Lãnh đạo phòng, chống dịch Covid-19 nhìn từ tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang (tiếp theo)

Sau gần hai tháng triển khai các biện pháp toàn diện, quyết liệt, được sự chi viện lực lượng, phương tiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương, Tỉnh ủy Bắc Ninh, Bắc Giang đã lãnh đạo công tác tổ chức phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, từng bước khôi phục sản xuất, không để chuỗi cung ứng bị đứt gẫy. Bài học trong lãnh đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Tỉnh ủy Bắc Ninh, Bắc Giang có ý nghĩa hết sức quan trọng, là cơ sở để khẳng định sự chỉ đạo đúng đắn của Trung ương và đập tan những luận điệu của các thế lực thù địch trong, ngoài nước vu khống, xuyên tạc, bài xích phương pháp phòng, chống dịch.

Lãnh đạo phòng, chống dịch Covid-19 nhìn từ tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang

Sau gần hai tháng triển khai các biện pháp toàn diện, quyết liệt, được sự chi viện lực lượng, phương tiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương, Tỉnh ủy Bắc Ninh, Bắc Giang đã lãnh đạo công tác tổ chức phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, từng bước khôi phục sản xuất, không để chuỗi cung ứng bị đứt gẫy. Bài học trong lãnh đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Tỉnh ủy Bắc Ninh, Bắc Giang có ý nghĩa hết sức quan trọng, là cơ sở để khẳng định sự chỉ đạo đúng đắn của Trung ương và đập tan những luận điệu của các thế lực thù địch trong, ngoài nước vu khống, xuyên tạc, bài xích phương pháp phòng, chống dịch.

Ý nghĩa và bài học kinh nghiệm về sự thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (Cuộc bầu cử) là sự kiện chính trị, nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị. Với tỷ lệ 99,60% cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu, Ngày bầu cử 23-5-2021 đã thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân; Cuộc bầu cử đã thành công toàn diện về mọi mặt, đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, bình đẳng, an toàn và tiết kiệm; đồng thời đã để lại cho chúng ta nhiều bài học kinh nghiệm quý báu về ý nghĩa và sự thành công của Cuộc bầu cử.

Công tác xây dựng Đảng khu vực miền Bắc: Những kết quả tích cực

Sáu tháng đầu năm 2021, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, các tỉnh, thành phố trong khu vực miền Bắc cũng phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp; xảy ra 2 đợt dịch trên diện rộng tại địa bàn một số địa phương đã ảnh hưởng lớn đến mọi mặt của đời sống xã hội và công tác tổ chức xây dựng Đảng. Các cấp ủy, chính quyền địa phương trong khu vực đã lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, thực hiện có kết quả “mục tiêu kép”, góp phần tăng trưởng kinh tế, ổn định đời sống nhân dân.

Khu vực miền Trung - Tây Nguyên: Hoàn thành tốt nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2021

Tính đến 31-5-2021, trên địa bàn 13 tỉnh khu vực miền Trung - Tây Nguyên (Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông) có 145 đơn vị hành chính cấp huyện; 1.876 cấp xã và 16.380 thôn, tổ dân phố; có 204 đảng bộ cấp trên cơ sở, 8.830 TCCSĐ và 2.458 chi bộ thuộc đảng bộ cơ sở với 722.456 đảng viên. Miền Trung - Tây Nguyên là địa bàn có địa hình phức tạp, tình hình mưa, bão, lũ lụt, sạt lở đất thường xuyên xảy ra. Đặc biệt, bước vào năm đầu tiên thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng rất lớn đến tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác tổ chức xây dựng Đảng trên địa bàn.

Phát huy hào khí Điện Biên!

Kỷ niệm 67 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là dịp chúng ta ôn lại trang sử hào hùng của dân tộc để tiếp thêm sức mạnh, ý chí quyết tâm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta mãi mãi coi đó là niềm tự hào, là nguồn sức mạnh cổ vũ chúng ta đi tới những thắng lợi mới.

Để có hạnh phúc phải đấu tranh, dựng xây, kiến tạo

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng chỉ rõ “Trong nhiệm kỳ 2021-2025 và những năm tiếp theo, mục tiêu phát triển tổng quát của chúng ta là: Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc…”. Viễn cảnh tươi sáng: Đất nước phát triển hiện đại, hạnh phúc, thanh bình, dân giàu, nước mạnh đang tới gần. Tư tưởng chỉ đạo là muốn đạt được mục tiêu phồn vinh, hạnh phúc thì phải đem sức toàn dân ta mà đấu tranh giành lấy, dựng xây và kiến tạo.

Tinh thần ngày 30-4-1975 và khát vọng Việt Nam

Với mỗi người Việt Nam, ngày 30-4-1975 là một ngày lịch sử trọng đại - ngày đất nước sạch bóng quân thù, non sông liền một dải. Hằng năm, cứ đến ngày 30-4, nhân dân ta từ khắp mọi miền đất nước phấn khởi, vui mừng tự hào về thắng lợi của Đại thắng mùa xuân 1975, mốc son chói lọi, kết thúc 21 năm cuộc kháng chiến chống Mỹ đầy gian khổ, hy sinh, kết thúc 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc bảo vệ Tổ quốc, chấm dứt vĩnh viễn ách thống trị của chủ nghĩa thực dân, đế quốc.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất