Cần cụ thể hóa cơ chế "nhân dân làm chủ"

Tôi rất mừng vì dự thảo Báo cáo Chính trị nhiệm kỳ này đề ra: "Có cơ chế để nhân dân thực hiện trên thực tế quyền làm chủ trực tiếp". Đây là chủ trương đúng, đáp ứng được mong đợi và nguyện vọng của nhân dân. Nhưng, vấn đề ở đây là dự thảo cần phải ghi rõ cơ quan, tổ chức nào ban hành cơ chế? Thứ hai, có cơ chế nhưng không thể chế thành pháp luật thì rất khó thực hiện. Thứ ba, quyền dân chủ đại diện theo cơ chế nào?
Do đó, tôi đề nghị trong Nghị quyết Đại hội XI của Đảng nhiệm kỳ này nên cụ thể hóa cơ chế "nhân dân làm chủ" trên mấy vấn đề sau:

Đề ra nguyên tắc làm chủ của nhân dân, đó là: "Nhân dân được làm những gì mà Nhà nước không cấm".

Các lĩnh vực cần mở rộng quyền dân chủ, quyền làm chủ đó là "các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh".

Nội dung quyền làm chủ là: "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát".

Phương thức làm chủ là nhân dân vừa thực hiện dân chủ trực tiếp vừa "thực hiện dân chủ đại diện thông qua các cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử, mặt trận và các đoàn thể nhân dân".

Trách nhiệm của cơ quan nhà nước là phải bảo đảm để nhân dân được làm chủ trên thực tế. Vì vậy, Nhà nước cần sớm ban hành: Luật Trưng cầu dân ý, Luật Giám sát của nhân dân, Luật Phản biện xã hội…

 

Đỗ Duy Thường, nguyên Phó chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam

Nguồn: Hà Nội mới

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất