Xây dựng Đảng về đạo đức - món quà xuân quý giá

Mừng Đảng, mừng xuân năm nay, Tạp chí Xây dựng Đảng có nhã ý mời tôi viết một bài báo Tết, chủ đề là “Xây dựng Đảng về đạo đức”. Tôi vui vẻ nhận lời với mong muốn qua bài báo nhỏ này trao đổi đôi nét về món quà Xuân quý báu của Đảng, cách đây tròn 4 năm. Đó chính là Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, tháng 1-2016, nêu rõ mục tiêu “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức”.

Công an tỉnh Phú Thọ với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-TC/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị, Bộ Công an đã có Kế hoạch 337/KH-BCA-X11 ngày 19-12-2016 về tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ xác định thực hiện Cuộc vận động là nội dung xuyên suốt, trọng tâm, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nên đã chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh để triển khai thực hiện phù hợp với đặc điểm tình hình của tỉnh.

Hải Dương nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài nguyên và môi trường

Trước yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài nguyên và môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương đã chủ động bám sát các nhiệm vụ, chỉ đạo toàn ngành tập trung mọi nỗ lực, đoàn kết, khắc phục khó khăn, vướng mắc, chủ động tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền chỉ đạo, triển khai thực hiện kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Toàn ngành đã hoàn thành những nhiệm vụ quan trọng trên tất cả các lĩnh vực công tác, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên - môi trường, nguồn lực tài nguyên và môi trường được phát huy, có đóng góp quan trọng cho ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo hướng bền vững.

Xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển văn hóa ở Đông Anh

Sau 10 năm nỗ lực triển khai xây dựng nông thôn mới (NTM), với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, diện mạo nông thôn, đô thị huyện Đông Anh đã có nhiều khởi sắc. Gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, giải quyết những vấn đề an sinh xã hội là kinh nghiệm của Đông Anh để ý Đảng thuận lòng Dân, cả huyện đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Tăng cường phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước về khoáng sản

Nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý khoáng sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 5405/BTNMT-ĐCKS ngày 21-10-2019 đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước về khoáng sản.

Bắc Giang đẩy mạnh công tác quản lý việc khai thác cát, sỏi trên địa bàn tỉnh

Trong những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND huyện, thành phố thực hiện việc quản lý hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông, bãi bồi ven sông, kinh doanh và sử dung cát, sỏi trên địa bàn. Qua đó đã xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các ngành, các cấp trong công tác quản lý, bảo vệ cát sỏi trên địa bàn tỉnh, nhất là trong công tác kiểm tra, xử lý, ngăn chặn các hoạt động khai thác, kinh doanh cát, sỏi trái phép; chỉ đạo các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác khoảng sản trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật.

Kỳ 3: Giá trị thực tiễn cần lan tỏa

Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) đã tạo chuyển biến sâu sắc trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đặc biệt là việc củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng. Không gì sinh động bằng thực tiễn, chính thực tiễn kiểm nghiệm hiệu quả mọi nghị quyết, chỉ thị để những kinh nghiệm thực tiễn sinh động, sâu sắc ấy lan tỏa trong đời sống.

Kỳ 2: Nhốt quyền lực vào lồng cơ chế

Cùng việc khẩn trương kiểm tra, điều tra làm rõ, xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm thì giải pháp có tính lâu dài đang được Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo thực hiện, đó là xây dựng thể chế, đổi mới cơ chế đào tạo, tuyển dụng cán bộ, đặc biệt là xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực, ngăn ngừa cá nhân có biểu hiện tham vọng quyền lực, không để số này lọt vào bộ máy Đảng, Nhà nước.

Kỳ 1: Cắt bỏ cành sâu mục để cây phát triển

Một trong những giải pháp để ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) chỉ rõ: Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng; cán bộ, đảng viên vi phạm phải có hình thức xử lý kịp thời, chính xác, bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng... Sau gần 3 năm Nghị quyết đi vào cuộc sống, chúng ta cùng nhìn lại việc thực hiện Nghị quyết dưới góc độ này, từ đó đúc rút những kinh nghiệm có giá trị thực tiễn sâu sắc. Tạp chí Xây dựng Đảng xin chuyển tới bạn đọc bài viết “Thương hiệu lòng dân” gồm 3 kỳ của hai tác giả Anh Nhi –Anh Minh bàn về vấn đề này.

Tháo gỡ vướng mắc liên quan đến thực hiện pháp luật về đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Vừa qua, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng UBND tỉnh Quảng Nam đã có buổi làm việc nhằm tháo gỡ một số vướng mắc liên quan đến thực hiện pháp luật về đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Đồng chí Nguyễn Thị Phương Hoa, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và đồng chí Lê Trí Thành, Phó Chủ tịch ỦBND tỉnh Quảng Nam chủ trì buổi làm việc. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất