Thái Nguyên biểu dương 18 tập thể, 45 cá nhân thực hiện Cuộc vận động

Vừa qua, Tỉnh ủy Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban đảng của Tỉnh ủy, HĐND, Ban chỉ đạo Cuộc vận động cấp tỉnh và các đảng bộ trực thuộc, lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể…

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo Cuộc vận động cấp tỉnh: Sau 4 năm triển khai, Cuộc vận động trên địa bàn tỉnh đã được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, tác động tích cực đến đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội của tỉnh. Công tác tuyên truyền về tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác, tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, các tập thể, cá nhân điển hình trong Cuộc vận động được thực hiện thường xuyên, có hiệu quả. Báo Thái Nguyên, Đài PT-TH tỉnh đã góp phần tích cực trong việc thông tin công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động; tuyên truyền về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với nhiều nội dung phong phú, đã thực sự đi vào đời sống của nhân dân, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện hiệu quả Cuộc vận động.

Nội dung Cuộc vận động được Ban Chỉ đạo các cấp triển khai một cách sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với điều kiện từng địa phương, đơn vị. Cuộc thi sáng tác, quảng bá, biểu diễn các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được tổ chức tốt, thu hút nhiều tác giả tham gia với nhiều tác phẩm có chất lượng... Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, một số chi đảng bộ cơ sở triển khai các nội dung Cuộc vận động chưa đúng theo yêu cầu; việc phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền về các tập thể cá nhân điển hình trong thực hiện Cuộc vận động chưa được thường xuyên... Tại Hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân đã tham luận về những kinh nghiệm trong tổ chức, thực hiện Cuộc vận động.

 Hội nghị xác định: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là một Cuộc vận động lớn có ý nghĩa quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng. Để tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động, các cấp ủy đảng, Ban Chỉ đạo các cấp tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, tạo sự thống nhất cao cả về nhận thức và hành động ở tất cả các cấp, các ngành và toàn xã hội, đây là công việc lâu dài, phải làm liên tục, thường xuyên và là một trong những giải pháp quan trọng góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Quan tâm phát hiện những tập thể, cá nhân điển hình có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để tuyên truyền, nhân rộng...

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho 18 tập thể, 45 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động giai đoạn  2007-2010.

Nguồn: Báo Thái Nguyên

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất