Nhận diện sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên
Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, trong đó dư luận đang đặc biệt quan tâm đến tính hiệu quả của Nghị quyết số 12 (NQ12), Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Các cấp ủy đã xây dựng chương trình hành động thống nhất thực hiện theo chỉ đạo của Trung ương, trong đó đáng chú ý là việc góp ý tự phê bình và phê bình cho tập thể cấp ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn và các cá nhân là người đứng đầu trong các tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận và đoàn thể chính trị… nhiều người cho rằng đây là cuộc chỉnh đốn Đảng với quy mô lớn và không ít cán bộ, đảng viên coi đây là “liều thuốc đặc trị” để chữa “căn bệnh nan y” mà Đảng đang mắc phải (?!)
    
Ai cũng thấy rất rõ, bất chấp sự chống phá quyết liệt trên tất cả các mặt của các thế lực thù địch trong và ngoài nước, hơn 25 năm qua chúng ta đoàn kết phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, thực tế cho thấy chúng ta đã gặt hái được nhiều thành tựu hết sức quan trọng, tạo ra một diện mạo mới của đất nước, được nhân dân cả nước hoan nghênh và bầu bạn quốc tế thán phục, uy thế của nước Việt Nam đổi mới được đánh giá cao trên trường quốc tế, đời sống vật chất và văn hóa tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt.
    
Tất nhiên, khi đất nước ta vượt qua những khó khăn, thách thức và phát triển, tạo sự phấn khởi trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Rất tiếc, có không ít cán bộ, đảng viên tỏ ra rúng động, mơ hồ địch ta, mất phương hướng phấn đấu, giảm sút niềm tin vào Đảng vào chế độ, không nói và làm theo nghị quyết, chỉ thị của Đảng, quay lưng lại với quá khứ hào hùng của dân tộc, phản bội truyền thống cách mạng quý báu của quê hương và gia đình, họ lấp liếm rằng đó chính là “sự thức thời”, là “đổi mới tư duy”…

Bên cạnh đó, do thiếu chặt chẽ trong công tác quản lý, bổ nhiệm, sử dụng cán bộ nên xảy ra tình trạng có cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm đạo đức, lối sống ảnh hưởng đến tư cách,vi phạm những điều đảng viên không được làm, thậm chí có một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống gây mất niềm tin của nhân dân. Hiện tượng giàu lên một cách khó hiểu của nhiều cán bộ có chức, có quyền như nhiều nhà cửa sang trọng, nhiều đất đai, nhiều xe đắt tiền; cho con đi học dài hạn ở nước ngoài với chi phí rất lớn. Tình trạng “chạy” chức, “chạy” quyền và nhiều vấn đề cần “chạy” khác vẫn đang âm thầm diễn ra.

Thử đi tìm nguyên nhân của những tình trạng suy thoái trên

Một là, do thiếu tu dưỡng, rèn luyện, không thường xuyên trau dồi đạo đức, phẩm chất cách mạng của cán bộ, đảng viên, để chủ nghĩa cá nhân lấn át. Bác Hồ đã dạy : “…Chủ nghĩa cá nhân đẻ ra trăm thứ bệnh nguy hiểm: quan liêu, mệnh lệnh, bè phái, chủ quan, tham ô, lãng phí… Nó trói buộc, nó bịt mắt những nạn nhân của nó, những người này bất kỳ việc gì cũng xuất phát từ lòng tham muốn danh lợi, địa vị cho cá nhân mình, chứ không nghĩ đến lợi ích của giai cấp, của nhân dân. Chủ nghĩa cá nhân là một kẻ địch hung ác của củ nghĩa xã hội. Người cách mạng phải tiêu diệt nó”(1).

Hai là, do công tác cán bộ của Đảng còn nhiều sơ hở, bất cập, buông lỏng công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của cán bộ thuộc quyền. Không tuân thủ theo lời dạy của Bác Hồ: “… Kinh nghiệm cho ta biết: mỗi lần xem xét lại nhân tài, một mặt thì tìm thấy những nhân tài mới, một mặt khác thì những người hủ hóa cũng lòi ra…”(2).
 
Ba là, do chưa có chế tài xử phạt đủ mạnh, nghiêm minh những hành vi sai trái của cán bộ, đảng viên, vẫn còn tình trạng còn xuê xoa, tư tưởng “dĩ hòa vi quý” trong công tác cán bộ.

Đề xuất một số giải pháp chủ yếu

Thứ nhất, các cấp ủy và đảng viên, trước hết là đảng viên ở cấp cao, đảng viên là người đứng đầu trong các cơ quan đảng, nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội… phải thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình theo lời dạy của Bác Hồ, đó là: “…Chúng ta cũng phải phê bình nghiêm khắc những chi bộ kém. Ở những chi bộ ấy có những đảng viên không gương mẫu, nội bộ thiếu đoàn kết xa rời quần chúng. Chẳng những không làm đúng mà có nơi, có lúc còn làm trái ngược đường lối, chính sách của Đảng.
Tệ hơn nữa là trong những chi bộ ấy có một số đảng viên và cán bộ, có cả cán bộ cấp cao, cán bộ lãnh đạo quan liêu mệnh lệnh nặng. Đảng cần phải thi hành kỷ luật nghiêm khắc những cán bộ mắc sai lầm đó”(3).

Thứ hai, tăng cường hơn nữa công tác giáo dục cán bộ, đảng viên, giúp mỗi đảng viên đều thấy rõ trách nhiệm chính trị của mình, luôn thực hiện đúng đường lối, Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, đặc biệt là những điều đảng viên không được làm, gắn với thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị.

Thứ ba, thực hiện nghiêm Quy định số 55-QĐ/TW ngày 10-01-2012 của Ban Bí thư về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên.

Thứ tư, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và chấp hành nghiêm 7 nội dung nêu gương trong Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07-6-2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Cần chú ý, cán bộ có chức vụ càng cao càng phải gương mẫu.

Thứ năm, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp quy, quy định của Đảng theo hướng tăng hình phạt đối với các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ Đảng, vi phạm những điều đảng viên không được làm, bảo đảm đủ sức ngăn chặn các hành động sai trái của cán bộ, đảng viên.


Mai Mộng Tưởng
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng

------------------------------------
            
(1). Hồ Chí Minh toàn tập, NXBCTQG, Hà Nội, 1996, tập 9, trang 292.
(2). Sđd, NXBCTQG, Hà Nộị, 1995, tập 5, trang 274.
(3). Sđd, NXBCTQG, Hà Nội, 1996, tập 12, trang 78-79.           

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất