Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh: Học và làm theo Bác cần trở thành nếp sống hàng ngày
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chủ trì cuộc họp

Chiều 26-11, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Trung ương  Cuộc vận động (CVĐ) “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã họp, cho ý kiến vào dự thảo báo cáo và kế hoạch tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 4 năm thực hiện CVĐ.

Các thành viên Ban chỉ đạo nhất trí đánh giá, kết quả năm 2010 và 4 năm thực hiện CVĐ cho thấy, CVĐ đã được triển khai liên tục, đi vào chiều sâu, trở thành nội dung quan trọng trong hoạt động của cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể ở mọi cấp, mọi ngành.

CVĐ thiết thực đóng góp vào những thành tựu trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, được đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân hoan nghênh và ghi nhận.

Nội dung CVĐ gắn kết với các nhiệm vụ chính trị và tạo nên những kết quả thiết thực. Việc “làm theo” gương Bác có chuyển biến quan trọng, đạt kết quả rõ hơn trong hành động.

Trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong những việc liên quan đến đời sống nhân dân ngày càng tốt lên, lề lối làm việc được chú ý sửa đổi; chất lượng phục vụ nhân dân của công chức, viên chức có chuyển biến tích cực.

Ý chí vượt khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, chăm lo đến đời sống của nhân dân thể hiện rõ hơn trong các tổ chức đảng và cơ quan nhà nước. Công tác cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống quan liêu, lãng phí được triển khai có kết quả ở nhiều nơi, đặc biệt là ở cơ sở.

Ban chỉ đạo Trung ương CVĐ cũng cho rằng, việc thực hiện CVĐ ở các ngành, địa phương, đơn vị còn một số hạn chế. Nhận thức chung về CVĐ trong đảng và trong xã hội chưa thực sự sâu sắc.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo còn hạn chế, chưa thực sự tương xứng với tầm quan trọng và ý nghĩa của CVĐ. Kết quả triển khai CVĐ chưa đồng đều, chưa bền vững ở các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Vai trò nêu gương của cán bộ chủ chốt ở các cấp chưa được thể hiện rõ nét. Công tác tuyên truyền chưa thường xuyên liên tục, nội dung còn đơn điệu, thiếu hấp dẫn…

Sau khi nghe các đại biểu thảo luận, thay mặt Ban chỉ đạo Trung ương CVĐ, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh biểu dương những kết quả mà các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân cả nước đã đạt được trong 4 năm thực hiện CVĐ.

Tổng Bí thư nêu rõ, CVĐ đã được triển khai mạnh mẽ, sâu rộng trong xã hội có tác động lớn trong xã hội và thu được kết quả bước đầu rất quan trọng.

Kết quả CVĐ góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của đất nước, xây dựng Đảng TSVM, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XI của Đảng.

Nhất trí với đánh giá của BCĐ Trung ương CVĐ về những kết quả nổi bật đạt được trong 4 năm (2007-2010), hạn chế yếu kém và những bài học kinh nghiệm trong thực hiện CVĐ, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cho rằng, CVĐ cần được thực hiện kiên trì, lâu dài, thường xuyên, liên tục, hướng tới đưa CVĐ đi vào chiều sâu, xây dựng văn hóa, nền tảng tinh thần xã hội, trở thành ý thức tự giác, nếp sống sinh hoạt hàng ngày của mỗi người để đạt hiệu quả thiết thực như mong muốn.

Tổng Bí thư nhất trí với kế hoạch tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 4 năm thực hiện CVĐ vào ngày 11 và 12-12-2010, do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì và yêu cầu công tác chuẩn bị chu đáo với quy mô hợp lý, tiết kiệm.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất