Huyện ủy Tam Dương lãnh đạo tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với phát triển thương hiệu nông sản

Huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc) có diện tích tự nhiên 107,13 km2, dân số gần 107.000 người; có 13 xã, thị trấn; 145 thôn, tổ dân phố. Đảng bộ huyện Tam Dương hiện nay có 49 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với hơn 5.740 đảng viên.

Viettel khẳng định thương hiệu trên thế giới

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) vừa tổ chức gian hàng triển lãm tại Hội nghị Mobile World Congress 2018 (MWC 2018) ở thành phố Barcelona (Tây Ban Nha). Nhiều sản phẩm, dịch vụ viễn thông – công nghệ thông tin đã được Viettel giới thiệu tại triển lãm và đã có nhiều khách hàng, đối tác quan tâm tham quan, trao đổi hợp tác. Phóng viên Báo Quân đội nhân dân đã có buổi trao đổi với Thượng tá Tào Đức Thắng, Phó tổng giám đốc tập đoàn, xung quanh việc lần thứ tư Viettel có mặt tại sự kiện thường niên lớn nhất của ngành di động thế giới.

Từ thực tiễn thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ, suy nghĩ về một số việc cần thực hiện trong giai đoạn mới của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Ngày 11-4-2007, Bộ Chính trị (khóa X) đã quyết định lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại 07 đảng bộ Khối (Kinh tế, Tư tưởng, Khoa giáo, Dân vận, Nội chính, Đối ngoại, Khối I) và Ban Cán sự đảng Ngoài nước. Qua 10 thực hiện, đến tháng 12-2017 Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương có 63 đảng bộ trực thuộc với gần 6,8 vạn đảng viên sinh hoạt tại 5.780 chi bộ.

Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII thể hiện quan điểm, chủ trương của Đảng ta về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trong đó, toát lên vấn đề rất quan trọng và xuyên suốt là: Tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; giảm chi thường xuyên và cải cách chế độ tiền lương.

Đảng trong lòng Dân

Năm 2014, xã Thượng Trưng (huyện Vĩnh Tường) được công nhận là đô thị loại V của tỉnh Vĩnh Phúc. Quá trình đô thị hóa ở Thượng Trưng, đặc biệt là kết quả của công cuộc xây dựng nông thôn mới đã thay đổi từng ngày diện mạo của xã: Kinh tế ngày một phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao. Từ việc khơi dậy và phát huy nội lực trong nhân dân, hệ thống chính trị ở Thượng Trưng ngày càng vững mạnh trên nhiều phương diện. Trên bản đồ phía Bắc của huyện Vĩnh Tường, xã Thượng Trưng đang hiển diện một màu sắc tươi mới.

Đảng bộ huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) lãnh đạo xây dựng nông thôn mới

Hậu Lộc là huyện đồng bằng ven biển của tỉnh Thanh Hóa, sản xuất nông nghiệp là chủ yếu, lại thường xuyên chịu thiệt hại do thiên tai, bão lụt… Chính vì thế, chính quyền và nhân dân Hậu Lộc xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) từ nội lực của mỗi người dân.

Thái Nguyên chủ động sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị

Ngay sau Hội nghị Trung ương 6, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên đã chủ động, khẩn trương bắt tay ngay vào triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội nghị. Trong đó, Đảng bộ xác định việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là một nhiệm vụ cơ bản và cấp bách theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương Đảng.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất