Tre già thì măng mới mọc

Câu chuyện….

Chuyện tre già măng mọc tưởng chỉ có trong việc đề bạt, bố trí cán bộ. Nhưng không phải chỉ có vậy. Chuyện là cơ quan tôi có 31 người, đầu năm đăng ký thi đua ai cũng đăng ký đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. Cuối năm bình xét, chỉ tiêu cấp trên cho chỉ được 10 người. Trong 31 người, có 7 đồng chí là lãnh đạo (chức phó, trưởng phòng trở lên), 3 đồng chí là chuyên viên sắp đến tuổi hưu, 21 đồng chí là chuyên viên trẻ, có người mới làm việc được 3, 4 năm.

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của cơ quan tổ chức họp, tranh luận gay gắt về các tiêu chuẩn và đánh giá thành tích. Ai cũng muốn chọn được người xứng đáng. Có ý kiến cho rằng: nhờ Lãnh đạo cơ quan chỉ đạo, điều hành công việc nên cơ quan mới có thành tích, vì vậy thành tích của cơ quan trước hết phải là thành tích của Lãnh đạo. Ý kiến khác lại cho rằng: thành tích của cơ quan là nhờ vào đội ngũ chuyên viên trẻ, có trình độ, năng lực, quá trình công tác có sáng tạo, nhiều sáng kiến, đã tham mưu cho Lãnh đạo cơ quan và trực tiếp giải quyết nhiều công việc có hiệu quả. Cũng có ý kiến rằng các đồng chí chuyên viên sắp đến tuổi hưu có thời gian công tác lâu năm, có nhiều đóng góp cho cơ quan nên xứng đáng được bình xét... Mỗi người một ý, cuộc họp kéo dài gần hết buổi vẫn chưa xong. Cuối cùng là bỏ phiếu.
 

Kết quả, những đồng chí được chọn là 7 đồng chí có chức vụ và 3 đồng chí chuyên viên sắp nghỉ hưu. Chủ tịch Hội đồng thi đua kết luận: “… chúng ta đã lựa chọn được những đồng chí xứng đáng đề nghị cấp trên khen thưởng. Tuy danh sách không khác các năm trước, nhưng chúng ta đã lựa chọn cực kỳ đúng. Các đồng chí không được xét đợt này không nên buồn, vì các đồng chí còn trẻ, thời gian cống hiến còn nhiều, cần tiếp tục phấn đấu và ưu tiên cho những người đi trước”…


Và bình luận

Câu chuyện này không phải chỉ diễn ra ở một hay một vài cơ quan.

Tiêu chí xét Chiến sĩ thi đua không phân biệt già hay trẻ, lãnh đạo hay không là lãnh đạo mà phải là những người hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, có đề án khoa học mang lại hiệu quả thiết thực, có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức tốt.... Nhưng thực tế việc xét thi đua, khen thưởng trong nhiều cơ quan đang diễn ra thiếu công bằng, khách quan. Tình trạng ưu tiên lãnh đạo, ưu tiên người có thâm niên “tre già thì măng mới mọc” vẫn đang xảy ra. Hậu quả là nảy sinh những bất đồng trong nội bộ cơ quan; cán bộ, đảng viên, nhân viên không nhiệt tình, hào hứng làm việc vì “làm tốt cũng không được công nhận”. Lớp cán bộ trẻ thì giảm lửa nhiệt tình, không muốn phấn đấu, không yên tâm bám công việc. Thực trạng này vô hình trung đang tạo ra “sức ỳ” trong nhiều cơ quan, đơn vị hiện nay.

Phản hồi (1)

Nguyễn An Bình 22/12/2011

Bài viết phản ánh đúng thực trạng của không ít cơ quan, đơn vị. Mong Tạp chí đăng nhiều bài phê bình như thế này.

1

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất