Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trước yêu cầu nhiệm vụ mới
Đồng chí Mai Văn Chính – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Những kết quả khả quan

Đào tạo cao cấp lý luận chính trị, bồi dưỡng trong nước được thực hiện theo đúng chương trình, kế hoạch. Năm 2019, kế hoạch đào tạo cao cấp lý luận chính trị được phân bổ chỉ tiêu cho 3 cơ sở đào tạo là Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Cả 3 cơ sở đều thực hiện đạt trên 90% kế hoạch. Để thực hiện bồi dưỡng theo các đề án của Bộ Chính trị phê duyệt, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức 4 lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho 181 cán bộ quy hoạch cấp chiến lược, khóa XIII. Thời gian học tập trung 2,5 tháng với 46 chuyên đề. Lớp thứ nhất và lớp thứ hai đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng. Lớp thứ ba và lớp thứ tư sẽ hoàn thành vào cuối tháng 2-2020.

Chương trình bồi dưỡng chức danh được cập nhật, bổ sung, bảo đảm tính khoa học, thực tiễn và hiện đại. Đội ngũ giảng viên, báo cáo viên đa dạng, phong phú, bao gồm những giảng viên về lý luận của Học viện, các đồng chí lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và các đồng chí chuyên gia giàu kinh nghiệm trong hoạt động thực tiễn.

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 1, theo kế hoạch, đã tổ chức 5 khóa cho 276 đồng chí. Các địa phương, đơn vị cử đi học đúng đối tượng theo Hướng dẫn của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài đã huy động được các nguồn lực, hỗ trợ của các nước, các tổ chức quốc tế, phù hợp với chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Chúng ta đã tăng cường hợp tác quốc tế trong đào tạo, bồi dưỡng với các nước Nhật Bản, Trung Quốc (bao gồm cả việc hợp tác riêng với Đài Loan), Xin-ga-po. Các đoàn đi đều an toàn, theo chương trình, kế hoạch, phù hợp với nội dung, chuyên đề nghiên cứu, học tập, mang lại hiệu quả thiết thực.

Thực hiện các chương trình bồi dưỡng theo Đề án 165, đã tổ chức bồi dưỡng ngắn hạn ở nước ngoài cho khoảng 1.300 cán bộ. Các đoàn đều đánh giá nội dung tốt, phong phú, phù hợp với đối tượng. Đã cử 115 cán bộ đi bồi dưỡng trung hạn ở nước ngoài. Hiện nay, số cán bộ cấp vụ, cấp sở và quy hoạch cấp vụ, cấp sở nhiều người có khả năng sử dụng tiếng Anh tốt, số lượng đăng ký các chương trình bồi dưỡng trung hạn tăng. Đã hoàn thành việc bồi dưỡng tiếng Anh trong nước cho 156 cán bộ. Việc cử cán bộ tiếp tục đi bồi dưỡng tiếng Anh ở nước ngoài đang triển khai đúng kế hoạch. Đối với các lớp bồi dưỡng nâng cao tiếng Trung Quốc, Lào và Căm-pu-chia được thực hiện tốt theo yêu cầu. Thực hiện dự án hợp tác với Nhật Bản, từ năm 2018 đến 2022, hằng năm Chính phủ Nhật Bản tặng 60 học bổng đào tạo thạc sĩ và 5 học bổng đào tạo tiến sĩ cho Việt Nam.

Nhìn chung, công tác đào tạo, bồi dưỡng luôn được quan tâm trên các mặt. Công tác chiêu sinh, tổ chức lớp học được thực hiện nền nếp, chặt chẽ. Đối tượng đi học đúng tiêu chuẩn, điều kiện, quy định hiện hành. Các đơn vị có sự phối hợp nhịp nhàng, trao đổi thường xuyên, góp phần quan trọng để thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra. Nội dung nghiên cứu bám sát nhu cầu đào tạo cán bộ, chú trọng các lĩnh vực, các vấn đề mà Việt Nam đang quan tâm, cần học hỏi kinh nghiệm của các nước bạn. Công tác tổ chức đoàn chủ động, bảo đảm an toàn, hiệu quả.

Những nhiệm vụ sắp tới

Năm 2020 là năm có ý nghĩa rất quan trọng với nhiều ngày lễ lớn của đất nước: kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 75 năm thành lập nước, 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước... Đó cũng là năm toàn Đảng tập trung tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Để tiếp tục đổi mới hệ thống chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị theo hướng nâng cao chất lượng, chú trọng tính hiệu quả và phù hợp với từng đối tượng, nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chúng ta phải hoàn thành 6 nhiệm vụ cụ thể sau:

Một là, tiếp tục triển khai Đề án trình Bộ Chính trị: “Xây dựng Chương trình quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong hệ thống chính trị”. Thống nhất quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cả trong và ngoài nước.

Hai là, phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh triển khai Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở trong nước năm 2020. Kiểm tra việc thực hiện của các bộ, ngành, địa phương về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo kế hoạch được phê duyệt. Thẩm định danh sách học viên các lớp đào tạo cao cấp lý luận chính trị do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức (gồm cả các học viện khu vực). Tổng kết 3 năm thí điểm giao quyền đào tạo và xác nhận cao cấp lý luận chính trị cho Bộ Quốc phòng, Bộ Công an để báo cáo Ban Bí thư.

Ba là, phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức 2-3 lớp bồi dưỡng bí thư, phó bí thư cấp ủy cấp huyện và tương đương. Tổ chức 2 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Bốn là, phối hợp với Học viện Quốc phòng tổ chức 2 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 1.

Năm là, tiếp tục thực hiện kế hoạch hợp tác đào tạo cán bộ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thực hiện Thỏa thuận hợp tác đào tạo cán bộ cao cấp dành cho Đảng Cộng sản Việt Nam giai đoạn 2017-2019 của Chính phủ Xin-ga-po. Phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (Ủy ban Công tác Đài Loan) thực hiện Thỏa thuận Hợp tác đào tạo cán bộ với Đài Loan giai đoạn 2019-2020. Tiếp tục thực hiện dự án hợp tác với Nhật Bản đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ, bồi dưỡng trung hạn, ngắn hạn. Triển khai dự án đào tạo 120 cán bộ lãnh đạo các thành phố, thị xã trong cả nước.

Sáu là, đào tạo, bồi dưỡng theo Đề án 165, tập trung bồi dưỡng cho lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cấp chiến lược. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả các chương trình đào tạo, bồi dưỡng. Quản lý chặt chẽ các đoàn phân cấp. Nâng cao chất lượng các đoàn trung hạn. Mở rộng bồi dưỡng tiếng Anh cho cán bộ về đối tượng, về chương trình, thời gian.


Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất