Chuyện bây giờ mới kể

Đ/c Nguyễn Đông Sương (bên phải) tại Lễ kỷ niệm 90 năm
Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng.

Cách đây 15 năm, đó là vào cuối năm 2005, sau khi các đảng bộ cấp cơ sở, cấp trên cơ sở và các đảng bộ trực thuộc Trung ương đã tiến hành xong đại hội cấp mình, toàn Đảng đang gấp rút chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2006-2011.

Hôm đó, Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương họp dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Đình Hoan, Trưởng Ban để tiến hành rà soát lại toàn bộ công việc chuẩn bị cho Đại hội X, từ hồ sơ và danh sách đại biểu, danh sách khách mời, việc phối hợp phân công, bố trí ăn, ở, đi lại, địa điểm làm việc cho các đoàn đại biểu dự Đại hội, đến việc lớn nhất và chính yếu là công tác chuẩn bị, phục vụ cho việc bầu cử BCH Trung ương khóa X.

Do các đồng chí Lãnh đạo Ban đều là đại biểu đương nhiên nên đồng chí Trưởng Ban phân công tôi chỉ huy và chịu trách nhiệm toàn bộ việc phục vụ công tác nhân sự đại hội. Lúc đầu, tôi thấy lo lắng, vì chưa lần nào đảm nhận công việc này, tuy đã có nhiều lần phục vụ công tác nhân sự Đại hội Đảng toàn quốc, nhưng khi đó tôi chỉ đóng vai trò, trách nhiệm của một chuyên viên. Nay tôi ở cương vị chỉ huy toàn khối, trách nhiệm lớn hơn. Xác định đây là vinh dự lớn, tôi sẵn sàng nhận nhiệm vụ và hứa trước Lãnh đạo Ban sẽ cùng phối hợp với các đồng chí trong Ban hoàn thành tốt nhiệm vụ, không để xảy ra sai sót nào, dù nhỏ nhất.

Đầu tiên, tôi họp với các Vụ Địa phương, Vụ Cán bộ (nay là Vụ V) và Vụ Tổng hợp cán bộ để quán triệt tư tưởng chỉ đạo của Lãnh đạo Ban và trách nhiệm của các vụ, của từng chuyên viên. Qua đó phân công cụ thể, rõ ràng, chặt chẽ từng phần việc của mỗi vụ, mỗi chuyên viên để phục vụ công tác nhân sự cho đoàn đại biểu ở các địa phương, các đảng ủy khối Trung ương một cách chu đáo, bảo đảm an toàn, kịp thời, không để xảy ra sơ suất nào.

Trong quá trình điều hành phục vụ công tác nhân sự cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, tôi xin kể lại mấy câu chuyện nhỏ:

Một đại biểu có tên ở hai danh sách đề cử

Hôm đó Đại hội tiến hành họp phiên về công tác nhân sự BCH Trung ương. Sau khi quán triệt các yêu cầu, nội dung, phương pháp, thời gian, các đoàn đại biểu nghiên cứu hồ sơ, danh sách (do Tiểu ban Nhân sự Đại hội X chuẩn bị), thực hiện việc ứng cử, đề cử và nộp biên bản của mỗi đoàn về công tác nhân sự cho Đoàn Chủ tịch theo thời gian quy định.

Đoàn Chủ tịch Đại hội chỉ đạo chúng tôi phải tổng hợp xong trong đêm để báo cáo. Đối với danh sách do BCH Trung ương khóa IX giới thiệu, tuy tỷ lệ giới thiệu của từng đoàn có khác nhau, nhưng tất cả đều đồng ý. Song, chúng tôi vẫn cẩn trọng tổng hợp trung thực, đầy đủ, rõ ràng những ý kiến của đại biểu Đại hội về nội dung được nêu ra về từng ứng cử viên để Đoàn Chủ tịch giải đáp. Ngoài danh sách do BCH Trung ương khóa IX giới thiệu, chúng tôi tổng hợp đầy đủ các đồng chí tự ứng cử, được các đoàn đề cử vào BCH Trung ương khóa X.

Khoảng 23 giờ đêm, khi các bộ phận được phân công tổng hợp xong, tôi và một số đồng chí ở Vụ Tổng hợp cán bộ soát xét lại từng biên bản, danh sách… Lúc đó, tuy đã hơi mệt, nhưng nhớ lời hứa với Lãnh đạo Ban là tuyệt đối không để xảy ra sơ suất nào, dù nhỏ nhất, tôi làm thử phép tính, cảm thấy ngờ ngợ có điều gì đó. Tôi so sánh danh sách của từng đoàn đại biểu giới thiệu với danh sách tổng hợp, lần lượt các danh sách đề cử vào BCH Trung ương khóa X, ủy viên chính thức và ủy viên dự khuyết. Tôi phát hiện có một đồng chí được giới thiệu ở cả danh sách đề cử vào Ủy viên chính thức và Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương khóa X. Lúc này đã hơn 24h.

Chúng tôi hội ý nhanh và quyết định mời đồng chí ấy đến ngay trong đêm tại Hội trường Ba Đình. Hơn 1 giờ sáng, đồng chí đó có mặt. Sau màn chào hỏi, chúng tôi vào ngay công việc:

- Trước hết, xin đồng chí thông cảm phải mời đồng chí vào giờ này, vì theo quy chế Đại hội và sáng ngày mai phải báo cáo cho Đoàn Chủ tịch Đại hội. Đồng chí được Đại hội tín nhiệm đề cử tham gia BCH Trung ương khóa X, nhưng có tên ở cả danh sách chính thức và dự khuyết. Quy chế Đại hội quy định, chỉ có tên ở một danh sách, nên đồng chí cần có quyết định cho mình.

Đồng chí nhanh nhẹn trả lời:

- Tôi xin cảm ơn Đại hội, cảm ơn các đồng chí đã vất vả, theo quy chế, tôi xin rút tên ở danh sách đề cử Ủy viên dự khuyết BCH khóa X.

Rất thân mật mà vẫn nguyên tắc, chúng tôi chuyển giấy, bút cho đồng chí đó, đồng chí vui vẻ viết đơn ký tên lúc 01h30 sáng sớm hôm đó.

Sao đồng chí ấy không có tên?

Gần như cả đêm đó, tôi và các đồng chí được phân công lo tổng hợp, chỉnh lý và chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ, tài liệu cần thiết liên quan đến công tác nhân sự để đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tham gia Đoàn Chủ tịch báo cáo với Đoàn Chủ tịch Đại hội. Tôi được Đoàn Chủ tịch cho phép dự buổi báo cáo này.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương báo cáo đầy đủ về các đồng chí được BCH Trung ương khóa IX giới thiệu, ý kiến phản ánh của đại biểu dự Đại hội ở các đoàn đại biểu, danh sách các đồng chí tự ứng cử, đề cử vào Ủy viên chính thức, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương. Tiếp đó báo cáo danh sách các đồng chí được đề cử nhưng đã xin rút (chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ từng đơn xin rút). Một đồng chí trong Đoàn Chủ tịch có vẻ sốt ruột liền hỏi:

- Sao đồng chí ấy không có tên? Tuy đồng chí ấy có xin rút, nhưng tôi đã hai lần trực tiếp gặp và giải thích về tuổi (đồng chí sinh năm 1946), vị trí, sự tín nhiệm của đồng chí ấy và đồng chí đã đồng ý với tôi là sẽ không xin rút?

Tình huống này, anh em chúng tôi đã chuẩn bị. Trước đó có diễn biến như thế, nhưng sáng nay đồng chí ấy cân nhắc và đến sớm, chuyển lá đơn tự viết tay cho bộ phận tổng hợp công tác nhân sự. Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chỉ định tôi báo cáo với Chủ tịch Đoàn.

“Dạ thưa! Đúng là đồng chí ấy tối qua vẫn có trong danh sách do BCH Trung ương khóa IX giới thiệu. Nhưng sáng sớm nay đồng chí đã có đơn xin rút”. Tôi vừa báo cáo, vừa trình bày đơn tự viết của đồng chí ấy ghi ngày hôm nay.

Cuối cùng, Chủ tịch Đoàn kết luận đồng ý cho đồng chí ấy rút khỏi danh sách đề cử vào BCH Trung ương khóa X do BCH Trung ương khóa IX giới thiệu. Tôi thầm nghĩ: Nếu không chu đáo, chi tiết từng việc thì đây sẽ là sơ suất lớn.

Phải bảo đảm thời gian do Chủ tịch Đoàn quy định

Đã từng phục vụ công tác nhân sự từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, tôi thường thấy khi phát phiếu bầu cử, các đoàn đại biểu phải đợi khá lâu, vừa tốn thời gian, vừa chưa nền nếp. Đến Đại hội lần thứ X, với vai trò là người chỉ huy, tôi quyết tâm không để xảy ra tình trạng này. Trong khi Đại hội thảo luận báo cáo chính trị, tôi và một số đồng chí được giao nhiệm vụ đã cùng thống nhất và âm thầm chuẩn bị: Tính số lượng đại biểu dự Đại hội, số phiếu (cả phiếu nháp) để bầu cử các Ủy viên Trung ương chính thức, dự khuyết, chuẩn bị phương án dự phòng khi cần phải đổi phiếu… Chúng tôi làm việc cụ thể với Công ty in để biết tổng thời gian cần thiết cho việc in phiếu và tiến hành các thao tác thử nghiệm.

Còn một việc không thể không tính đến, đó là thời gian vận chuyển. Tôi và các đồng chí được giao nhiệm vụ dùng một xe dẫn đường của công an, một xe vận chuyển phiếu thử đi từ Công ty in đến Hội trường Ba Đình xem mất bao nhiêu thời gian, kể cả thời gian dự phòng nếu có tình huống phát sinh. Chúng tôi còn tính cả thời gian từ lúc Ban Kiểm phiếu nhận bàn giao phiếu, kiểm đếm, phân số lượng theo các đoàn đại biểu, phát phiếu... Tất cả các bước chúng tôi đều tính toán chi tiết, cẩn thận để tham mưu cho Chủ tịch Đoàn quy định giờ các đoàn đại biểu (nhận theo đoàn) có mặt để nhận phiếu bầu cử, như thế sẽ không mất nhiều thời gian đợi chờ.

Tất cả đúng như tham mưu, dự kiến. Sau khi Đại hội biểu quyết chốt danh sách bầu cử BCH Trung ương, danh sách được chuyển ngay đến nơi in. Công ty in làm việc rất chuyên nghiệp. Đúng giờ hẹn, toàn bộ phiếu bầu cử đã in xong, được bảo vệ chuyển về an toàn để phát cho các đoàn đại biểu sớm 5 phút trước giờ quy định. Thế mà lúc chuyển phiếu về, cũng có mấy đoàn đại biểu đã đợi sẵn.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X thành công tốt đẹp. Khi tổng kết công tác phục vụ Đại hội, đồng chí Thường trực Ban Bí thư thay mặt Tiểu ban phục vụ Đại hội đánh giá công tác phục vụ nhân sự Đại hội lần thứ X hoàn thành xuất sắc. Bộ phận phục vụ công tác nhân sự, nhiều cá nhân được tặng Bằng khen, Giấy khen và được chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Đó là dấu ấn và hình ảnh không bao giờ chúng tôi quên được.

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kể lại vài chuyện nhỏ về quá trình thực hiện nhiệm vụ phục vụ công tác nhân sự tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, vừa ôn lại những cảm xúc, kỷ niệm khó quên, vừa là sự chia sẻ với những người cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng: Phải luôn luôn CHU ĐÁO, CHI TIẾT, CẨN TRỌNG trong từng việc nhỏ mới phục vụ cho đại sự thành công.


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất