Đảng bộ các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội chú trọng phát triển đảng viên và tổ chức đảng

Đảng bộ các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội được Ban Thường vụ Thành ủy ra Quyết định thành lập vào ngày 19-6-2012. Đến ngày 13-4-2016, Ban Thường vụ Thành ủy ra Quyết định số 775-QĐ/TU về việc nâng cấp Đảng bộ các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội thành Đảng bộ cấp trên cơ sở và đi vào hoạt động ngày 1-9-2016. Hiện Đảng bộ có 64 tổ chức đảng, với 900 đảng viên (trong đó có 4 đảng bộ cơ sở và 60 chi bộ cơ sở). Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội hiện có 317 tổ chức công đoàn cơ sở trực thuộc với 124.000 đoàn viên, là tổ chức công đoàn lớn nhất thành phố. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội có 31 tổ chức đoàn cơ sở trực thuộc, với 4.234 đoàn viên.

Hội Cựu chiến binh phát huy vai trò trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm xây dựng nông thôn phát triển toàn diện, phù hợp với thời kỳ CNH, HĐH đất nước, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân sinh sống ở địa bàn nông thôn. Đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Các tổ chức Hội, đoàn thể có vai trò hết sức quan trọng, trong đó có vai trò tham gia đóng góp của Cựu chiến binh (CCB), nhất là CCB cơ sở.

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Tổng Cục biển và Hải đảo Việt Nam vừa tổ chức lễ Kỷ niệm 10 năm thành lập Tổng cục biển và Hải đảo Việt Nam và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Quang Sơn: Đảng lãnh đạo nhân dân chung sức đồng lòng xây dựng thành công nông thôn mới

Quang Sơn là xã miền núi, nằm ở phía Tây Nam thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. Đảng bộ xã có 232 đảng viên với 16 chi bộ trực thuộc, 5 năm liên tục dạt danh hiệu “Đảng bộ trong sạch vững mạnh”, nhiều năm đạt “Đảng bộ vững mạnh xuất sắc”. Với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, cần cù, chịu khó, Đảng bộ đã lãnh đạo nhân dân xã Quang Sơn đã chung sức đồng lòng xây dựng thành công nông thôn mới (NTM), bước tiếp chặng đường xây dựng NTM kiểu mẫu.

"Hội quán"- Mô hình hợp tác xã kiểu mới ở Đồng Tháp

"Hội quán" là một sáng kiến cộng đồng của tỉnh Đồng Tháp nhằm tập hợp người dân cùng ngành nghề sản xuất, xây dựng tinh thần tự lực, tự chủ, tự quản của người dân, "cùng hợp tác với nhau trong cuộc sống hằng ngày tiến tới hợp tác với nhau trong sản xuất, kinh doanh". "Hội quán" là nơi “kích hoạt” sự đổi mới sáng tạo của người nông dân và cũng là nơi các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp đến, hỗ trợ nâng cao năng lực cho cộng đồng, thông tin thị trường, hình thành chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ.

Tuyên Quang nhất thể hóa chức danh trưởng ban tuyên giáo và giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện

Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII nêu rõ nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đối với hệ thống tổ chức của Đảng, trong đó chỉ đạo trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện. Việc nhất thể hóa hai chức danh này ở Tuyên Quang được thực hiện khá thuận lợi, bước đầu mang lại hiệu quả, giảm khâu trung gian.

Hướng đi mới của Hapro

Tại Đại hội Cổ đông lần đầu Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - Công ty cổ phần (Hapro) năm 2018 đã bầu Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty Thương mại Hà Nội - Công ty cổ phần (Hapro) nhiệm kỳ 2018-2023. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát đã bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Trưởng Ban kiểm soát. Tại phiên họp đầu tiên, Hội đồng Quản trị đã ra nghị quyết bổ nhiệm các chức danh trong Ban Điều hành Tổng công ty Thương mại Hà Nội - Công ty cổ phần. Bà Nguyễn Thị Nga được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hapro; ông Vũ Thanh Sơn tiếp tục làm Tổng Giám đốc Hapro.

Kinh nghiệm xây dựng mô hình Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu ở Quảng Nam

Tổng kết 6 năm (2011-2016) triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM), Quảng Nam có 62 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới. Nhìn chung, bộ mặt nông thôn ở nhiều nơi có sự chuyển biến so với trước đây; người dân ngày càng nhận thức tốt hơn về thực hiện Chương trình NTM; các cấp, các ngành, các địa phương có sự tập trung, ưu tiên lồng ghép, bố trí nhiều nguồn lực đầu tư, hỗ trợ cho nông thôn từng bước phát triển. Tuy nhiên, nhìn một cách toàn diện, bộ mặt nông thôn ở những xã đã công nhận đạt chuẩn NTM vẫn chưa thật sự thay đổi rõ nét; đời sống vật chất, tinh thần của cư dân nông thôn vẫn còn khó khăn; vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới vẫn chưa được phát huy đầy đủ; ở từng hộ nông dân (nhà ở, vườn tược, vệ sinh môi trường, cảnh quan...) vẫn chưa thật sự mới và chưa sạch đẹp.

Hà Giang tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI,XII)

Hà Giang là tỉnh miền núi, biên giới. Đảng bộ tỉnh có 16 đảng bộ trực thuộc với 67.147 đảng viên, 875 TCCSĐ, 3.831 chi bộ và đảng bộ bộ phận trực thuộc đảng ủy cơ sở. Thực hiện Nghị quyết Đại hội tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020, tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh tiếp tục ổn định, các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, đúng quy định, công tác xây dựng đảng được tăng cường với nhiều giải pháp quyết liệt, bước đầu tạo được chuyển biến tích cực, nhất là trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất