Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy Phú Yên “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
Các đảng viên chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội Đảng bộ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2010-2015.

Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy Phú Yên có 4 chi bộ với 36 đảng viên, trong đó có các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh sinh hoạt tại Đảng bộ và các đảng viên công tác tại 7 phòng chuyên môn. Đây là mặt thuận lợi để Đảng ủy nắm bắt kịp thời các chủ trương của Tỉnh ủy trong triển khai và thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.   

 

Ngay sau khi Bộ Chính trị phát động Cuộc vận động, Đảng uỷ Văn phòng Tỉnh uỷ Phú Yên đã xác định đây là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong toàn Đảng, toàn dân, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Đảng ủy đã thành lập Ban chỉ đạo Cuộc vận động và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên phụ trách theo lĩnh vực để tổ chức thực hiện. Hầu hết cán bộ, đảng viên đã tự giác rèn luyện, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, chú trọng đổi mới phong cách làm việc, các đồng chí đảng ủy viên thể hiện rõ vai trò tiền phong, gương mẫu; từng cán bộ, đảng viên ngày càng nâng cao trình độ về mọi mặt, có trách nhiệm cao, tận tụy với công việc được giao.

 

Đảng ủy luôn đề cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Cuộc vận động đi vào chiều sâu, lâu dài, chú trọng chất lượng, hiệu quả, nhất là việc “làm theo”; chỉ đạo và hướng dẫn cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ đăng ký những việc làm cụ thể theo tấm gương của Bác; nắm bắt kịp thời các ý kiến đóng góp của đảng viên, quần chúng nơi công tác và nơi cư trú thông qua phiếu xin ý kiến đảng viên và quần chúng nhân dân, từ đó phát hiện những thiếu sót, khuyết điểm để đảng viên kịp thời sửa chữa khắc phục, phấn đấu rèn luyện. Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ thực hiện tốt việc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng; xem việc thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là nội dung chính trong việc xây dựng cơ quan văn hoá, là tiêu chí thi đua của mỗi cán bộ, đảng viên và công chức, viên chức hằng năm. Đảng ủy lãnh đạo việc xây dựng tiêu chuẩn đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Văn phòng Tỉnh uỷ; thực hiện tốt Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công; chủ động rà soát, bổ sung, sửa đổi nội dung quy chế cho phù hợp.

 

Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở Văn phòng Tỉnh uỷ ngày càng đi vào chiều sâu và tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực. Qua 4 năm thực hiện Cuộc vận động gắn với các phong trào thi đua khác, số cán bộ, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tăng lên, các danh hiệu thi đua ngày càng nhiều: Văn phòng Tỉnh ủy được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc (năm 2009); Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 2010); Bộ Công an tặng Bằng khen (năm 2010). Trong 4 năm (2007-2010), có 4 tập thể, 2 cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 5 tập thể, 6 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; nhiều tập thể, cá nhân được Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh tặng các danh hiệu thi đua khác. Hằng năm, các chi bộ và Đảng bộ đều được công nhận trong sạch, vững mạnh, trên 97% số đảng viên được công nhận đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhiều cá nhân được công nhận Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và cấp tỉnh.

 

Để có những kết quả trên, với tinh thần và mục tiêu thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, xứng đáng là ngọn cờ đầu trong các phong trào thi đua, các đảng viên trong Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất; gắn nội dung sinh hoạt chi bộ với thực hiện Cuộc vận động; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát. Với phương châm lấy kết quả công việc làm thước đo đánh giá cán bộ trong thực hiện Cuộc vận động, tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Văn phòng Tỉnh uỷ Phú Yên tiếp tục phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, hun đúc ý chí vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

 

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất