Vĩnh Phúc tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Sáng 8-12-2010, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tổ chức tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (2007-2010). Tới dự có các đồng chí: Phạm Văn Vọng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) Cuộc vận động; Phùng Quang Hùng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thế Trường, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó trưởng BCĐ Cuộc vận động; Nguyễn Văn Chức, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh…   
4 năm qua, Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã được thực hiện nghiêm túc, sâu rộng, có tác động to lớn trong toàn tỉnh Vĩnh Phúc, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động, có tác động nâng cao đạo đức cách mạng, thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, góp phần ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân; góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Các phong trào thi đua sôi nổi gắn liền với nhiệm vụ chính trị của các cấp, ngành, tiêu biểu như các phong trào: “Nông dân sản xuất giỏi, làm giàu chính đáng”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Tuổi trẻ Vĩnh Phúc học tập và làm theo lời Bác”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”… Nhiều hoạt động xã hội từ thiện nhận được sự tham gia tích cực của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp. Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn được phát huy. Ý thức trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong giải quyết các công việc liên quan đến đời sống của nhân dân có nhiều chuyển biến. Lề lối làm việc của cán bộ, công chức được sửa đổi, tinh thần phục vụ nhân dân, ý thức trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức được nâng lên. Cuộc vận động đã gắn với nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tạo chuyển biến về rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Các tổ chức cơ sở đảng đã thực sự lấy việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí đánh giá đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên thường xuyên tự phê bình và phê bình, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, nói đi đôi với làm, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, gương mẫu thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.  
Phát biểu tại Hội nghị tổng kết, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Văn Vọng nêu rõ: Đây là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong Đảng, hệ thống chính trị và toàn xã hội; một trong những động lực quan trọng, góp phần tăng cường sức mạnh của Đảng, của dân tộc trước yêu cầu phát triển của đất nước. Cuộc vận động đã đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa lớn. Các cấp, các ngành cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong các tầng lớp nhân dân. Thắng lợi của Cuộc vận động tùy thuộc vào nhận thức, tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hành động và sự chỉ đạo chặt chẽ, thường xuyên của các cấp ủy đảng, sự phấn đấ̀u của từng cán bộ, đảng viên và sự ủng hộ của toàn dân. Trọng tâm của Cuộc vận động trong thời gian tới là tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nội dung làm theo và nêu gương điển hình tiên tiến, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng trong toàn xã hội. Kịp thời phát hiện những tập thể, cá nhân là cán bộ, đảng viên, công nhân, nông dân, trí thức… điển hình để khen thưởng, nhân rộng nhằm tạo sức lan tỏa đối với toàn xã hội. Chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tự phê bình và phê bình nghiêm túc. Mỗi cán bộ, đảng viên phải tự giác học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, coi đó là việc làm hằ̀ng ngày, thường xuyên và suốt đời, là danh dự, nghĩa vụ và trách nhiệm trước Đảng, trước dân.  
Nhân dịp này, 47 tập thể và 50 cá nhân được Tỉnh ủy tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất