Phát triển đảng viên trong sinh viên ở Đảng bộ trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam
Đoàn thanh niên và Khoa Cơ - điện Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam phối hợp tổ chức hội thi “Kiến thức tay nghề và Robocon lần thứ V năm 2015”

Hiện nay Đảng bộ Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam có 163 đảng viên là sinh viên, sinh hoạt tại 11 chi bộ trực thuộc Đảng bộ. Hằng năm, nhà trường có từ 100 - 200 sinh viên được học các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng do trường phối hợp với Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức. Đảng bộ nhà trường luôn coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục để từng cấp ủy, đảng viên và sinh viên nhận thức đầy đủ về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên. Các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “Về việc đẩy mạnh công tác phát triển đảng trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp” được quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức nên những năm gần đây, số lượng sinh viên tích cực phấn đấu vào Đảng ngày càng nhiều.

Bên cạnh đó, sự gương mẫu của các đảng viên là cán bộ, giảng viên là tấm gương để sinh viên phấn đấu học tập, noi theo. Vì thế, công tác phát triển đảng viên trong sinh viên đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Riêng trong năm 2015, Đảng ủy đã giới thiệu 509 đoàn viên ưu tú là sinh viên tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và có 29 sinh viên được kết nạp vào Đảng. Tất cả đảng viên mới đều tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị. Công tác chuyển đảng chính thức cho đảng viên dự bị, chuyển sinh hoạt đảng và cấp thẻ đảng được thực hiện nghiêm túc, chu đáo, đúng nguyên tắc.

Có được những kết quả trên, Đảng uỷ, Ban Giám hiệu và Đoàn trường đã tạo điều kiện cho các em hiểu lý tưởng của Đảng, nâng cao ý thức học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong mọi hoạt động. Nhiều phong trào thi đua, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức và thực hiện gắn với các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt như đẩy mạnh việc thực hiện có hiệu quả 2 phong trào “xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp”. Đồng thời, tổ chức nhiều phong trào, hoạt động sôi nổi, thiết thực nhằm thu hút sinh viên tham gia như: "Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; "Đoàn viên, thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam"; tổ chức Cuộc thi tìm hiểu Chủ nghĩa Mác – Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và Hiến pháp sửa đổi, mở lớp “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ “, “Sinh viên 5 tốt”, Hội thảo “Giáo dục thẩm mỹ cho sinh viên”, các hoạt động tiếp sức mùa thi, sinh viên tình nguyện hè, hiến máu nhân đạo, tuyên truyền pháp luật, tham gia thực hiện an toàn giao thông, các cuộc vận động quyên góp từ thiện... Các hoạt động thiết thực trên không chỉ góp phần xây dựng, hình thành lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, có tri thức, có sức khỏe, có ý chí, chủ động, tự tin vươn lên lập thân, lập nghiệp mà còn là cơ hội để các đoàn viên rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu, là nguồn để bồi dưỡng kết nạp vào Đảng.

Việc lựa chọn, giới thiệu sinh viên ưu tú xem xét kết nạp vào Đảng tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam được thực hiện nghiêm túc, dân chủ, công khai từ chi đoàn, liên chi đoàn. Với phương châm không hạn chế số lượng sinh viên được kết nạp Ðảng nhưng phải coi trọng chất lượng, đối với những sinh viên được đưa vào diện xem xét kết nạp, ngoài đạt tiêu chuẩn về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kết quả học tập tốt, sinh viên đó còn phải tham gia tích cực và đạt thành tích cao trong các hoạt động, phong trào do nhà trường và đoàn thanh niên phát động, được chi đoàn tín nhiệm cao; được đoàn trường, chi bộ chọn lọc, giới thiệu. Những sinh viên khi trở thành đảng viên đều khẳng định được vai trò tiền phong, gương mẫu trong mọi lĩnh vực, tác động tích cực đến quần chúng, góp phần xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phát triển đảng viên trong sinh viên ở Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam vẫn gặp một số khó khăn. Thời gian phát hiện, bồi dưỡng những sinh viên ưu tú đến khi kết nạp mất từ 2 tới 3 năm, vì thế nhiều trường hợp đủ điều kiện kết nạp Đảng nhưng đã kết thúc khóa học, sinh viên đã ra trường nên không thể kết nạp. Trong thời gian học tập nhiều đoàn viên thanh niên tích cực trong công tác đoàn nhưng kết quả học tập chưa cao và ngược lại.

Để đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong sinh viên giai đoạn hiện nay, Đảng ủy Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam xác định tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, nâng cao sự quan tâm của các chi bộ và sự giúp đỡ nhiệt tình của đảng viên giới thiệu. Cần có sự liên hệ với các chi bộ địa phương để nắm bắt thông tin, giúp đỡ các đối tượng sinh viên đã tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng sau khi ra trường vẫn tiếp tục được rèn luyện, sớm được kết nạp Đảng tại địa phương, cơ quan công tác

Hai là, tập trung xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Chi bộ phải là hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở, gần gũi nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của sinh viên; theo dõi, giúp đỡ và bồi dưỡng sinh viên trong học tập, rèn luyện cũng như trong các hoạt động phong trào. Mạnh dạn giao cho đoàn viên thanh niên chịu trách nhiệm thực hiện những khâu, những công việc khó đòi hỏi sự nhiệt tình, xung kích để sinh viên có điều kiện rèn luyện, nâng cao nhận thức, phát huy khả năng.

Ba là,
 xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh. Đoàn thanh niên nhà trường phải tích cực tham gia công tác xây dựng đảng. Đây vừa là tất yếu khách quan, vừa là nhiệm vụ tự thân của Đoàn. 

Bốn là,
giúp sinh viên xây dựng động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn. Động cơ đúng đắn thôi thúc sinh viên phấn đấu vào Đảng là để được đứng trong một tổ chức tự nguyện của những người cùng chung một chí hướng đấu tranh xây dựng một xã hội mới tốt đẹp. 

Phát triển đảng viên trong sinh viên ở Đảng bộ Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường trong sự nghiệp “trồng người” nhằm đào tạo những sinh viên có đủ năng lực chuyên môn lẫn phẩm chất đạo đức, xây dựng hình mẫu sinh viên thời đại mới “tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất