Khơi dòng nội lực, nắm chắc thời cơ đưa đất nước đi lên

Cách mạng Tháng Tám thành công, Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời là chiến công không chỉ của nhân dân Việt Nam mà là niềm tự hào của người lao đông trên toàn thế giới. Thành quả đó là kết quả của sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc xây dựng được khối đoàn kết trong Đảng, đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng lực lượng và khi thời cơ đến đã lãnh đạo cả đất nước nhất tề đứng dậy giành độc lập tự do. Truyền thống và bài học của Cách mạng Tháng Tám đang nóng hổi chảy trong dòng máu của mỗi người dân đất Việt chắc chắn sẽ tiếp sức cho công cuộc đổi mới để hiện thực hóa khát vọng phồn vinh, hạnh phúc của dân tộc.

Vang vọng “Lời thề giữ nước” trong Tuyên ngôn độc lập

Cách đây 76 năm, ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng tuyên bố với quốc dân đồng bào và thế giới về nhà nước độc lập của dân tộc Việt Nam đã ra đời - nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đây là kết quả đấu tranh kiên cường, bất khuất của dân tộc Việt Nam gần một thế kỷ chống lại ách đô hộ của ngoại bang và 15 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và “quyết định lịch sử” thay đổi vận mệnh dân tộc

Soi lại lịch sử dân tộc, có những sự kiện dường như có sự song trùng ngẫu nhiên, điển hình như năm 1911. Năm ấy, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành - Văn Ba quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc tại Bến Nhà Rồng, cũng là năm Đại tướng Võ Nguyên Giáp cất tiếng khóc chào đời trong một gia đình nhà nho yêu nước tại Quảng Bình. Để rồi sau này, lịch sử đưa hai người ở hai thế hệ cùng chung chí hướng, mục tiêu lý tưởng trở thành đồng chí, thầy trò, cùng nhau thay đổi vận mệnh của dân tộc với huyền thoại Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Mừng sinh nhật cuối cùng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Cách đây 8 năm, ngày 23-8-2013, tại Hà Nội đã diễn ra giao lưu trực tuyến đặc biệt mừng Đại tướng Võ Nguyên Giáp bước sang tuổi 103, do Văn phòng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam và Báo Tri thức trẻ tổ chức. Đây là một cuộc hội ngộ đặc biệt bởi nhiều lý do, nhưng điều làm nên đặc biệt này chính là lần sinh nhật cuối cùng của Đại tướng, bởi sau sự kiện này gần 2 tháng, ngày 4-10-2013, Đại tướng văn võ song toàn vĩnh biệt chúng ta.

Cách mạng Tháng Tám và khát vọng “ấm no, tự do, hạnh phúc”

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam “chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”(1). Ham muốn ấy đã theo người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành - Văn Ba - Nguyễn Ái Quốc hành trình khắp bốn biển, năm châu tìm kiếm con đường cứu nước, giải phóng dân tộc. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, mở ra thời đại Hồ Chí Minh, đồng thời cũng là mốc son đánh dấu sự khởi nguồn cuộc hành trình thực hiện khát vọng “ấm no, tự do, hạnh phúc”.

Cách mạng Tháng Tám - cội nguồn hành trình xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc

76 năm đã đi qua, nhưng dấu ấn hào hùng của một cuộc cách mạng long trời lở đất trong mùa Thu lịch sử vẫn còn nguyên vẹn. Ngày 19-8-1945, dưới sự lãnh đạo của Ðảng, cả dân tộc triệu người như một, với khí thế sóng cuộn, bão dâng, nhất tề đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền, lật đổ chế độ phong kiến, đập tan xiềng xích áp bức của chế độ thực dân, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc và CNXH trên đất nước ta. Sự kiện trọng đại này là một mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước vẻ vang của dân tộc Việt Nam.

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 – Thành quả lớn lao và giá trị bất biến

Nhiều năm gần đây, cứ mỗi khi đến dịp các ngày lễ kỷ niệm lớn của đất nước hoặc những lúc đất nước gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, các thế lực thù địch thường đẩy mạnh các hoạt động chống phá về tư tưởng thông qua truyền thông và mạng xã hội. Đây cũng là thời điểm nảy sinh nhiều nhận thức và quan điểm khác nhau về nhiều vấn đề lịch sử, thậm chí là xuyên tạc, bóp méo và phủ nhận những thành quả của cách mạng, trong đó có sự kiện Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

MỘT SỐ NỘI DUNG MỚI TRONG QUY ĐỊNH THI HÀNH ĐIỀU LỆ ĐẢNG

LTS: Ngày 30/7/2021, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quy định thi hành Điều lệ Đảng (Quy định số 24-QĐ/TW). Nhằm kịp thời tuyên truyền, phổ biến Quy định thi hành Điều lệ Đảng tới các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, tổ chức trong hệ thống chính trị và tới cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng, Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng đăng tải bài viết "MỘT SỐ NỘI DUNG MỚI TRONG QUY ĐỊNH THI HÀNH ĐIỀU LỆ ĐẢNG" của đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất