Công tác phát triển đô thị ở TP. Chí Linh (Hải Dương)

Công tác phát triển đô thị được coi là động lực, là hạt nhân để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của mỗi vùng, mỗi địa phương nói chung và TP. Chí Linh nói riêng. Với tâm thế là thành phố trẻ, là đô thị lớn thứ 2 của Hải Dương, thời gian qua Chí Linh đã huy động nhiều nguồn lực đầu tư cho công tác phát triển đô thị; thực hiện tốt công tác quy hoạch, xây dựng kết cầu hạ tầng kỹ thuật theo hướng văn minh, hiện đại và ngày càng đồng bộ đáp ứng các tiêu chí của thành phố hướng tới xây dựng đô thị thông minh và nâng cấp lên đô thị loại II trước năm 2025.

Kon Tum vang nhịp chiêng xuân

“Kon Tum ơi mùa xuân đã về rồi” - Lời bài bát của nhạc sỹ A Đủ thôi thúc chúng tôi trở lại với đất rừng Kon Tum xanh - một Kon Tum đang vào mùa khoe sắc của hoa cà phê trắng muốt, của những chồi non lộc biếc xốn xang. Nơi đây, miền đất anh hùng, chiếc nôi lớn của nền văn hóa vùng cực bắc Tây Nguyên. Đồng bào các dân tộc Xơ Đăng, Ba-na, Giẻ Triêng, Gia-rai, Bờ-râu... đã sinh thành, lớn lên; kề vai sát cánh cùng cả nước đi lên trong sự nghiệp đổi mới.

Xây dựng Đảng về đạo đức - món quà xuân quý giá

Mừng Đảng, mừng xuân năm nay, Tạp chí Xây dựng Đảng có nhã ý mời tôi viết một bài báo Tết, chủ đề là “Xây dựng Đảng về đạo đức”. Tôi vui vẻ nhận lời với mong muốn qua bài báo nhỏ này trao đổi đôi nét về món quà Xuân quý báu của Đảng, cách đây tròn 4 năm. Đó chính là Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, tháng 1-2016, nêu rõ mục tiêu “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức”.

Công an tỉnh Phú Thọ với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-TC/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị, Bộ Công an đã có Kế hoạch 337/KH-BCA-X11 ngày 19-12-2016 về tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ xác định thực hiện Cuộc vận động là nội dung xuyên suốt, trọng tâm, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nên đã chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh để triển khai thực hiện phù hợp với đặc điểm tình hình của tỉnh.

Hải Dương nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài nguyên và môi trường

Trước yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài nguyên và môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương đã chủ động bám sát các nhiệm vụ, chỉ đạo toàn ngành tập trung mọi nỗ lực, đoàn kết, khắc phục khó khăn, vướng mắc, chủ động tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền chỉ đạo, triển khai thực hiện kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Toàn ngành đã hoàn thành những nhiệm vụ quan trọng trên tất cả các lĩnh vực công tác, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên - môi trường, nguồn lực tài nguyên và môi trường được phát huy, có đóng góp quan trọng cho ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo hướng bền vững.

Xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển văn hóa ở Đông Anh

Sau 10 năm nỗ lực triển khai xây dựng nông thôn mới (NTM), với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, diện mạo nông thôn, đô thị huyện Đông Anh đã có nhiều khởi sắc. Gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, giải quyết những vấn đề an sinh xã hội là kinh nghiệm của Đông Anh để ý Đảng thuận lòng Dân, cả huyện đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Tăng cường phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước về khoáng sản

Nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý khoáng sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 5405/BTNMT-ĐCKS ngày 21-10-2019 đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước về khoáng sản.

Bắc Giang đẩy mạnh công tác quản lý việc khai thác cát, sỏi trên địa bàn tỉnh

Trong những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND huyện, thành phố thực hiện việc quản lý hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông, bãi bồi ven sông, kinh doanh và sử dung cát, sỏi trên địa bàn. Qua đó đã xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các ngành, các cấp trong công tác quản lý, bảo vệ cát sỏi trên địa bàn tỉnh, nhất là trong công tác kiểm tra, xử lý, ngăn chặn các hoạt động khai thác, kinh doanh cát, sỏi trái phép; chỉ đạo các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác khoảng sản trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật.

Kỳ 3: Giá trị thực tiễn cần lan tỏa

Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) đã tạo chuyển biến sâu sắc trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đặc biệt là việc củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng. Không gì sinh động bằng thực tiễn, chính thực tiễn kiểm nghiệm hiệu quả mọi nghị quyết, chỉ thị để những kinh nghiệm thực tiễn sinh động, sâu sắc ấy lan tỏa trong đời sống.

Kỳ 2: Nhốt quyền lực vào lồng cơ chế

Cùng việc khẩn trương kiểm tra, điều tra làm rõ, xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm thì giải pháp có tính lâu dài đang được Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo thực hiện, đó là xây dựng thể chế, đổi mới cơ chế đào tạo, tuyển dụng cán bộ, đặc biệt là xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực, ngăn ngừa cá nhân có biểu hiện tham vọng quyền lực, không để số này lọt vào bộ máy Đảng, Nhà nước.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất