Đảng bộ cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động

Đảng bộ cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 4 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Qua 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đa số cán bộ, đảng viên, công chức trong cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam đã có sự chuyển biến tích cực về nhận thức tư tưởng, về ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức; nhiều đảng viên có ý thức trách nhiệm cao, tâm huyết với công việc được giao; tinh thần đoàn kết, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và nếp sống trật tự, văn minh nơi công sở được thể hiện ngày càng rõ nét trong các đơn vị. Nhiều cán bộ, đảng viên, công chức thực hiện tốt việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức của bản thân cũng như các thành viên trong gia đình sống có lương tâm, hoài bão… Những kết quả đạt được đã tác động tích cực đến các mặt công tác xây dựng đảng. Việc kiểm điểm, đánh giá kết quả rèn luyện bản lĩnh chính trị, tu dưỡng đạo đức lối sống đã được coi trọng và duy trì thường xuyên trong sinh hoạt đảng bộ, chi bộ; phê bình và tự phê bình của các cấp ủy đảng cũng như mỗi cán bộ, đảng viên được thực hiện nề nếp, sát thực và hiệu quả hơn. Ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức được nâng cao một bước là một trong những nhân tố quan trọng tạo nên sự chuyển biến tiến bộ về chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Nổi bật là công tác tham mưu cho Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong hoạt động phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam và tổ chức thành viên các cấp với Chính phủ và chính quyền địa phương về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; vận động, tập hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các tầng lớp nhân dân ở khu dân cư, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo, đồng bào ở vùng sâu, vùng xa; đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” gắn kết với các phong trào thi đua…

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai Cuộc vận động tại Đảng bộ cơ quan MTTQ Việt Nam cũng còn những nhược điểm, hạn chế như việc thực hiện chế độ phê bình và tự phê bình theo “chuẩn mực đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức” của Đảng bộ cơ quan, chi bộ và kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống đã đăng ký của cán bộ, đảng viên, công chức ở một số chi bộ duy trì chưa thường xuyên, chưa gắn với sinh hoạt định kỳ và bất thường của chi bộ, ban, đơn vị; một số hoạt động triển khai Cuộc vận động chưa thực sự hiệu quả; chất lượng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đã có chuyển biến nhưng chưa mạnh và rõ nét…

Hội nghị đã xác định nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu trong thời gian tới để đưa Cuộc vận động đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức, hành động của từng đảng viên trong Đảng bộ. Trong đó, tiếp tục chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, làm cho cán bộ, đảng viên, công chức có nhận thức đúng đắn về Cuộc vận động; tự giác học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Kịp thời kiện toàn Ban chỉ đạo Cuộc vận động của Đảng ủy và các chi bộ trực thuộc có biến động về nhân sự. Bổ sung, hoàn thiện “Chuẩn mực đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức” theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thuộc, phù hợp với đặc điểm và điều kiện công tác của đảng bộ, chi bộ. Gắn các nội dung, hình thức tiến hành Cuộc vận động với công tác chuyên môn, xây dựng Đảng và công tác quần chúng; đẩy mạnh phong trào thực hiện 2 khâu đột phá về chất lượng chuyên môn và trật tự văn minh công sở trên cơ sở phát huy tính tự giác, gắn với kiểm tra, giám sát. Thực hiện phê bình và tự phê bình theo “Chuẩn mực đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức” Đảng bộ cơ quan cũng như từng chi bộ và kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống đã đăng ký của cán bộ, đảng viên, công chức, gắn với sinh hoạt định kỳ và bất thường của chi bộ, ban, đơn vị. Coi trọng việc phát hiện các điển hình tiên tiến… Nhân dịp này, Đảng ủy cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam đã trao tặng đồng chí Nguyễn Duy Quý, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; đồng chí Hoàng Công Thứ, nguyên Giám đốc Công ty Chấn Hưng (thuộc Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam) Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng.

Nguồn: Tạp chí Tuyên giáo

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất