Đảng bộ EVNHANOI thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” trong đại dịch

Đảng bộ Tổng Công ty (TCT) Điện lực TP. Hà Nội (EVNHANOI) là đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy Hà Nội với 2.698 đảng viên, sinh hoạt tại 41 tổ chức cơ sở đảng. Năm 2021, Đảng bộ EVNHANOI với tinh thần chủ động, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo đã sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành để thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” vừa chống dịch, vừa hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh, đồng thời đẩy mạnh triển khai các hoạt động an sinh xã hội, chung tay cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Bến Tre phát động phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” giai đoạn 2020-2025

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, BTV Tỉnh uỷ ban hành Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 17-10-2020 về phát động phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030, phát động toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh tham gia thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh.

Khắc phục tình trạng ngại khó của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch là nhiệm vụ trọng yếu, có ý nghĩa sống còn trong bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ Nhân dân và chế độ XHCN (Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị khóa XII).

Tăng cường hoạt động giám sát của mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong thực hiện chính sách ở cơ sở

“Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân có trách nhiệm tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện giám sát, phản biện xã hội các đề án, chính sách phát triển kinh tế - xã hội”[1].

Bồi dưỡng công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã, thị trấn giai đoạn 2019-2020

Tính đến hết tháng 12-2020, công an các địa phương đã tổ chức 267 lớp bồi dưỡng cho 30.495 lượt cán bộ công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã, thị trấn thuộc 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên cả nước, bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định.

Khẩn trương đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống

Đại hội XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp. Nghị quyết Đại hội làm bùng lên khát vọng xây dựng đất nước ta phát triển nhanh, bền vững hơn, lập nên kỳ tích phát triển mới vì một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, cùng tiến bước, sánh vai với các cường quốc năm châu, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc.

Sức xuân trên đất sen hồng

Nhiệm kỳ 2015-2020 khép lại với nhiều thành tựu nổi bật trên quê hương Đồng Tháp - Đất sen hồng. Một thế hệ cán bộ lãnh đạo khóa mới trẻ trung, tràn đầy khát vọng cống hiến vừa được đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh bầu ra. Những thành tựu, vị thế của Đồng Tháp hiện tại là nền tảng để nhiệm kỳ mới từng cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị của tỉnh tiếp tục nỗ lực làm tốt hơn nữa, để Đồng Tháp ngày càng phát triển, giàu mạnh.

Đắk Lắk cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020

Triển khai thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 1-1-2020 của Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020, tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, từng bước nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất