Phát huy hào khí Điện Biên!

Kỷ niệm 67 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là dịp chúng ta ôn lại trang sử hào hùng của dân tộc để tiếp thêm sức mạnh, ý chí quyết tâm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta mãi mãi coi đó là niềm tự hào, là nguồn sức mạnh cổ vũ chúng ta đi tới những thắng lợi mới.

Để có hạnh phúc phải đấu tranh, dựng xây, kiến tạo

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng chỉ rõ “Trong nhiệm kỳ 2021-2025 và những năm tiếp theo, mục tiêu phát triển tổng quát của chúng ta là: Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc…”. Viễn cảnh tươi sáng: Đất nước phát triển hiện đại, hạnh phúc, thanh bình, dân giàu, nước mạnh đang tới gần. Tư tưởng chỉ đạo là muốn đạt được mục tiêu phồn vinh, hạnh phúc thì phải đem sức toàn dân ta mà đấu tranh giành lấy, dựng xây và kiến tạo.

Tinh thần ngày 30-4-1975 và khát vọng Việt Nam

Với mỗi người Việt Nam, ngày 30-4-1975 là một ngày lịch sử trọng đại - ngày đất nước sạch bóng quân thù, non sông liền một dải. Hằng năm, cứ đến ngày 30-4, nhân dân ta từ khắp mọi miền đất nước phấn khởi, vui mừng tự hào về thắng lợi của Đại thắng mùa xuân 1975, mốc son chói lọi, kết thúc 21 năm cuộc kháng chiến chống Mỹ đầy gian khổ, hy sinh, kết thúc 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc bảo vệ Tổ quốc, chấm dứt vĩnh viễn ách thống trị của chủ nghĩa thực dân, đế quốc.

V.I.LÊ-NIN VỚI VẤN ĐỀ CHỈNH ĐỐN ĐẢNG

Mỗi lần bước vào một thời kỳ mới có tính bước ngoặt, bao giờ V.I.Lê-nin cũng đặc biệt quan tâm đến vấn đề quan trọng bậc nhất là chấn chỉnh lại đội ngũ của Đảng tiên phong.

10 DẤU ẤN NỔI BẬT CỦA NGÀNH TỔ CHỨC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI XII

Thực tiễn ở cơ quan Ban Tổ chức Trung ương trong nhiệm kỳ vừa qua đã chứng minh rõ vai trò đặc biệt quan trọng của người đứng đầu. Chính từ sự tâm huyết, trách nhiệm, đam mê, gương mẫu trong công việc chung và sự quyết liệt, nhất quán, nghiêm túc trong chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu đã tạo động lực lớn, có sức lan tỏa nhanh, mạnh mẽ và truyền cảm hứng, khơi dậy nhiệt huyết, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan. Từ đó, tạo không khí phấn khởi, tinh thần hăng say làm việc, không quản ngày đêm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan và trong toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao.

Chiến thắng Đường 9 - Nam Lào – thắng lợi có ý nghĩa chiến lược to lớn

Cách đây tròn 50 năm (23-3-1971 - 23-3-2021), dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân ta đã tiến hành chiến dịch Đường 9 - Nam Lào và giành thắng lợi vang dội. Đó là một sự kiện quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, có ý nghĩa chiến lược to lớn, trực tiếp đánh bại cuộc thử nghiệm khả năng chiến đấu của quân đội Sài Gòn, phá tan mưu đồ ngăn chặn tuyến chi viện chiến lược Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh của Mỹ và chính quyền Sài Gòn, đánh dấu bước trưởng thành của Quân đội ta và là một minh chứng sinh động cho tình đoàn kết chiến đấu đặc biệt giữa quân đội và nhân dân 2 nước Việt Nam - Lào.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam vững vàng đường hướng dân tộc - đạo pháp - chủ nghĩa xã hội

Trải qua 40 năm hình thành và phát triển, tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) đã kế thừa truyền thống hơn hai nghìn năm lịch sử của Phật giáo Việt Nam, luôn đồng hành cùng dân tộc và có những đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước theo phương châm dân tộc - đạo pháp - CNXH.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất