Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đội ngũ đảng viên đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới (kỳ I)

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn quan tâm, chú trọng xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Đảng coi đó là nội dung cốt lõi của công tác xây dựng Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Để lãnh đạo cách mạng, Đảng phải mạnh. Đảng mạnh là do có nhiều chi bộ tốt, chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”. Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và các nghị quyết của Đảng qua các nhiệm kỳ Đại hội đều khẳng định: “Đảng lãnh đạo thông qua tổ chức đảng và đảng viên”; “Tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở”; “đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam”… Thực tiễn cho thấy, nơi nào xây dựng được hệ thống tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao và đội ngũ đảng viên có chất lượng,...

Đồng chí Lê Văn Lương: Tấm gương trong sáng về sự tận tụy, trung thành, liêm chính, đặt lợi ích của Đảng, của Nhân dân lên trên hết, trước hết

Đồng chí Lê Văn Lương - người cộng sản kiên trung, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ lãnh đạo giàu kinh nghiệm, có nhiều công lao to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Trong gần 70 năm hoạt động cách mạng, đồng chí luôn nêu cao tấm gương trong sáng: Với quân thù - hiên ngang bất khuất; với công việc luôn tận tụy, trung thành, liêm chính, đặt lợi ích của Đảng, của Nhân dân lên trên hết; với đồng chí, khiêm nhường, chu đáo, thân tình; với bản thân là gương sáng về tự phê bình và phê bình, một nếp sống giản dị, khoan dung. Đồng chí được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh giao nhiều trọng trách, trong đó, trên cương vị Trưởng Ban Tổ chức Trung ương (giai đoạn 1948-1954 và giai đoạn 1973-1976), Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương (từ 1957-1959), đồng chí đã có những cống hiến quan trọng trong công tác xây dựng Đảng ta, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo cách mạng trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc.

Phát huy tinh thần yêu nước của thanh niên quân đội trong tác động dịch Covid-19 hiện nay

Thanh niên quân đội là lực lượng đông đảo, là lớp kế cận trong sự nghiệp xây dựng quân đội, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới nói chung và nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 nói riêng. Phát huy tinh thần yêu nước của thanh niên quân đội trong tác động dịch Covid-19 hiện nay là một yêu cầu khách quan, một nhiệm vụ quan trong, cấp bách.

Ban Công tác đại biểu góp phần xây dựng Quốc hội chủ động, trí tuệ, đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm và hiệu quả

Ban Công tác đại biểu là cơ quan giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) về công tác đại biểu, tổ chức bộ máy và nhân sự với nhiều nội dung quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội. Năm 2021 khởi đầu cho một nhiệm kỳ Quốc hội, Ban đã hoàn thành một khối lượng công việc lớn. Sự chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo Quốc hội đã tạo động lực để Ban ý thức sâu sắc hơn, nỗ lực hoàn thành trọng trách được giao.Với kết quả nổi bật của năm 2021, Ban Công tác đại biểu đã khẳng định được vai trò, vị trí, đóng góp của mình trong trong tổ chức, hoạt động của Quốc hội và hệ thống cơ quan dân cử, có tác động trực tiếp đến từng cá nhân ĐBQH, đại biểu HĐND.

Xây dựng nền hành chính nhà nước dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả

Là cơ quan tham mưu, giúp việc cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, quản lý công chức, công vụ, thời gian qua Bộ Nội vụ đã có nhiều sáng tạo, đổi mới, chỉ đạo sát sao, quyết liệt, góp phần xây dựng nền hành chính nhà nước dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.Với phương châm “Kỷ cương, gương mẫu, đoàn kết, tinh thông, sáng tạo, hiệu quả”, Bộ, ngành Nội vụ đã hoàn thành một cách toàn diện các nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao trong năm 2021.

Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ mới

Những thành quả của sự nghiệp cách mạng hơn 90 năm qua đã khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Để tiếp tục đảm đương được vai trò lãnh đạo trong giai đoạn mới, Đảng ta phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn; nâng tầm bản lĩnh và trí tuệ, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai kết luận và quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng (ngày 9-12-2021).

Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương nỗ lực, quyết tâm cao, chủ động, tích cực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao

Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương là đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương; là một trong các tổ chức đảng có vai trò, vị trí rất quan trọng của Trung ương, thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, hướng dẫn của đảng ủy cấp trên. Ban Tổ chức Trung ương là cơ quan tham mưu cấp chiến lược về công tác tổ chức xây dựng Đảng, do đó việc xây dựng Đảng bộ cơ quan trong sạch, vững mạnh không chỉ nhằm lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban mà còn liên quan đến mọi hoạt động của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng và có ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện nhiệm vụ “xây dựng Đảng là then chốt”, góp phần bảo đảm và giữ vững sự lãnh đạo toàn diện của Đảng trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế.Hội nghị tổng kết năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 do Đảng uỷ cơ quan phối hợp với Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương tổ chức chiều 13-1-2022.

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng: 10 kết quả nổi bật năm 2021

Năm 2021 khép lại với những khó khăn chồng chất khó khăn không chỉ của Việt Nam mà của toàn thế giới. Thế nhưng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng, sự điều hành quyết liệt, sáng tạo của Chính phủ, chính quyền các địa phương và toàn hệ thống chính trị đã cùng với toàn Đảng, toàn Dân, toàn quân ta nỗ lực phấn đấu, hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực. Kết quả của năm 2021 có sự góp sức của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, trách nhiệm, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng vừa chung tay phòng, chống dịch bệnh COVID-19, vừa hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao với khối lượng công việc lớn, chất lượng ngày càng được nâng lên. Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 ngày 13-1-2022.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất