Chủ đề tin, bài Tạp chí Xây dựng Đảng điện tử 6 tháng cuối năm 2011

* Về các sự kiện lớn:

- Tuyên truyền về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII, bầu cử đại biểu HĐND các cấp.

- Tuyên truyền về Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

- Tuyên truyền kỷ niệm Ngày Thương binh, liệt sĩ.

- Kỷ niệm 56 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9.

- Ngày Truyền thống Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng.

- Ngày Phụ nữ Việt Nam.
- Ngày Nhà giáo Việt Nam

- Kỷ niệm Ngày Hội quốc phòng toàn dân.

...

* Về nội dung tin, bài trên các chuyên mục:

- Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI vào cuộc sống.

- Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

- Công tác tổ chức, bộ máy.

- Kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng.

- Vai trò của cấp uỷ và người đứng đầu cấp uỷ.

- Công tác phát triển đảng viên.
Tiêu chuẩn đảng viên thời kỳ mới, nâng cao chất lượng đảng viên, kết nạp đảng viên là chủ doanh nghiệp tư nhân. Phát triển đảng viên là người dân tộc, người có đạo.

- Kinh nghiệm xây dựng và phát triển tổ chức cơ sở đảng vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào theo đạo.

- Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ.

- Đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng trong các tổng công ty, tập đoàn. Nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng trong doanh nghiệp.

- Đánh giá, sử dụng cán bộ.

- Mở rộng việc bố trí đội ngũ cán bộ chủ chốt không phải là người địa phương; bố trí bí thư cấp uỷ và chủ tịch UBND là một người; vấn đề không tổ chức HĐND quận, huyện, phường.

- Nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ. Trao đổi các vấn đề phát sinh từ thực tiễn sinh hoạt đảng.

- Chống tham nhũng

- Kinh nghiệm đảng nước ngoài.

...

Từ các chủ đề đã nêu Tạp chí Xây dựng Đảng rất mong các bạn, các đồng chí phát hiện những vấn đề mới, đề xuất cách giải quyết; tìm những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, cách làm hay, để phổ biến, rút kinh nghiệm.

Tạp chí rất mong thường xuyên nhận được tin, bài cùng ý kiến phản hồi của bạn đọc và các đồng chí.


Bài, ảnh... ghi đầy đủ họ, tên, địa chỉ, điện thoại để tiện liên hệ.

Gửi thư theo địa chỉ: Tạp chí Xây dựng Đảng, 69 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội.

Thư điện tử theo địa chỉ: xaydungdang@hn.vnn.vn. Tên file tin, bài của thư điện tử đề nghị viết không dấu để tiện khai thác, sử dụng.

 

 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất