Một nghị quyết mang nhiều đổi mới

Câu chuyện của Phúc Sen là câu chuyện về sức sống của một nghị quyết trúng lòng dân, hơn 20 năm soi đường giúp nhân dân xây dựng nên nông thôn đổi mới. Xuyên suốt 4 nhiệm kỳ, Nghị quyết “Ba nhiều” của Đảng uỷ xã Phúc Sen (huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng) đã bắt nhịp với công cuộc xây dựng, đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng, lãnh đạo. Cụ thể, thiết thực, đổi mới, nâng tầm qua mỗi nhiệm kỳ – Nghị quyết “Ba nhiều” đã đưa nông thôn miền núi Phúc Sen từ nghèo khó, dân trí thấp vươn lên khá giả, nông dân tư duy năng động 4.0, xứng danh xã Anh hùng thời kỳ đổi mới. Tiếp đà thành tựu bằng Nghị quyết “Ba nhiều, ba cùng” của nhiệm kỳ này, Phúc Sen đang viết tiếp câu chuyện về ý Đảng - lòng Dân trong phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM) theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, phấn đấu đưa Phúc Sen thành xã NTM kiểu mẫu mang bản sắc đặc trưng dân tộc Nùng An tỉnh Cao Bằng.

Quảng Ninh ban hành Nghị quyết về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng

Bám sát các quan điểm chỉ đạo, định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy Quảng Ninh về công tác xây dựng Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh để xây dựng quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới, bảo đảm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã ban hành Nghị quyết về “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, trọng tâm là cấp ủy cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Kon Tum tham mưu triển khai hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng ở cơ sở

5 năm triển khai Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 8-8-2016 của BTV Tỉnh ủy Kon Tum “về nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở”, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu tích cực, hiệu quả công tác lãnh đạo các cấp ủy triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. Đồng thời, ban tổ chức của các cấp ủy trong tỉnh còn tăng cường công tác tham mưu phối hợp cơ quan, đơn vị kiểm tra, giám sát để kịp thời giải quyết những vấn đề vướng mắc nảy sinh từ cơ sở, trong quá trình cụ thể hóa Nghị quyết.

Một số cách làm sáng tạo, hiệu quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của các đảng bộ tỉnh, thành phố phía Nam

Triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30-10-2016 của BCH Trung ương Đảng (khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, một số đảng bộ tỉnh, thành phố phía Nam đã có cách làm sinh động, hiệu quả, thiết thực.

Nhiều cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) ở Ninh Bình

Ninh Bình có diện tích tự nhiên là 1.400km2, dân số trên 98 vạn người, có 8 đơn vị hành chính cấp huyện (2 thành phố, 6 huyện), 143 đơn vị hành chính cấp xã (17 phường, 7 thị trấn, 119 xã), 1.664 thôn, xóm, bản, tổ dân phố. Đảng bộ tỉnh hiện có 12 đảng bộ trực thuộc (gồm 8 đảng bộ huyện, thành phố; 3 đảng bộ lực lượng vũ trang; Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh); 672 TCCSĐ (gồm 250 đảng bộ cơ sở, 422 chi bộ cơ sở); 3.142 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với tổng số 73.382 đảng viên.

Kết quả triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị ở Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I

Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I hiện nay có tổng số 278 đảng viên và 20 chi bộ trực thuộc. Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 25-10-2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, trong những năm qua Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I đã có nhiều chủ trương, biện pháp quyết liệt, đấu tranh có hiệu quả với các biểu hiện sai trái, góp phần tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Kinh nghiệm của An Giang trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên ở An Giang được nhận dạng rõ hơn, giúp các cấp ủy và từng cán bộ, đảng viên tự tu dưỡng, rèn luyện, sửa chữa, khắc phục khuyết điểm. Một số vụ việc phức tạp, bức xúc kéo dài được tập trung giải quyết dứt điểm, tạo sự đồng tình, niềm tin, uy tín trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Bến Tre tiếp tục thực hiện "mục tiêu kép" vừa phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh hiệu quả, vừa duy trì phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện mới

Dịch bệnh Covid-19 gây ra nhiều khó khăn cho đời sống nhân dân cả về sức khỏe, tinh thần lẫn điều kiện sống; làm trì trệ nền kinh tế, tác động tiêu cực đến an sinh, an toàn xã hội của các địa phương trên cả nước. Thời gian qua, tỉnh Bến Tre đã phải đối mặt, giải quyết và vượt qua nhiều khó khăn; bước đầu kiểm soát được dịch bệnh, là một trong 8 tỉnh, thành phố được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đánh giá kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19.

Đảng bộ EVNHANOI thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” trong đại dịch

Đảng bộ Tổng Công ty (TCT) Điện lực TP. Hà Nội (EVNHANOI) là đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy Hà Nội với 2.698 đảng viên, sinh hoạt tại 41 tổ chức cơ sở đảng. Năm 2021, Đảng bộ EVNHANOI với tinh thần chủ động, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo đã sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành để thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” vừa chống dịch, vừa hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh, đồng thời đẩy mạnh triển khai các hoạt động an sinh xã hội, chung tay cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Bến Tre phát động phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” giai đoạn 2020-2025

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, BTV Tỉnh uỷ ban hành Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 17-10-2020 về phát động phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030, phát động toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh tham gia thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất