Khắc phục tình trạng ngại khó của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch là nhiệm vụ trọng yếu, có ý nghĩa sống còn trong bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ Nhân dân và chế độ XHCN (Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị khóa XII).

Tăng cường hoạt động giám sát của mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong thực hiện chính sách ở cơ sở

“Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân có trách nhiệm tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện giám sát, phản biện xã hội các đề án, chính sách phát triển kinh tế - xã hội”[1].

Bồi dưỡng công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã, thị trấn giai đoạn 2019-2020

Tính đến hết tháng 12-2020, công an các địa phương đã tổ chức 267 lớp bồi dưỡng cho 30.495 lượt cán bộ công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã, thị trấn thuộc 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên cả nước, bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định.

Khẩn trương đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống

Đại hội XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp. Nghị quyết Đại hội làm bùng lên khát vọng xây dựng đất nước ta phát triển nhanh, bền vững hơn, lập nên kỳ tích phát triển mới vì một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, cùng tiến bước, sánh vai với các cường quốc năm châu, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc.

Sức xuân trên đất sen hồng

Nhiệm kỳ 2015-2020 khép lại với nhiều thành tựu nổi bật trên quê hương Đồng Tháp - Đất sen hồng. Một thế hệ cán bộ lãnh đạo khóa mới trẻ trung, tràn đầy khát vọng cống hiến vừa được đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh bầu ra. Những thành tựu, vị thế của Đồng Tháp hiện tại là nền tảng để nhiệm kỳ mới từng cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị của tỉnh tiếp tục nỗ lực làm tốt hơn nữa, để Đồng Tháp ngày càng phát triển, giàu mạnh.

Đắk Lắk cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020

Triển khai thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 1-1-2020 của Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020, tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, từng bước nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Xây dựng Hải Hậu xứng danh "Vùng biển sáng Anh hùng"

Trong các chuyến thăm và làm việc tại huyện Hải Hậu (Nam Định), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những kết quả huyện Hải Hậu nói riêng và tỉnh Nam Định nói chung đạt được trong quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM); đặc biệt là sự chủ động, sáng tạo của cấp ủy và chính quyền cơ sở trong thực hiện các tiêu chí NTM ở địa phương.

5 giải pháp để cán bộ lãnh đạo, chỉ huy Công an nhân dân nêu gương có hiệu quả trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm

Quán triệt sâu sắc Tư tưởng Hồ Chí Minh và các chủ trương, quan điểm của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, thời gian qua Đảng ủy Công an Trung ương (CATW) đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định về trách nhiệm nêu gương và đạt được những kết quả nhất định.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất