữ và phong trào đấu tranh bảo vệ hòa bình của giới trí thức. Năm 1947, đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam), sau đó bị thực dân Pháp bắt giam, tra khảo, tù đày, song đồng chí luôn giữ vững khí tiết cách mạng của người đảng viên cộng sản, bảo vệ an toàn cơ sở, tổ chức cách mạng. Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, đồng chí Nguyễn Thị Bình đã được Đảng, Nhà nước giao giữ nhiều chức vụ quan trọng, như Phó Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ giải phóng miền Nam Việt Nam (năm 1960); Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam (1969-1975), Trưởng phái đoàn đàm phán của Chính phủ Cách mạng lâm thời tại Hội nghị Paris về Việt Nam (1969-1973); Bộ trưởng Bộ Giáo dục (1976-1987). Từ năm 1992 đến năm 2002, đồng chí là Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam. Trên bất cứ cương vị công tác nào, đồng chí cũng luôn nêu cao khí phách của người đảng viên cộng sản, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; hết lòng, hết sức phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc, hoàn thành xuất sắc trọng trách được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Bình được nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng. Chủ tịch nước nhấn mạnh, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng trao tặng đồng chí Nguyễn Thị Bình hôm nay là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân về những công lao, đóng góp của đồng chí đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đây là niềm vinh dự, tự hào của đồng chí Nguyễn Thị Bình và gia đình nói riêng, của Đảng bộ Văn phòng Chủ tịch nước nói chung. Cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của đồng chí là tấm gương sáng để thế hệ trẻ học tập và noi theo. Chủ tịch nước Trần Đại Quang chúc đồng chí Nguyễn Thị Bình mạnh khỏe, tiếp tục có những đóng góp cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của dân tộc.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Bình bày tỏ xúc động và tự hào được nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; tự hào với quá trình suốt 70 năm qua luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ Đảng giao phó. Đồng chí hứa sẽ tiếp tục cố gắng để luôn là người đảng viên tốt, người bà, người mẹ tốt trong gia đình.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất