Cần khắc phục một số hạn chế trong việc đảng viên viết Bản thu hoạch 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
Hộ chính sách nghèo xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển được hỗ trợ nhà tình thương-hiệu quả từ Cuộc vận động.

Trên thực tế, hầu hết cán bộ, đảng viên nhận thức đúng tầm quan trọng, ý nghĩa của việc viết thu hoạch nên đã thực hiện một cách nghiêm túc. Khi thông qua chi bộ, được đồng chí, đồng nghiệp góp ý, cán bộ, đảng viên khắc phục khá tốt những hạn chế, ngày càng hoàn thiện bản thân, xứng đáng là người cán bộ, đảng viên gương mẫu được đồng chí, đồng nghiệp công nhận, nhân dân tin yêu.

Tuy nhiên, vẫn còn có những đảng viên viết bản thu hoạch một cách qua loa, chiếu lệ, mang tính đối phó, thiếu tinh thần trách nhiệm, cho đây chỉ là hình thức. Cá biệt có nhiều bài viết sơ sài, không đúng mục đích, yêu cầu, không nắm được những nội dung cơ bản, cốt lõi của các chuyên đề đã được tiếp thu, không liên hệ với bản thân trong quá trình công tác; có bài các đảng viên trong một chi bộ sao chép giống nhau từng dấu chấm, dấu phẩy, giống nhau cả phần xuống dòng, trong đó có nhiều bài của các đảng viên là cán bộ chủ chốt; thậm chí còn có những trường hợp nhờ người khác viết hộ…

Đó chỉ là một số ít những trường hợp, nhưng điều đó cũng nói lên thực trạng một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa coi trọng việc thực hiện Cuộc vận động, nhận thức còn lệch lạc. Cũng cần phải kiểm điểm vai trò của chi bộ trong việc quản lý, giáo dục đảng viên bởi vì có chi bộ nhiều bài thu hoạch giống nhau thông qua trước tập thể chi bộ mà chi bộ không phát hiện, thậm chí chi bộ có 5 đảng viên thì cả năm bài giống nhau hoặc có những bài thu hoạch bỏ trống nhiều phần nhưng chi bộ vẫn không phát hiện được hoặc bỏ qua, vẫn báo cáo về thường trực Ban chỉ đạo là 100% đảng viên đã viết bản thu hoạch và đã thông qua tập thể nhất trí 100%.

Trong khi cả nước đang chung sức, đồng lòng quyết tâm thực hiện thắng lợi Cuộc vận động, hàng triệu cán bộ, đảng viên và nhân dân đang ra sức thực hiện làm theo lời Bác thì những trường hợp thiếu tinh thần trách nhiệm nêu trên cần phải có biện pháp xử lý.

Cần phải xem bài viết thu hoạch tự kiểm điểm những ưu, khuyết điểm của bản thân và đề ra phương hướng phấn đấu là nhiệm vụ, là thực sự cần thiết giúp bản thân “soi rọi” mình, là dịp để đồng chí, đồng nghiệp góp ý, từ đó mà phấn đấu vươn lên, trở thành những đảng viên gương mẫu được dân mến, dân tin, góp phần vào thành công của Cuộc vận động như tinh thần Chỉ thị 06-CT/TW ngày 7-11-2006 của Bộ Chính trị.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất