Gia Lai: Tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh "
Ban Chỉ đạo Cuộc vận động tặng giấy khen cho các tổ chức đảng, đoàn thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Vừa qua, Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động.

Sau 4 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ” đã có sự chuyển biến tích cực về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sâu rộng trong toàn Đảng bộ và nhân dân; từng bước đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay.


Cuộc vận động đã gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua yêu nước và nhiệm vụ chính trị của các địa phương, cơ quan, đơn vị, tạo ra khí thế thi đua sôi nổi trong các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở. Những tấm gương người tốt việc tốt, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh xuất hiện ngày càng nhiều và có sức lan tỏa trong Đảng, trong toàn xã hội ngày càng sâu rộng hơn. Sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến phong trào hành động cách mạng đã góp phần khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị đã có nhiều chuyển biến tích cực, phương thức lãnh đạo của Đảng được đổi mới, sát dân, sát cơ sở, nắm bắt và am hiểu tình hình của địa phương nên trong chỉ đạo thực hiện đã mang lại hiệu quả thiết thực hơn. Những kết quả đó là cơ sở, tiền đề quan trọng cho việc chuẩn bị và tổ chức thắng lợi đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XI của Đảng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục. Đó là công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát thực hiện Cuộc vận động chưa thường xuyên, chưa đủ mạnh để tạo ấn tượng sâu đậm cho tất cả đối tượng. Một số cấp ủy đảng chưa quan tâm đúng mức và chưa thường xuyên nêu cao tinh thần trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo học tập và tổ chức thực hiện Cuộc vận động. Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong tuyên truyền, mặc dù được triển khai rộng rãi nhưng chưa làm cho các nội dung, yêu cầu của Cuộc vận động thực sự thấm sâu vào nhận thức, tư tưởng, trở thành tình cảm, hành động tự nguyện trong mỗi đảng viên, cán bộ, công chức và nhân dân.

 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất