Tuyển chọn tác phẩm báo chí xuất sắc về chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
Theo chỉ đạo của Hội Nhà báo Việt Nam, các cấp hội nhà báo tuyển chọn tác phẩm báo chí xuất sắc về chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2011 - 2015 (đợt 2). Mỗi cấp hội phối hợp với các cơ quan báo chí tổ chức tuyển chọn những tác phẩm báo chí xuất sắc với nội dung:

Tác phẩm báo chí có tính phát hiện, tính sáng tạo, đạt chất lượng cao về nội dung và nghệ thuật, góp phần tuyên truyền nâng cao nhận thức về tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hăng hái thi đua yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; quảng bá, nâng cao vị thế, hình ảnh Việt Nam trên thế giới.

Có tác dụng tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa, giá trị thiết thực của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần vào công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bồi đắp nền tảng tư tưởng, đạo đức, văn hóa trong Đảng và toàn xã hội; phát hiện, cổ vũ, nêu gương, góp phần nhân rộng những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tác động tích cực đối với cộng đồng, xã hội; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của từng cơ quan, ngành, địa phương, đơn vị.

Các tác phẩm báo chí được tuyển chọn bao gồm: báo in, báo điện tử, truyền hình, phát thanh… được phát hành, phát sóng từ tháng 4 năm 2013 đến hết ngày 10 tháng 01 năm 2015. Các tác phẩm dự giải thưởng phải là tác phẩm chưa đoạt giải các cuộc thi, các liên hoan trong nước và quốc tế.

Tác phẩm báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gửi về Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam trước ngày 15-01-2015.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất