“Dưới có vững, trên mới bền, chắc” (Tiếp theo)

Bài 2: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHI BỘ   

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến việc xây dựng chi bộ, đảng bộ cơ sở, đồng thời coi trọng vai trò to lớn quyết định tới thắng lợi cách mạng của TCCSĐ. Người khẳng định trong công tác xây dựng Đảng, cái gốc là chi bộ, phải làm sao cho chi bộ vững để lúc thuận lợi cũng như khi gặp khó khăn, họ biết phát huy thắng lợi, khắc phục trở ngại, vững vàng tiến lên. Mỗi chi bộ của Đảng là một hạt nhân lãnh đạo quần chúng ở cơ sở, đoàn kết chặt chẽ, liên hệ mật thiết với quần chúng, phát huy được trí tuệ và lực lượng vĩ đại của quần chúng Người từng căn dặn: “Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc đều tốt”. Thấm nhuần lời dạy của Người, nhiều năm qua, Chi bộ Tổ dân phố Đống 2, Đảng bộ phường Cổ Nhuế 2 đã có nhiều biện pháp nhằm đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Quán triệt Chỉ thị của Ban Bí thư, Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, kế hoạch của Đảng ủy phường, chi bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã được giao và các quy định thi hành Điều lệ Đảng, xây dựng nội dung sinh hoạt phù hợp với tình hình cụ thể của tổ dân phố, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Cùng với xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy, ngay từ đầu nhiệm kỳ, chi ủy đã ban hành nghị quyết phân công các đồng chí trong cấp ủy trực tiếp phụ trách các chi hội đoàn thể và các công việc cụ thể, tham gia dự sinh hoạt hằng tháng với các chi hội. Nội dung sinh hoạt của chi bộ tương đối phong phú với nhiều vấn đề trọng tâm trong đời sống, xã hội ở tổ dân phố gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo các chuyên đề hằng năm: Chương trình thực hiện nghị quyết của cấp trên trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự; xây dựng đô thị văn minh; công tác tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên; tổ chức các sinh hoạt chuyên đề và tham gia các cuộc thi bí thư chi bộ giỏi, thi chuyên đề về học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Những nội dung sinh hoạt được chi ủy chuẩn bị chu đáo, các đồng chí bí thư, phó bí thư chi bộ và chi ủy viên hội ý với các tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố, cán bộ mặt trận, cảnh sát khu vực và các chi hội cưu chiến binh, phụ nữ, người cao tuổi, chi đoàn thanh niên… lựa chọn một hay một số vấn đề cần tập trung lãnh đạo. Ví như lập lại trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, tham gia diễn tập khu vực phòng thủ, giải quyết việc làm cho thanh niên trên địa bàn…Vì thế, các buổi sinh hoạt chi bộ không rơi vào tình trạng lặp lại mà thường xoáy sâu vào những vấn đề người dân và đảng viên trong chi bộ quan tâm. Sau khi ra kết luận hoặc nghị quyết, chi ủy, bí thư chi bộ phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên thực hiện và định thời gian hoàn thành, báo cáo. Công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện kết luận, nghị quyết của chi bộ được tăng cường. Chuẩn hóa quy trình, quy chế làm việc gắn với phân công nhiệm vụ từng đảng viên để tăng cường quản lý. Chi ủy tổ chức hội nghị lấy ý kiến của nhân dân giám sát việc đánh giá thực hiện kế hoạch tu dưỡng của đảng viên giữ chức vụ trong cấp ủy.

Đồng chí Đỗ Chí Linh, đảng ủy viên, Phó Chủ tịch phường phụ trách chi bộ, khẳng định: “Nhờ tăng cường sự quản lý của tổ chức và qua việc giám sát, của nhân dân, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ được nâng lên, góp phần lãnh đạo tổ dân phố liên tục hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị. Năm 2019, Tổ dân phố Đống 2 đứng thứ nhất trong phong trào thi đua của phường Cổ Nhuế 2, được tặng Giấy khen của quận Bắc Từ Liêm". Đảng ủy phường luôn luôn theo dõi và đánh giá cao hoạt động của chi bộ nhằm thống nhất tư tưởng, tổ chức và hành động thực hiện mục tiêu của Đảng, giữ vững niềm tin của nhân dân. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao chất lượng, trình độ mỗi đảng viên và là cơ sở, môi trường tốt để phát huy dân chủ trong Đảng.  

Để nâng cao sức mạnh của chi bộ, trước hết phải đổi mới phương thức sinh hoạt chi bộ, thu hút đông đảo đảng viên tham gia. Do đặc điểm chi bộ tổ dân phố, phần lớn là những đảng viên đã nghỉ hưu, vì vậy, việc sinh hoạt đảng tại các chi bộ này không thể rập khuôn máy móc. Kinh nghiệm của Chi bộ Tổ dân phố Đống 2 cho thấy, trong cuộc họp chi bộ cần có sự phân công rõ ràng trong cấp ủy, nội dung sinh hoạt thiết thực và thời gian phù hợp để mọi đảng viên trong chi bộ có thể phát huy dân chủ và bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ. Nhận thức sâu sắc về sinh hoạt chi bộ không đơn thuần là chấp hành chế độ sinh hoạt theo quy định mà quan trọng là phải phát huy vai trò của đội ngũ đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Sinh hoạt chuyên đề là một nội dung quan trọng trong Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Thông qua sinh hoạt chuyên đề, nhiều nội dung được bàn sâu, kỹ và tìm ra giải pháp lãnh đạo sát thực tiễn, đạt hiệu quả. Năm 2016 việc giải phóng mặt bằng lấy đất làm đường Phạm Văn Đồng trên cao đã tác động lớn đến tâm tư, tình cảm của nhân dân phường Cổ Nhuế 2. Trong đó đoạn qua địa bàn Tổ dân phố Đống 2 có tới 30 hộ dân trong diện phải giao đất làm đường. Đây thực sự là biến cố lớn đến kinh tế, nguồn thu nhập chủ yếu để nuôi sống của nhiều gia đình. Nhiều căn hộ, diện tích cho thuê mặt bằng không còn nữa, nhiều gia đình sinh sống bằng kinh doanh nay chuyển đến chỗ mới không mở được cửa hàng. Nắm bắt tình hình, Chi bộ Tổ dân phố Đống 2 đã sinh hoạt chuyên đề kết hợp sinh hoạt thường kỳ hằng tháng. Thống nhất tư tưởng và các giải pháp thực hiện chủ trương của thành phố và của Nhà nước về việc mở rộng đường phát triển giao thông, chống ách tắc, cũng là làm lợi và làm đẹp cho quê hương. Phân công đảng viên tham gia các cuộc tiếp xúc của chính quyền, ban giải phóng mặt bằng với các hộ gia đình trong diện giải tỏa. Gặp gỡ từng hộ có khó khăn, hoặc chậm bàn giao mặt bằng nắm tình hình tư tưởng, những vấn đề còn vướng mắc để trao đổi với những cơ quan chức năng và chính quyền phường cùng nhau giải quyết. Đồng thời phản bác thông tin thất thiệt gây hoang mang trong nhân dân, phát hiện những cò nhà đất trục lợi gây thiệt hại kinh tế của nhân dân. Chi bộ chỉ đạo tổ dân phố xây dựng tiểu phẩm về “cò đất” tham gia cuộc thi Tổ trưởng dân phố giỏi, thông qua hình tượng nghệ thuật giải thích và tuyên truyền cho nhân dân không nghe theo những thông tin xấu độc. Nhờ cách làm này mà chi bộ đã lãnh đạo tổ dân phố động viên các hộ gia đình giao mặt bằng đúng thời hạn.

Kinh nghiệm sinh hoạt chuyên đề bàn sâu một việc tìm giải pháp lãnh đạo hiệu quả cũng được đồng chí Trần Công Thái, Bí thư Đảng ủy bộ phận làng Đông (xã Vĩnh Thịnh) thể hiện trong việc dồn điền, đổi thửa. Theo đồng chí Thái, việc dồn điền đổi thửa ở nông thôn là công việc hệ trọng, phức tạp, khó khăn, nhưng khi đã bàn kỹ trong các chi bộ, yêu cầu đảng viên gương mẫu, sẵn sàng nhận những thửa ruộng khó khăn khi canh tác, hay bị thiên tai lũ lụt, khô hạn… Đảng viên đi trước đã tạo điều kiện cho cả làng thực hiện thuận lợi, đạt hiệu quả cao.

Căn cứ đặc điểm của chi bộ có nhiều cán bộ nghỉ hưu, sinh sống trên địa bàn nhạy cảm với các sự kiện của Thủ đô và đất nước nên Chi bộ Tổ dân phố Đống 2 rất coi trọng chuyên đề thông tin thời sự trong sinh hoạt thường kỳ hằng tháng. Chi ủy chọn chủ đề nổi bật trong tháng, giao cho đảng viên chuẩn bị, hoặc mời đảng viên sinh hoạt theo Quy định 76 (trước kia, nay là Quy định 213) trình bày sự kiện thời sự và nêu những vấn đề chi bộ cần quan tâm. Hình thức trình bày và nội dung cập nhật, sát với tình hình của chi bộ nên thu hút sự quan tâm của đảng viên.

Chi bộ Tổ dân phố Đống 2 triển khai chuyên đề “nâng cao chất lượng sinh hoạt từ đặc điểm cụ thể của chi bộ” đã phân công các đảng viên nguyên là bí thư đảng ủy, bí thư chi bộ, ủy viên ủy ban kiểm tra của các cấp ủy, các đảng viên lão thành có trên 50 tuổi đảng chuẩn bị nội dung trình bày trước hội nghị. Nhiều ý kiến tâm huyết sát thực với tình hình cụ thể của chi bộ, chi ủy đã tổng hợp và vận dụng vào các buổi sinh hoạt của chi bộ.

Sinh hoạt chuyên đề học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chi bộ thực hiện tham quan và sinh hoạt tại các di tích lịch sử gắn với các hoạt động của Bác như Thăm khu nhà sàn của Bác ở Phủ Chủ tịch, thăm nhà Bác ở Đá Chông. Nhiều ý kiến sâu sắc và cảm động. Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề lồng ghép với sinh hoạt chi bộ thường kỳ hoặc tổ chức riêng đã tạo điều kiện, khích lệ nhiều đảng viên tham gia thảo luận, tranh luận, khắc phục tính đơn điệu, tạo không khí cởi mở, dân chủ, đảng viên bộc lộ được tâm tư, nguyện vọng và phát huy năng lực cá nhân.

Bí thư chi bộ giỏi là yếu tố quan trọng để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ. Ở Cổ Nhuế mô hình nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ với một chức danh khác là trưởng thôn hoặc trưởng ban công tác mặt trận đã được vận hành khá nhuần nhuyễn trước khi có quyết định chuyển đổi mô hình quản lý hành chính từ huyện lên quận, xã lên phường. Trước năm 2014 chức danh bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn đã vận hành 3 nhiệm kỳ và đã có thành tích cao với danh hiệu “Làng văn hóa tiêu biểu” của huyện Từ Liêm, 3 năm liền chi bộ đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc. Ở Tổ dân phố Đống 2, đồng chí Dương Văn Huân được chi bộ tín nhiệm cao bầu vào vị trí Bí thư chi bộ và để thể nghiệm mới, với khả năng công tác vận động nhân dân, xây dựng các tổ chức quần chúng, chi bộ giao đồng thời là Trưởng Ban công tác mặt trận Tổ quốc của tổ dân phố. Qua hoạt động thực tế từ năm 2014 đến nay đồng chí có nhiều biện pháp, hình thức tổ chức thực hiện nghiêm túc, cụ thể nghị quyết của hội nghị đại biểu nhân dân và những yêu cầu đổi mới hoạt động của Ban công tác mặt trận. Địa bàn tổ dân phố hiện có nhiều dự án xây dựng đang triển khai. Dự án nào cũng ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân như đại công trường mở rộng đường Phạm Văn Đồng, Khu chung cư Bộ Công an… Khi dân có ý kiến, đồng chí cùng Ban công tác mặt trận tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn thật sự để phản ảnh với chính quyền và cùng với các cơ quan chức năng tìm cách giải quyết, không để phát sinh khiếu kiện. Những cuộc họp tổ dân phố về xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; tổ chức phòng dịch, tổ chức đối thoại với chính quyền; rút kinh nghiệm công tác dân vận… đồng chí đều chuẩn bị nội dung chu đáo, toàn diện, phong phú, cụ thể, tổ chức hội nghị chặt chẽ, sinh động, dân chủ, đoàn kết. Lắng nghe từng ý kiến của người dân, nói rõ việc gì nhân dân trong tổ dân phố giải quyết được, việc gì phản ảnh với cấp trên đề nghị giải quyết.   

Ông đi từng ngõ, ngách của khu dân cư, nắm chắc hoàn cảnh từng hộ gia đình. Hiểu rõ hoàn cảnh những hộ còn nghèo để có biện pháp giúp đỡ họ thoát nghèo. Ngày Tết, ngày lễ ông đến từng gia đình liệt sỹ thắp hương cho đồng chí, đồng đội, đến chúc sức khỏe các đồng chí từ 50 tuổi đảng trở lên. Bản thân ông là thương binh nhưng ông rất quan tâm thăm hỏi động viên các đồng chí thương binh khác. Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, ông cùng Chi hội Cựu chiến binh và sinh viên tình nguyện thăm và thắp hương tại nghĩa trang liệt sỹ. Ông vận động bà con trong tổ dân phố xây dựng quỹ hiếu nghĩa, khi có người về cõi tiên ông thăm hỏi tận tình, cùng ban tang lễ có vòng hoa viếng, đưa đón người quá cố về nơi an nghỉ cuối cùng cẩn trọng, chu đáo. Ông tham gia tổ chức đội văn nghệ từ một vài hạt nhân đến nay đã thành một đội gần 20 người tổ chức biểu diễn ở các hội nghị của tổ dân phố, phường và tham gia ở cấp quận. Các hoạt động văn hóa xã hội như vận động thanh niên đăng ký nghĩa vụ quân sự, tham gia tuyển quân hằng năm, tổ chức sinh hoạt hè cho thiếu niên và tham gia các cuộc thi tìm hiểu, thi viết người tốt, việc tốt đều đạt thành tích cao. Ông trực tiếp tham gia cuộc thi về học tập tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với chuyên đề “trọng dân, sát dân và lắng nghe ý kiến của dân” do Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức, đoạt giải Khuyến khích. Tham gia thi Bí thư chi bộ giỏi do Đảng ủy phường Cổ Nhuế 2 tổ chức đoạt giải Nhất.  

Những hoạt động của Ban công tác mặt trận do ông Huân làm Trưởng ban đã tạo được phong trào chung phấn đấu tốt nên tổng kết công tác năm 2017, 2018, 2019 tổ dân phố đạt “Tổ dân phố văn hóa tiêu biểu”. Các chi hội Cựu chiến binh, Người cao tuổi, Phụ nữ, Chi đoàn thanh niên đều được khen thưởng. Cư dân Tổ dân phố Đống 2 đoàn kết phấn khởi quyết tâm giữ vững danh hiệu Tổ dân phố văn hóa tiên tiến.

Với trách nhiệm Bí thư chi bộ, đồng chí đã cùng cấp ủy nghiên cứu kỹ nhiệm vụ của đảng ủy và chính quyền phường trong cả nhiệm kỳ và ở từng thời gian cụ thể, phân tích đặc điểm địa bàn quản lý hành chính của tổ dân phố, tình hình cộng đồng dân cư và đặc điểm văn hóa khi chuyển từ văn hóa nông thôn sang xây dựng đô thị văn minh, văn hóa đô thị, để tìm ra động lực phát triển, xác định nội dung nghị quyết hằng tháng đúng với sự chỉ đạo của cấp trên và sát với thực tế của tổ dân phố. Phân tích đặc điểm chi bộ với đa số đảng viên đã nghỉ hưu, nhiều đảng viên nguyên là cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, Quân đội, có trình độ lý luận chính trị, năng lực khoa học - kỹ thuật và kinh nghiệm công tác. Chi ủy, chi bộ cần trân trọng và tận dụng vốn quý, khả năng, thế mạnh của từng đảng viên để phân công giao nhiệm vụ phù hợp và đạt hiệu quả công tác cao. Thông qua công tác mặt trận, nắm chắc tâm tư, nguyện vọng và hoạt  động của nhân dân tổ dân phố nên nghị quyết của chi bộ sát thực tế, hiệu quả và đi vào đời sống xã hội; phát huy được cao nhất sức mạnh lãnh đạo của chi bộ và trách nhiệm của đảng viên, nhất là người đứng đầu đối với việc thực hiện nhiệm vụ ở khu dân cư. Chi ủy, chi bộ và nhất là Bí thư chi bộ kiêm Trưởng Ban công tác mặt trận sâu sát thực tế, nắm chắc tình hình chính trị tư tưởng, việc chấp hành chính sách, pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân... Từ đó, có những chỉ đạo, điều hành phù hợp, sát thực tiễn, bảo đảm tính khả thi cao.

Bằng sự hoạt động, điều hành hiệu quả của mình, Bí thư chi bộ kiêm Trưởng Ban công tác mặt trận của Tổ dân phố Đống 2 Dương Văn Huân góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng ở chi bộ. Công tác tư tưởng, dân vận, kiểm tra, giám sát và phát triển đảng viên ở chi bộ chuyển biến tích cực, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, tạo sự chuyển biến về chất, chi bộ thật sự vững mạnh, là cầu nối giữa Đảng với Nhân dân, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh ở tổ dân phố, vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo nhiệm vụ của chi bộ đối với toàn diện hoạt động ở tổ dân phố được nâng lên rõ rệt, gắn kết nhiệm vụ của bí thư chi bộ và hoạt động của mặt trận, giảm các khâu trung gian, tránh sự trùng chéo, đùn đẩy, né tránh.

Sàng  lọc đảng viên

Quán triệt Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”.  Rà soát, sàng lọc đội ngũ đảng viên, đưa những người không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng là nội dung quan trọng để nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ, tổ chức đảng, là một vấn đề cốt lõi để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Sàng lọc đảng viên là công việc của tất cả các cấp trong hệ thống tổ chức của Đảng nhưng chi bộ là nơi sàng lọc đầu tiên, như “cái sàng” để lọc ra những hạt sạn trong tổ chức đảng với những nội dung:

Một là, thực hiện chặt chẽ, đúng quy định các khâu, các bước trong công tác kết nạp đảng viên. Thực hiện đúng, đủ, công khai, minh bạch quy trình, từ phát hiện, lựa chọn những quần chúng ưu tú để đưa vào nguồn kết nạp, bồi dưỡng, giúp đỡ đến khâu thẩm tra, xác minh và xem xét kết nạp vào Đảng. Kết nạp người vào Đảng phải coi trọng tiêu chuẩn, đặc biệt là tiêu chuẩn giác ngộ chính trị, đạo đức, lối sống và năng lực công tác, chống khuynh hướng coi nhẹ chất lượng, chạy theo số lượng. Phát triển đảng viên phải luôn đi đôi với củng cố tổ chức đảng. Kết nạp vào Đảng những quần chúng ưu tú đã được rèn luyện trong thực tiễn phong trào thi đua của các địa phương, cơ quan, đơn vị, giác ngộ lý tưởng cách mạng, có động cơ vào Đảng đúng đắn, trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu trong lao động sản xuất, chiến đấu, công tác, học tập, có liên hệ với nhân dân. Tỉnh táo, tinh tường để loại ra những người cơ hội vào Đảng để dễ xin việc, đưa con em người nhà vào Đảng để tạo thế mạnh chi bộ họ ta, giữ ghế, lợi ích nhóm.

Hai là, sàng lọc những đảng viên bỏ sinh hoạt. Có 3 đối tượng thường bỏ sinh hoạt là những đảng viên khi chuyển đến một chi bộ khác, hoặc chuyển về nơi cư trú không nộp lại giấy sinh hoạt cho tổ chức đảng ở cơ sở mới. Đây là những đảng viên chẳng còn thiết tha với Đảng nên nhanh chóng phát hiện để xem xét xóa tên trong danh sách đảng viên. Đối tượng thứ hai là những đảng viên đi làm xa nơi cư trú, tham gia sinh hoạt thất thường, vi phạm Điều lệ Đảng cần nghiên cứu kỹ, nếu vẫn thiết tha với Đảng nhưng vì điều kiện làm ăn thì cần tạo điều kiện thông báo trước kỳ họp để đảng viên thu xếp công việc tham gia sinh hoạt. Nếu họ không còn thiết tha với Đảng thì thực hiện đúng Điều lệ xóa tên trong danh sách đảng viên. Đối tượng thứ 3 công khai từ bỏ sinh hoạt thì kiểm điểm thi hành kỷ luật và đề nghị khai trừ ra khỏi Đảng.

Ba là, đảng viên vi phạm những điều đảng viên không được làm. Với những đảng viên có dấu hiệu vi phạm phải được kiểm điểm nghiêm khắc. Tất cả những điều BCH Trung ương đã quy định đều có tầm quan trọng, song với những người cố tình xuyên tạc chủ trương, đường lối, Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận của Đảng, làm những việc vi phạm pháp luật, phải nhanh chóng phát hiện, thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng.         

Bốn là, những người thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh, hoặc không phân biệt rõ đúng sai, đưa tin thất thiệt gây tâm lý hoang mang trong nhân dân. Đây là những người thiếu bản lĩnh, không thường xuyên cập nhật kiến thức, tu dưỡng rèn luyện nên khi tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội hoặc từ những nguồn tin không chính thống, không đủ trình độ phân biệt đúng sai, có khi a dua đưa lại thông tin trong cộng đồng dân cư, gây hoang mang, làm mất lòng tin của nhân dân. Chi bộ cần tổ chức giáo dục, bồi dưỡng để đảng viên tự giác tu dưỡng rèn luyện. Nếu nhiều lần được giáo dục mà không sữa chữa thì xem xét đề nghị xóa tên trong danh sách đảng viên.

Năm là, không chấp hành phân công công tác, không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Mọi đảng viên phải chịu sự phân công công tác của chi bộ và yêu cầu đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đã được phân công. Đây là điều kiện tiên quyết của một chi bộ hành động, một tổ chức tiên phong. Đảng viên không nhận nhiệm vụ và không hoàn thành nhiệm vụ thì không còn giữ vị trí tiền phong, gương mẫu nữa. Trước hết cần kiểm điểm về ý thức chấp hành nhiệm vụ và trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ và được đánh giá chính xác khi phân loại đảng viên hằng năm. 

Tuy nhiên, chi bộ giao nhiệm vụ cho đảng viên cần phù hợp với khả năng, điều kiện, sở trường của đảng viên. Kịp thời động viên, khích lệ đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ. Nắm chắc những biểu hiện về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, Qua đó, kịp thời phát hiện những đảng viên có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Sáu là, thiếu ý thức rèn luyện, lười học tập. Hiện nay, trước hiện tượng phai nhạt lý tưởng cách mạng, suy thoái về nhận thức lý luận, tư tưởng chính trị của một bộ phận cán bộ đảng viên, coi thường lý luận, ngại học lý luận, lười học chính trị, ngại học nghị quyết… Đảng yêu cầu cán bộ, đảng viên phải tích cực học tập. Nếu không học tập sẽ lạc hậu, không theo kịp sự phát triển của tình hình chung, đó là sự tự đào thải. Chi bộ cần tạo điều kiện cho mọi đảng viên được học tập lý luận, quán triệt nghị quyết của Đảng. Nếu đảng viên lười học, ngại học phải được xem xét trong phân loại tư cách đảng viên hằng năm, nếu không chuyển biến về thái độ học tập chính trị và các nghị quyết của Đảng cần phải được sàng lọc.    

Bảy là, cán bộ, đảng viên có hành vi tham ô, tham nhũng, chạy chức, chạy quyền, kết nạp đảng viên, bố trí cán bộ là người nhà, cánh hẩu, lợi ích nhóm cần phải được kiểm điểm làm rõ. Tuy nhiên đây là công việc khó khăn và phức tạp vì những hành vi này được che đậy bao bọc kín đáo. Nhưng nhân dân là con mắt của chi bộ. Cần phải dựa vào dân để phát hiện, quản lý, giáo dục và điều chỉnh hành vi của đảng viên có dấu hiệu sai phạm. Khi đảng viên không tiến bộ thì phải kiểm điểm để sàng lọc bảo đảm sự trong sạch trong Đảng và không làm phương hại giảm lòng tin của nhân dân với Đảng.  

Tám là, những hành vi thiếu đạo đức, không gương mẫu trong nếp sống, quan hệ không trong sáng, thiếu lành mạnh, thiếu tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư, vi phạm nếp sống văn hóa nơi công cộng. Những biểu hiện vi phạm cần phải nghiêm túc tự phê bình và phê bình. Nếu cán bộ, đảng viên vi phạm làm ảnh hưởng xấu đến uy tín cán bộ, đảng viên làm giảm lòng tin của dân với Đảng cần phải được xem xét  sàng lọc để Đảng thật sự “là đạo đức, là văn minh”.

Khi trao đổi về “cái sàng” chi bộ đã có những ý kiến phân vân vậy “ai sàng” và “sàng ai”. Đây là những vấn đề hết sức quan trọng, nếu không đặt đúng tầm mức thì chuyện sàng lọc sẽ rơi vào tình trạng “thùng rỗng kêu to” và rất có thể đảng viên tốt, đảng viên đấu tranh chống tiêu cực tham nhũng lại trở thành đối tượng bị “sàng” đầu tiên. Điều này chỉ được thuyết phục khi người cầm “sàng” là bí thư chi bộ thật sự mẫu mực, có phẩm chất, năng lực, tín nhiệm, nhiệt tình với công tác xây dựng Đảng, tiêu biểu cho chi bộ, đoàn kết, tập hợp được cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị, vững vàng bản lĩnh người đứng đầu và biết dựa vào giám sát của nhân dân. Bởi việc chấn chỉnh tổ chức đảng, sàng lọc đảng viên không phải chỉ là công việc nội bộ của Đảng. Nhân dân nghìn tai, nghìn mắt, độ lượng nhưng không bao giờ bao che cho cái xấu. Nếu những cán bộ, đảng viên được giao quyền và trách nhiệm thực thi, thực tâm “sàng” cho bằng được cùng với sự giúp sức của dân thì nhất định chỉ thị sàng lọc đảng viên của Trung ương sẽ thành công trong thực tế.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất